Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Kaart met kwetsbare bossen alweer afgevoerd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Kaart met kwetsbare bossen alweer afgevoerd

© Jasper Jacobs

De Vlaamse regering heeft er meer dan twintig jaar over gedaan om 12.262 ha zonevreemd bos te beschermen en recent kraaide de voltallige regering victorie dat het eindelijk was gelukt.

Maar de  verhitte discussies die ontstonden zodra de inmiddels beruchte Vlaamse boskaart van het Agentschap voor Natuur en Bos online was gezet en de duizenden reacties van bezorgde burgers, die hun bouwgrond gedegradeerd zagen tot een quasi waardeloos stuk bosgrond, zorgden ervoor dat het historische akkoord vorige vrijdag door minister-president Geert Bourgeois (N-VA) persoonlijk in de prullenmand werd gegooid. Het openbaar onderzoek is na drie dagen stopgezet. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) voelt zich gepasseerd. De oppositie juicht, de werkgevers- en belangenverenigingen reageren tevreden.

Hoewel een oplossing voor de bescherming van de kwetsbare bossen in het regeerakkoord staat en iedereen, meerderheid en oppositie, het erover eens is dat dit ook moet gebeuren, is de kans vrijwel onbestaande dat nog vóór de verkiezingen een nieuwe, aangepaste kaart op tafel zal komen. De onhandige manier van communiceren, het knoeiwerk dat een rommelige Vlaamse boskaart opleverde en de verwijten tussen de meerderheidspartijen hebben intussen ook gezorgd voor alweer nieuwe barsten in het vertrouwen van de coalitiepartners en in het imago van de Vlaamse regering.

Lees meer over de Vlaamse boskaart en de reacties op het afvoeren ervan in de rubriek ‘Openbare ruimte’, in Bouwkroniek van deze week.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

Op de site van de voormalige papierfabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat daar recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld[…]

26/11/2021 | OVAMbodemsanering
Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

Meer artikels