Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Jonge ontwerpers gezocht voor Meesterproef sociaal wonen

Jonge ontwerpers gezocht voor Meesterproef sociaal wonen

Het inbreidingsproject Turnova van De Ark in Turnhout. (Foto Team Vlaams Bouwmeester – Michiel De Cleene)

Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder, vooral in een stedelijke omgeving waar men dat wonen net wil stimuleren. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met nauwelijks 7% sociale woningen en bijna 154.000 gezinnen op de wachtlijst is het aandeel van sociaal wonen zeer ontoereikend. 
Het aanbod aan sociale woningen moet dus groeien, en wel op een kwaliteitsvolle manier. De rol van de architecten is hierbij doorslaggevend. Er zijn lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen te vernieuwen. Het is cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft, dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt en deel uitmaakt van hun ontwerppraktijk.
 
Met de Meesterproef 2019 wil het Team Vlaamse Bouwmeester het thema ‘sociaal wonen’ centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen. Wie interesse heeft om een sociaal woningbouwproject te realiseren kan vóór 25 oktober het interesseformulier invullen op vlaamsbouwmeester.be.
 
Ontwerpers kunnen zich kandidaat stellen voor de volgende sociale woningbouwprojecten:
Herbestemming van de voormalige camping ‘Luna’ naar een site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle (Woonpunt Zennevallei)
Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel (Woonpunt Zennevallei)
Bouwen van kleine modulaire gezinswoningen in Tielrode-Temse (WoonAnker Waas)
Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten (De Ideale Woning)
Vervangbouw rijwoning als alternatieve woonvorm voor alleenstaande senioren in Antwerpen (De Ideale Woning)
Herbestemming Montfortanenklooster in Kontich (De Ideale Woning)
Inbreidingsproject in het centrum van Zwevegem (Eigen Haard)
Inbreidingsproject Turnova in Turnhout (De Ark)
Tuinwijk Ruiselede (Vivendo)
Masterplan site Priesterage Sint-Martens-Latem (Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem).
 
Met de Meesterproef wil het Team Vlaams Bouwmeester recent afgestudeerde architecten en beloftevolle jonge kunstenaars de kans bieden om een publieke opdracht te realiseren. De jonge deelnemers worden hierbij intensief begeleid door een aantal ervaren ‘meters en peters’. Voor jonge afgestudeerden is de Meesterproef in dit geval niet alleen een kans om een eerste overheidsopdracht uit te voeren, maar ook een manier om uitgebreid kennis te maken met het thema sociaal wonen. De opdrachtgevers kunnen dan weer creatieve ideeën en nieuwe inzichten putten uit het jeugdige enthousiasme.
 
Voor de editie 2019 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). In april 2019 selecteerden de initiatiefnemers tien interessante projecten, waarbij een diverse mix van opdrachten werd nagestreefd. In juni 2019 werd voor elk project een peter of meter aangesteld ter ondersteuning. Nu start de zoektocht naar jonge, gedreven ontwerpers met interesse om een sociaal woonproject te realiseren. De kandidaten zijn afgestudeerd in 2017, 2018 of 2019 als master in de richting architectuur, als master in de ingenieurswetenschappen – architectuur of als master in de richting stedenbouw.
 
In de tweede helft van oktober worden per project drie ontwerpers geselecteerd door de opdrachtgevers, hierin bijgestaan door de meters en peters en de stuurgroep. Vervolgens vindt op vrijdag 29 november een inspiratiedag plaats. Via korte lezingen en workshops kunnen de ontwerpers zich in de thematiek verdiepen, en krijgen ze een actueel, inspirerend en vernieuwend beeld van sociaal wonen.
 
Na de inspiratiedag kunnen de ontwerpers onder deskundige begeleiding van meters en peters starten met hun project. Ontwerpers krijgen drie maanden de tijd om een offerte (schetsontwerp) uit te werken. De jury’s en presentaties zullen plaatsvinden in april-mei 2020. Uiteindelijk duidt de jury één laureaat aan voor elk project, aan wie de opdracht wordt gegund.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

De raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard Zwevegem en Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne hebben begin december 2020 groen licht gegeven om een intentieverklaring te ondertekenen voor een fusie. Daarmee onderschrijven[…]

Cofinimmo breidt zorgvastgoedportefeuille flink uit

Cofinimmo breidt zorgvastgoedportefeuille flink uit

Arendonk bouwt grootste energieneutrale woonproject van de Kempen

Arendonk bouwt grootste energieneutrale woonproject van de Kempen

Omgevingsvergunning voor The Grand in Nieuwpoort

Omgevingsvergunning voor The Grand in Nieuwpoort

Meer artikels