Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

JLL maakt balans op van de vastgoedmarkt

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
JLL maakt balans op van de vastgoedmarkt

The Leaf in Ternat.

Traditioneel maakt JLL in deze periode de jaarbalans op van het Brusselse winkelvastgoed en de kantorenmarkt. Op internationaal vlak werd 2018 vanuit economisch oogpunt gekenmerkt door vele geopolitieke onzekerheden zoals de brexit, de politieke situatie in Italië en de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Zijn we op weg naar een economische recessie? Hoe zullen de Europese rentetarieven evolueren? Met deze actuele vragen in het achterhoofd bekijkt JLL hoe de Europese en Belgische vastgoedmarkt in deze context presteert.

Een eerste vaststelling is dat het opnamevolume in 2018 behoorlijk teleurstellend was. De opname in 2018 daalde met 21% op jaarbasis en bereikt 330.000 m², 14% onder het vijfjarige gemiddelde. De meeste transacties betreffen de verhuis van Brusselse gebruikers naar een andere locatie in de stad.

Een ander markant feit dit jaar was de niet te missen opkomst van co-working operators. Dit alternatief voor klassieke kantoren verdubbelde bijna in volume tot 62.000 m². In Brussel alleen al heeft Spaces bijvoorbeeld niet minder dan vijf deals gesloten, Fosbury & Sons tekende er vier, Welkin & Meraki één en ten slotte arriveert de gigant WeWork in Brussel met twee transacties, die in 2019 zullen gevolgd worden door een derde transactie in de Noordwijk.De sterke uitbreiding van co-working in Brussel en in Antwerpen evenals in de meeste grote Europese steden doet vraagtekens rijzen bij de manier waarop de werkruimten van bedrijven worden ontworpen. Zowel eigenaars als gebruikers denken na over de evolutie van dit fenomeen, hoe ze zich aan deze metamorfose kunnen aanpassen en hoe ze deze evolutie kunnen laten renderen. Sommigen hebben er reeds voor gekozen om te investeren in deze branche. Een voorbeeld is de recente overname van Silversquare door Befimmo. Deze marktpositionering toont aan dat zelfs vanuit het oogpunt van de eigenaar co-working niet slechts een tijdelijke afleiding is, maar een blijvende trend.

Europese wijk

Een ander punt zijn de goede prestaties van internationale instellingen. Gemiddeld vertegenwoordigen ze 3% van het totale opnamevolume, terwijl hun aandeel in 2018 steeg tot 5% op een volumestijging van 16%. Dit komt voornamelijk door drie transacties: de vertegenwoordiging van Duitsland bij de Europese Unie (5.900 m² in de Europese wijk), de Belgische vertegenwoordiging bij de Europese Unie (4.500 m², eveneens in de Europese wijk) en de Verenigde Naties (4.200 m² in het Pentagon).

Belgische administraties daarentegen vielen op door hun quasi-afwezigheid van de Brusselse kantorenmarkt. Hun aandeel in het transactievolume daalde met 71% tot 38.000 m². Het relatieve aandeel van gemiddeld 26% in de voorbije vijf jaar daalde tot slechts 12% in 2018.Europa keert geleidelijk terug naar de markt met een dubbele transactie van de EEAS (European External Action Service). Deze Europese afdeling voor buitenlandse actie is een institutioneel orgaan van de Europese Unie, onder de bevoegdheid van de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en veiligheidspolitiek. Ze zal binnenkort twee gebouwen in de Europese wijk in gebruik nemen, namelijk Espace Orban en Belliard 100, eigendom van respectievelijk Aberdeen en een privé-investeerder.

Wat vraag en aanbod betreft, stelt JLL globaal genomen een duidelijke daling vast van beide indicatoren. De vraag blijft relatief teleurstellend, ook al hebben projecten die op risico worden gelanceerd goed gefunctioneerd. Positief voor de markt is de daling van de beschikbaarheidsgraad. Die staat op zijn laagste peil sinds 2001 en bedraagt nu 7,9%, tegenover 8,2% nog geen jaar geleden.Projecten die op risico gelanceerd worden, trekken gemakkelijk gebruikers aan en zijn in hoge mate voorverhuurd bij oplevering, vooral projecten in het zogenaamde Central Business District (CBD). Daarbij moet opgemerkt worden dat sommige bedrijven vanzelfsprekend ook co-working operatoren zullen huisvesten. Het volume aan projecten in aanbouw dat tegen 2020 opgeleverd zal worden, bedraagt in totaal 515.000 m² , waarvan 43% speculatief. Het volume aan speculatieve projecten neemt toe: terwijl het gemiddelde van de jongste vijf jaar 66.000 m² is, zal volgend jaar 129.000 m² speculatief worden opgeleverd en in 2020 wordt 98.000 m² verwacht.

Een deel hiervan zit al in het vizier van Europese instellingen of bedrijven. Dit is één van de grote lessen van 2018: net zoals de afgelopen jaren in Gent en Antwerpen werd vastgesteld, genereert het aanbod van nieuwe kwaliteitsprojecten ook in Brussel een aanzienlijke vraag van diverse gebruikers. De Brusselse kantorenmarkt is dus gunstig voor meer risicobereidheid door de initiatiefnemers, met één nadeel: alleen projecten met uitstekende multimodale toegankelijkheid, het juiste concept én een perfecte zichtbaarheid zullen succesvol zijn.

Het groeiende onevenwicht tussen vraag en aanbod ondersteunt huurwaarden die op hun historisch hoogste punt liggen. De ‘prime rent’ of tophuurprijs stijgt met 5% op jaarbasis tot 315 €/m²/jaar en de topkwartielhuur stijgt met 10% tot 234 €/m²/ jaar. De gewogen gemiddelde huur stijgt met 13% tot 184 €/m²/ jaar. Zoals gebruikelijk zijn deze indrukwekkende stijgingen beperkt tot de CBD -wijken.

Buiten het centrum blijven de marktomstandigheden gunstig voor de huurders. Dit begint echter te veranderen omdat de toenemende schaarste van nieuwe gebouwen op de beste locaties in de periferie eigenaars meer marge tot onderhandelen geeft. Dit is met name het geval als het gebouw ‘in-house’ bijkomende diensten aanbiedt, zoals het project GreenhouseBXL van Intervest Offices & Warehouses dat zeer snel werd verhuurd na een volledige renovatie.

Investeringsmarkt

2018 is ongetwijfeld een uitstekende vintage voor de vastgoedinvesteringsmarkt in Brussel. Verwacht wordt dat het totale volume de 4 miljard € zal overschrijden. Dat zal de tweede keer zijn in dit decennium en de vierde keer in de geschiedenis. Voor sommige categorieën, zoals kantoren, winkelcentra en logistiek, zijn de rendementen weer gedaald. Voor andere soorten activa zijn de rendementen niet gewijzigd.

De retailsector presteerde uitzonderlijk goed dankzij de verkoop van drie winkelcentra: Woluwe Shopping, Rive Gauche en Docks Bruxsel. Het volume bereikte 1,6 miljard €, een stijging met 158% op jaarbasis. 2018 is het op één na beste jaar ooit voor investeringen in winkelvastgoed na 2015, toen het volume 2 miljard € bedroeg. De top­rendementen staan op een historisch laag peil: de ‘prime yield’, het toprendement voor winkels, bedraagt 3,25%, voor baanwinkels 5,25% en voor shoppingcentra 4%. JLL verwacht dat deze recordniveaus in 2019 stabiel zullen blijven.

De investeringsmarkt voor kantoren kende een jaar dat vrijwel identiek was aan 2017, met een investeringsvolume van 1,9 miljard €, dankzij grote transacties die begin dit jaar werden ondertekend, zoals het Passportgebouw dat werd verkocht aan AXA REIM, maar ook dankzij een goed volume aan ‘value-add’-transacties zoals de recente verkoop van de Hospital Tower aan Arax voor 62,5 miljoen €. Value-add-transacties betreffen tweedehandse, lege of gedeeltelijk lege gebouwen die na grondige renovatie de ‘prime’ producten van morgen zouden kunnen worden. In een context waarin de leegstand het laagst is, is dit type gebouw zeer gegeerd: in 2018 bedroeg het volume 504 miljoen €, tegen gemiddeld 333 miljoen € in de voorbije vijf jaar.

Ten slotte stagneren beleggingstransacties in industrieel vastgoed na het recordjaar 2017: het investeringsvolume zal dit jaar onder de verwachte 350 miljoen € blijven, een daling met 38% op jaarbasis. Grote transacties ontbreken nochtans niet: Segro heeft twee gebouwen in Bornem en Rumst verkocht aan Tritax Eurobox voor 83 miljoen € en MG Real Estate verkocht gebouwen in Park De Hulst in Willebroek aan CBRE Global Investors voor 70 miljoen €. Prime rendementen bevinden zich eveneens op een historisch laagterecord: voor logistiek zijn de rendementen met 50 basispunten gedaald tot 5,25%, terwijl voor semi-industriële gebouwen de prime yield stabiel bleef op 6,75%.

Logistiek vastgoed

Wat logistiek vastgoed betreft had JLL in december 2018 in totaal 67 transacties geregistreerd. Dit is het hoogste aantal dat in één kalenderjaar geregistreerd werd na de crisis van 2008. Nog vóór het jaareinde noteert JLL reeds een opnamevolume van 782.000 m². Voor heel 2018 wordt een transactievolume van 825.000 m² verwacht. De logistieke markt werd in 2018 gekenmerkt door een sterke tweede jaarhelft waarin tot heden 63% van het jaarvolume gerealiseerd werd.

Verhuringen vertegenwoordigen dit jaar 59% van het volume tegenover 41% voor aankopen voor eigen gebruik. Deze verhouding was net omgekeerd in 2017 en markeert een terugkeer van verhuurtransacties, die in de vijfjarige periode van 2013 tot 2017 gemiddeld 56% van het volume uitmaakten.

Geografisch

Wat de geografische spreiding van het transactievolume betreft, stelt JLL vast dat de as Antwerpen-Brussel in 2018 opnieuw het grootste transactievolume naar zich toe trekt (237.000 m²), wat gelijk staat aan 35% van het volume. De reden voor het hoge volume op deze as is onder meer de onmiddellijke beschikbaarheid van grote bestaande gebouwen op de verhuurmarkt. Zo ook bij de grootste transactie van het jaar, waarbij 50.000 m² in Kersdonk Logistics Centre in Willebroek verhuurd werd aan Barsan Global Logistics. Ook in de transportzone in Meer werden vier verhuurtransacties geregistreerd in bestaande gebouwen voor in totaal 48.500 m² waaronder ongeveer 19.400 m² aan Lidl.

Op de logistieke as E313 en op de Waalse as werd dit jaar telkens meer dan 150.000 m² opgenomen. Langs de E313 wordt de Nike Logistics Campus in Ham uitgebreid met 45.000 m², in Tongeren wordt 36.000 m² ontwikkeld op maat voor Soprema en in Genk werd in Genk-Zuid Logistics een unit van 20.000 m² verhuurd aan Eddie Stobart. Op de Waalse as in Ghlin investeren zowel Tailor Made Logistics als Jost Logistics in een nieuwbouw van 20.000 m². Trafic huurde een project op maat van 15.600 m² in Heppignies, een transactie waarbij JLL bemiddelde. Voor de Waalse as betekent het totale volume van 2018 bijna een verdriedubbeling in vergelijking met het vijfjarige gemiddelde.

Slechts 22.400 m² werd speculatief opgeleverd in 2018 (het betreft een nieuwbouw te Boom door Goodman) op een totaal van ongeveer 510.000 m² nieuwe logistieke ruimtes in België. Voor 2019 is reeds 263.000 m² in aanbouw, volledig niet-speculatief, waarvan 82% aankopen voor eigen gebruik en 18% voorverhuringen. Beschikbare gronden zijn erg schaars, met als gevolg dat grondprijzen onder opwaartse druk staan. In 2018 steeg de ‘prime land price’, de topprijs voor de beste gronden op de beste locaties, overal in het land tussen 6% en 20% naargelang de exacte locatie.

Ontwikkelaars opteren doorgaans voor grondposities op multimodale liggingen, waarbij toekomstige gebruikers kunnen kiezen voor vervoer via de weg, de trein of per schip. Gebouwen worden niet op risico, maar enkel op maat van de gebruiker ontwikkeld.

Huurprijzen

De ‘prime rent’ of tophuurprijs voor logistiek vastgoed geldt voor de periferie rond Brussel en bleef in 2018 stabiel op 55 €/m²/jaar. Ook op de andere logistieke assen bleven de tophuurprijzen ongewijzigd. Daar variëren tophuurprijzen van 43 €/m²/jaar in alle Waalse provincies over 46 €/m²/jaar op de as Antwerpen-Limburg tot 48 €/m²/jaar in de regio Antwerpen. De huurprijzen bleven stabiel, maar dit jaar werden omwille van de tijdelijk gestegen leegstand op de as Antwerpen–Brussel beperkte huurvrije periodes toegekend. Intussen is de leegstandsgraad tussen Brussel en Antwerpen teruggeschroefd naar nauwelijks 2%.

Trends

De markt nam in 2018 een trage start, maar de tweede jaarhelft compenseerde die vertraging ruimschoots. In de komende jaren zal het opnamevolume ondersteund worden door de geplande ontwikkelingen door grote Chinese logistieke operatoren. Zo heeft Cainiao, de logistieke dochter van Alibaba, een grondpositie van 22 ha ingenomen op Liège Airport. JLL schat dat deze operatie 130.000 m² nieuwe logistieke ruimte zal genereren.

In de haven van Zeebrugge heeft de Lingang Group zeer recent een grondpositie verworven van ongeveer 30 ha waar in de komende jaren een grote logistieke hub zal ontwikkeld worden die gericht zal zijn op de handel tussen Europa en China. Deze grote projecten bevestigen het belang van onze zeehavens, de binnenvaart en de cargo luchthavens in de keuze bij het inplanten van grote logistieke operaties.

JLL ervaart het gebrek aan grote terreinen voor logistiek uitgerust met de nodige infrastructuur als een rem op het opnamevolume. De beschikbaarheid van logistieke zones die goed ontsloten zijn via de waterweg, de trein en wegen is immers uiterst belangrijk voor het realiseren van nieuwe logistieke activiteiten. Logistieke operatoren hanteren steeds vaker een synchromodale strategie voor hun distributiecentra, wat toelaat om de goederen optimaal via verschillende transportmodi te vervoeren.

Daarnaast verwacht JLL dat logistieke gebouwen evolueren door de invloed van nieuwe technologie en verregaande automatisering. De nieuwe technologieën hebben een impact op de vorm en de inrichting van het gebouw, zoals meer hoogbouw voor logistiek, meer stockage op verschillende niveaus en een nieuwe layout voor cross-dock gebouwen. De beschikbaarheidsgraad in logistiek blijft historisch laag en bedraagt nationaal minder dan 3,5%.

Semi-industrie

Begin december 2018 bedroeg het transactievolume voor semi-industrieel vastgoed net geen 962.000 m², bijna hetzelfde als het volume van 963.000 m² dat geregistreerd werd op hetzelfde tijdstip in 2017. Verwacht wordt dat het transactievolume tegen het jaareinde voor het zevende jaar op rij de kaap van 1 miljoen m² zal ronden. Wat het aantal geregistreerde transacties betreft, stond de opnameteller op 723 transacties. Dat is veruit het hoogste aantal ooit genoteerd in één kalenderjaar in de databank van JLL. In de jongste vijf jaar werden gemiddeld 660 transacties per jaar gerealiseerd. Het betekent wel dat de gemiddelde transactiegrootte daalt tot 20% onder het vijfjarige gemiddelde.

Geografisch gezien betrof het grootste deel van het opnamevolume (73%) industriële units in het Vlaamse Gewest. Het Waalse Gewest vertegenwoordigde 23% van het opnamevolume in 2018 en Brussel 3%. Deze verhouding bleef stabiel ten opzichte van de vijf voorgaande jaren. De zogenaamde Gouden Driehoek van de semi-industrie, de regio gevormd door de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel, vertegenwoordigde 60% van het opnamevolume.

De grootste transactie van het jaar was de aankoop door de Nationale Bank van België van 34.000 m² in Asse-Relegem en de verhuring aan Soliver van 22.600 m² in Zwijnaarde. Het opnamevolume werd ondersteund door transacties in nieuwe kmo-parken zoals Gate 7 in Kontich (6.700 m²), Triple Towers in Roeselare, A12 KMO-park in Aartselaar (20 units voor 5.500 m²), Brixius Park in Meise (17 units voor 6.000 m²) en kmo-park Noorderdijk in Wetteren.

De ‘prime rent’ voor semi-industriële ruimtes bleef in 2018 stabiel op 63 €/m²/jaar. Deze tophuurprijs is van toepassing op de beste gebouwen op de beste locaties in Brussel en in de provincie Vlaams-Brabant. Ook in de provincie Antwerpen stegen de huurprijzen dit jaar. Daar bedraagt de tophuurprijs op dit moment 55 €/m²/jaar tegen 48 €/m²/jaar in 2017. In Mechelen werden recent ook verscheidene huurtransacties afgerond aan 60 €/m²/jaar.

Perspectieven

Vergeleken met de voorgaande vijf jaren vertoonde de semi-industriële markt in België dit jaar een grote stabiliteit inzake het opnamevolume. Ook voor de nabije toekomst verwacht JLL dat de vraag van kmo’s, de belangrijkste gebruikers van semi-industriële units, op peil zal blijven. Voor 2019 wordt dan ook opnieuw een opnamevolume verwacht dat in de lijn van dit jaar zal liggen, ondersteund door talrijke aankooptransacties in nog op te richten kmo-projecten. JLL verwacht voor de komende jaren in het logistieke marktsegment een verdere rationalisering van de logistieke platformen onder invloed van een meer doorgedreven digitalisering van de supply chain, de automatisering en robotisering in de warehouses en de toepassing van synchromodaliteit bij het organiseren van het transport.

Winkelvastgoed

De marktindicatoren tonen een stabiele markt, met weliswaar verschuivingen tussen de verschillende activiteitssectoren en met huurprijzen die steeds meer flexibel worden. Het transactievolume in de gebruikersmarkt van retail vastgoed in België bereikte midden december 330.500 m². De opnameteller zal tegen het jaareinde naar schatting 350.000 m² bereiken, stabiel in verhouding tot vorig jaar. Dit jaarvolume zal 5,5% lager liggen dan het vijfjarige gemiddelde van 370.000 m². Dat jaargemiddelde ligt vrij hoog dankzij de grote transactievolumes die in voorgaande jaren geregistreerd werden in grote nieuwe shoppingcentra zoals Docks Bruxsel en Rive Gauche.

Tot begin december werden in België 780 transacties geregistreerd en tegen het jaareinde was dat in 2018 naar schatting tussen het aantal van vorig jaar (795 transacties) en het vijfjarige gemiddelde (850 transacties) liggen. Het opnamevolume in ‘high streets’ bedroeg begin december 97.000 m², wat op jaarbasis een daling betekent met 13%. In shoppingcentra daarentegen werd tot dusver 67.000 m² verhuurd, 19% boven het vijfjarige gemiddelde. Perifere baanwinkels lieten met 167.000 m² opnieuw het hoogste opnamevolume optekenen tot dusver dit jaar, wat 16% onder het vijfjarige gemiddelde voor het segment ligt dat 200.000 m² bedraagt.

De gemiddelde grootte van een transactie in 2018 bedroeg 1.158 m² in baanwinkels, tegenover een vijfjarig gemiddelde van 950 m². In winkelcentra bedroeg de gemiddelde transactie dit jaar 291 m², hetzij 6% boven het vijfjarige gemiddelde, terwijl de gemiddelde transactie in high streets met 241 m² 16% onder het vijfjarige gemiddelde bleef. Grote transacties in de belangrijkste winkelstraten waren in 2018 de komst van Chaussea op de Nieuwstraat (ex-Esprit), de 1.550 m² die werd verhuurd aan fashion retailer Kiabi aan de Steenstraat in Brugge (ex-New Look), de opening van Arket op de Toison d’Or Brussel en de opening van AS Adventure / Juttu in Woluwe Shopping (ex-Habitat).

Daarnaast werden in de Nieuwstraat in Brussel dit jaar twaalf verhuringen gerealiseerd waaronder Wam Denim (500 m²), BNP (475 m²), Produstore (450 m²) en Coffee Fellows (350 m²). In de voetgangerszone in het centrum van Brussel tekenden ook nog Delhaize (2.000 m²) in The Dome en Burger King (500 m²). Ook nieuwkomer The Advocado Show heeft net geopend aan de Anspachlaan (150 m²). Aan de Grasmarkt werd verhuurd aan Erbario Toscano, Equivalenza en Cup 28. In de Brusselse bovenstad werden vijf verhuringen geregistreerd aan de Waterloolaan, waaronder Chanel (617 m²), Kure (443 m²),Golden Goose, Pomellato en Isabel Marant (270 m²). Aan de Elsensesteenweg werden vijf verhuurtransacties geregistreerd waaronder Burger King (750 m²), Holland & Barrett (375 m²) en Franprix (360 m²).

In Antwerpen werden elf verhuringen getekend met een adres op de Meir, waaronder vanHaren (600 m²), Burger King (600 m²), Tommy Hilfiger (437 m²), Foodmaker (400 m²), Pandora (131 m²), Undiz (100 m²), MAC (90 m²) en Nespresso (360 m²). Zes verhuringen werden afgerond in de Huidevettersstraat, die onder meer Arket (1.000 m²), Un Jour Ailleurs (151 m²) en Hugo Boss (88 m²) verwelkomt. Ook de winkelbuurt Wilde Zee blijft nieuwe retailers aantrekken, met dit jaar elf verhuringen waaronder Marc O’Polo (265 m²) in de Korte Gasthuisstraat 30, waarin JLL optrad als makelaar.

Pijplijn

Tegen het jaareinde zullen in totaal 44 projecten opgeleverd zijn met een totaal volume van 239.000 m². Dit jaarvolume ligt 15% boven het vijfjarige gemiddelde. Meer dan twee derde (68%) van het aantal projecten zijn baanwinkels, net als gemiddeld in de voorgaande vijf jaren. Ontwikkelingen in high streets en binnenstedelijke winkelstraten vertegenwoordigen 30% van het aantal projecten. Er werden dit jaar proportioneel minder shoppingcentra en meer winkels in high streets voltooid.

Onder de grote projecten die dit jaar opgeleverd werden, bevindt zich The Leaf van Redevco in Ternat (28.000 m²) waaronder een Brico Plan-it, de herontwikkeling van de vroegere Ikea-site. In Lier werd retailpark Gova opgeleverd (18.000 m²) en in Aarlen werd onlangs een retailpark naast Ikea geopend (11.100 m²). In het high street-segment werden grote units in gebruik genomen door C&A en Primark aan de Nieuwstraat in Brussel. Ook aan de Meir in Antwerpen opende Primark. In de nabije toekomst nemen perifere winkelvastgoedprojecten het voortouw. Voor 2019 staat in de databank van JLL de oplevering van 343.000 m² gepland, waarvan 215.000 m² retail warehousing.

De tophuurprijzen voor winkelvastgoed daalden in 2018 onder druk van de dalende omzetten die retailers in fysieke winkels realiseren. De tophuurprijs voor de beste winkelstraten in het land daalde van 2.000 €/m²/jaar naar 1.950 €/m²/jaar voor de Meir in Antwerpen en naar 1.850 €/m²/jaar voor de Nieuwstraat in Brussel. De daling wordt waargenomen doorheen het hele land en varieert tussen 3% en 20%. In de nieuwe voetgangerszone in het centrum van Brussel stegen de huurprijzen. De verschillende trends in het retailsegment volgen mekaar snel op, zo snel dat de voortdurende wijziging van de markt ook een trend op zichzelf wordt. Alle marktspelers, zowel de eigenaars van de gebouwen als de retailers en dienstverleners, moeten hierop inspelen en wendbaar zijn.

Algemeen genomen stijgt het aandeel van food & beverage. Een winkelcentrum zoals City 2 heeft een tijdelijke food court van 650 m² gecreëerd tijdens de vernieuwingswerken die na de opening van het vernieuwde centrum in 2019 zal opgenomen worden in het permanente aanbod. Ook Westland Shopping herwerkt zijn foodsegment. De nieuwe foodconcepten gaan ook naar de high streets, waar ze het belevingsgehalte verhogen en dus een alternatief bieden voor de e-commerce-gevoelige segmenten. Voorbeelden zijn Burger King, O’Tacos, Otomat, Foodmaker en de Italiaanse delicatessenzaak en restaurantketen Eataly die in The Dome in het centrum van Brussel zal openen. Leisure retailers zijn eveneens zeer actief. Hun activiteit sluit aan bij de vraag naar beleving en is in alle marktsegmenten te vinden. Zo heeft Decathlon naast vestigingen in baanwinkels nu ook kleinere stadsformats zoals in The Mint en Shopping Nivelles en een kleiner baanwinkelformaat in Lier en Lommel.

Flexibel

Eigenaars moeten flexibel zijn. Succesvolle grote projecten moeten niet alleen meer gericht zijn op het opleveren van vierkante meters, maar totaalprojecten aanbieden die aangepast zijn aan de vraag naar meer gevarieerd aanbod in food & beverage. Daarnaast moeten eigenaars zich ook aanpassen aan de vraag van retailers naar lagere huurprijzen. Retailers moeten zich aanpassen aan het wijzigende consumptiepatroon. Zij moeten niet alleen een naadloze overgang tussen online en offline winkelen creëren, maar ook voldoen aan de vraag naar beleving. Naast verschillende formats voor verschillende locaties wordt vastgoed ook gebruikt voor tijdelijke collecties. De plaats van opening van een nieuwe winkel wordt mee bepaald door datagestuurde modellen.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Groep Huyzentruyt richt zich op Roemenië

Groep Huyzentruyt richt zich op Roemenië

De West-Vlaamse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt wordt na Polen nu ook in Roemenië actief.  Het streefdoel is om tegen 2030 jaarlijks ongeveer 700 woongelegenheden te ontwikkelen in Roemenië, goed voor een jaarlijkse omzet[…]

21/06/2022 | Ondernemingen
Geel krijgt eerste residentieel warmtenet van de Kempen

Geel krijgt eerste residentieel warmtenet van de Kempen

Woningpas kan publiek worden gedeeld

Woningpas kan publiek worden gedeeld

Huis te koop in twee werelden

Huis te koop in twee werelden

Meer artikels