Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Jan De Nul Group kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Jan De Nul Group kijkt met vertrouwen naar de toekomst

De bagger- en bouwgroep Jan De Nul maakte zijn jaarcijfers voor 2021 bekend. Het bedrijf beschikte eind vorig jaar over een orderboek van 4,6 miljard euro. Daar zijn in de eerste maanden van dit jaar nog voor 1,4 miljard euro nieuwe projecten bijgekomen. Jan De Nul Group kijkt, mede dankzij het sterke orderboek, met vertrouwen naar de toekomst, maar is zich ervan bewust dat met de problemen in de bevoorradingsketen, de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende inflatiedruk en de hoge energieprijzen, het jaar in zeer turbulente omstandigheden is begonnen. 

De coronacrisis en de lockdowns zorgden voor een omzetdaling met 11%  tot 1,7 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam uit op 231 miljoen euro. Het productiviteitsverlies resulteerde wel in een beperkt verlies van 20 miljoen euro, bij een positieve ebit van 16 miljoen euro. Jan De Nul Group blijft een sterke balans voorleggen, met een eigen vermogen van meer dan 2,9 miljard euro, wat resulteert in een uitstekende solvabiliteitsratio van 67%. De groep beschikt ook over een netto liquiditeitsoverschot van 198 miljoen euro.
Het coronavirus vormt nog steeds een sterke bedreiging en plaatste opnieuw een aantal regio's in een of andere lockdownregeling. Daardoor is de negatieve druk groot gebleven. In grote delen van Azië bleef Covid-19 een sterk ontwrichtende kracht voor toeleveringsketens en operationele bouwprocessen. Ook de operationele prestaties van Jan De Nul Group werden in deze markten flink gehinderd.
 
De maritieme bagger- en offshore divisie bleef met 73% van de totale omzet de hoeksteen van de activiteiten van Jan De Nul Group. De funderingsspecialist Soetaert leverde een sterke bijdrage aan verschillende projecten. Ook de milieuactiviteiten blijven een stabiele bijdrage leveren aan de totale omzet van Jan De Nul. Milieudivisie Envisan focust op het aanbieden van circulaire oplossingen. Envisan werkt ook nauw samen met PSR Brownfield Developers, de projectontwikkelaar van Jan De Nul, gespecialiseerd in de sanering, herbestemming en duurzame ontwikkeling van vervuilde industriële sites en onderbenutte terreinen.
 
Met meer dan 20% van de totale omzet blijven de civiele activiteiten een stabiel en constant onderdeel van Jan De Nul Group. De civiele divisie heeft een grote verscheidenheid aan projecten in haar portefeuille en focust daarbij vooral op complexe ontwerp- en engineeringprojecten, zowel in België als in het buitenland. Het type projecten varieert van gebouwen over transportinfrastructuur tot watergebonden infrastructuur zoals kaaimuren en sluizen. De civiele divisie biedt haar diensten aan particuliere en publieke opdrachtgevers aan en participeert in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps). 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

EEG Group is nu ook actief in brandbeveiliging

EEG Group is nu ook actief in brandbeveiliging

Sinds kort is EEG Group actief in brandbeveiliging. Eind september legde het Kortrijkse bedrijf Ingenial de boeken neer. Het team, gespecialiseerd in risicobepaling, ontwerp, installatie, testen en onderhouden van vaste opgestelde hydraulische[…]

23/11/2022 | Ondernemingen
Tectum Group verwerft afdeling Dak & Gevel van SIX

Tectum Group verwerft afdeling Dak & Gevel van SIX

Onderzoek naar koppeling huurindexering handelspanden aan epc-label

Onderzoek naar koppeling huurindexering handelspanden aan epc-label

Brugge, Leuven en Roeselare winnen internationale award

Brugge, Leuven en Roeselare winnen internationale award

Meer artikels