Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Jan De Nul pakt uit met duurzame strandsuppletie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Jan De Nul pakt uit met duurzame strandsuppletie

(c) Jan De Nul Group

Jan De Nul Group mag zich de eerste baggeraar noemen die 100% duurzame strandsuppleties uitvoert. Bovendien voor de Belgische kust. Vanaf 1 februari zal Jan De Nul in opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), zowat 500.000 m³ zand op het strand van Raversijde aanbrengen. Het materieel dat Jan De Nul voor deze bagger- en grondwerken zal inzetten, beantwoordt aan de strengste duurzaamheidsnormen.

 

Midden 2019 reeds engageerde de baggeraar zich contractueel om jaarlijks 15% minder CO₂ uit te stoten bij de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort, eveneens in opdracht van Agentschap MDK. Volgens Jan De Nul  behaalde een baggeraar in een commerciële toepassing op een project nooit eerder een CO₂-uitstootvermindering van deze omvang.
 
“Het agentschap MDK geeft ons opnieuw de kans om de industrie te tonen dat deze ambitieuze doelstellingen haalbaar zijn. En daar zijn we best fier op,” zegt Bart Praet, Afdelingshoofd Baggerwerken Benelux. “Als je alle technologische mogelijkheden die er vandaag zijn, aanwendt, kom je al een heel eind op het transitiepad naar 2030. We hopen dat andere overheden hier een voorbeeld aan nemen en maximaal zullen inzetten op aanbestedingen met voldoende gunningsvoordeel voor duurzame oplossingen.”

Biobrandstof

Voor de baggerwerken in Raversijde zet Jan De Nul Group in op duurzame brandstof. Het baggerschip Pedro Álvares Cabral zal tijdens de werken op duurzame drop-in biobrandstof varen. Dat is een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van olie uit plantaardige afvalstromen en dus niet van voedselgewassen. ‘Drop-in’ houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om deze biobrandstof te kunnen gebruiken. Deze duurzame variant reduceert niet alleen de CO₂-uitstoot, er belandt ook fors minder fijnstof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie.
 
Voor de grondwerken op het strand mobiliseert Jan De Nul de meest geavanceerde bulldozers en graafkranen, allemaal voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. En het projectmanagementteam ter plaatse zal kunnen beschikken over de nieuwste generatie van ecologische werfkantoren, voorzien van goed isolerende materialen en een warmtepomp. Hierdoor reduceert Jan De Nul Group zijn CO2-uitstoot met 90% en zijn NOx-uitstoot en energieverbruik in de werfkantoren met 80%.
 
“We gebruikten de duurzame biobrandstof al voor verschillende schepen in de Benelux. Van alle baggeraars hebben we hier met zekerheid al de meeste ervaring in. Intussen staan we niet stil en bekijken we ook alternatieven. We geloven namelijk sterk in diversificatie waarbij we verschillende soorten duurzame, koolstofneutrale brandstoffen inzetten voor onze vloot om onze uitstoot drastisch te verminderen. Decarbonisatie staat hoog op de agenda bij Jan De Nul en wordt doorheen de hele firma gedragen, op commercieel, operationeel en technisch vlak. We streven er altijd naar om verder te gaan dan wat ons wordt opgelegd. We go for zero”, licht Michel Deruyck toe, hoofd van de Energiecel bij Jan De Nul Group.
 
Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) bevestigt met deze aanpak en de keuze voor Jan De Nul opnieuw hoe het een voortrekker is binnen de Vlaamse overheid om de reductiedoelstellingen voor België te halen. Binnen de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 streeft ons land een reductie van 85% van broeikasgasemmissie na in vergelijking met 2005.
 
“Als de maritieme overheidspartner willen we op alle mogelijke manieren inzetten op het beperken van onze milieu-impact. Bij de bestekken die we in de markt zetten, besteden we dan ook bijzondere aandacht aan milieucriteria. Dat leidt vandaag al tot concrete CO₂-reductie door de milieuvriendelijke uitvoering van de bagger- en suppletiewerken op basis van de initiatieven van de aannemers waarmee we samenwerken”, zegt administrateur-generaal Nathalie Balcaen.

Knokke-Heist

Eind februari verhuist het team met al het bagger- en grondmaterieel voor een zestal weken naar het strand van Duinbergen bij Knokke. Daar zal het team het strand met zo’n 900.000 m³ gebaggerd zand ophogen om de kust te beschermen tegen het geweld van de zee. Deze werken passen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.
 
Bij uitvoering van maatregelen hanteert MDK het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’. Waar het aangewezen is creëert MDK een breder en hoger strand, waar het niet anders kan voorziet het agentschap stormmuren of een stormvloedkering.
 
Zandsuppleties blijven nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Bovendien creëren suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben. Behalve de stranden in Raversijde en Duinbergen komen dit voorjaar ook nog Bredene en Wenduine West aan de beurt.
 
Nieuwsgierige passanten krijgen de kans om meer te leren over de werken en de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse overheid in het daartoe speciaal opgerichte belevingscentrum op de zeedijk in Knokke-Heist. Vanop het panoramische dak krijgen ze een unieke blik op de werken.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Succesvolle Demo Days in Boussu

Succesvolle Demo Days in Boussu

Met de laarzen doorheen het stof trotseerden de zowat 4.500 bezoekers van Demo Days een parcours van 3 km langs de exposanten doorheen de Terril Saint-Antoine in Boussu. Deze succesvolle opkomst betekent een stijging van het aantal bezoekers met[…]

19/09/2022 |
Cebeko is dealer van Doosan

Cebeko is dealer van Doosan

Construx Rental levert bekisting voor het prestigieuze project D’Ieteren Immo – Mobilis in Anderlecht

Construx Rental levert bekisting voor het prestigieuze project D’Ieteren Immo – Mobilis in Anderlecht

Na de hemel beweegt TVH Equipment nu ook de aarde

Na de hemel beweegt TVH Equipment nu ook de aarde

Meer artikels