Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Jaarlijkse rondvraag bij rioolbeheerders

De gemeentelijke en intergemeentelijke rioolbeheerders worden jaarlijks door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) online ondervraagd over de financiële en ecologische aspecten van het gemeentelijke rioolbeheer. Deze enquête kan nog worden ingevuld tot 15 juli. Dat kan online met behulp van een eID, wat een efficiënte gegevensuitwisseling garandeert. De gegevens zijn op deze manier ook permanent raadpleegbaar en worden automatisch getoetst aan enkele validatieregels.

De rioolbeheerders zijn wettelijk verplicht om jaarlijks over het financiële luik te rapporteren. Dat luik omvat de opbrengsten en kosten voor het aanleggen en het onderhouden van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Die informatie is nodig om toezicht te houden op de verdeling en de aanwending van de financiële middelen. Daarnaast worden de gerapporteerde opbrengsten en kosten gebruikt om de aangerekende tarieven te beoordelen.

Het ecologische luik beoordeelt de werking en de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur met vier performantie-indicatoren die betrekking hebben op de inzameling en het transport van het afvalwater, het niet aansluiten op en het afkoppelen van niet verontreinigd water (regenwater en grondwater) van de riolering, de werking van de individuele zuiveringsinfrastructuur en het globale beheer.

357 miljoen '

Uit het vorige rapport leren we o.m. dat het rioolbeheer in Vlaanderen jaarlijks 357 miljoen ' kost, of gemiddeld 46 ' per Vlaming. Die kost wordt grotendeels via de waterfactuur doorgerekend aan Vlaamse gezinnen en bedrijven. De Vlaamse regering en de gemeenten dragen eveneens een deel van de kosten. De rioolbeheerders zijn over het algemeen kostendekkend, maar er zijn grote verschillen inzake kostenefficiëntie.

De resultaten voor de ecologische performantie-indicatoren worden op individuele basis teruggekoppeld met de rioolbeheerders. De belangrijkste conclusie is dat de inzameling en het transport van afvalwater in de meeste gemeenten redelijk goed verloopt. Voor het afkoppelen van niet-verontreinigd water scoren de rioolbeheerders duidelijk minder.

Er wordt wel aan deze problematiek gewerkt, maar de verbeteringen verlopen meestal langzaam. Er gaat meer aandacht naar incidentenopvolging en gegevensbeheer. De uitbouw van individuele saneringsinfrastructuur evolueert in de goede richting, maar er is nog veel verbetering mogelijk.

De Vlaming is voorstander van een gelijke tariefzetting voor iedereen met sociale correcties en zonder abonnementsgeld. Ruim de helft van de Vlamingen gebruikt regenwater en één op vijf grondwater. De kennis over de drinkwaterfactuur blijft beperkt en men ervaart de prijs van het drinkwater als een steeds hogere druk op het huishoudbudget.

Het volledige rapport is te downloaden op www.vmm.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Rototilt gaat wereldwijde samenwerking aan met Volvo CE

Rototilt gaat wereldwijde samenwerking aan met Volvo CE

Graafmachines van Volvo kunnen voortaan af-fabriek worden geleverd voorbereid op de systemen van Rototilt voor draaikantelstukken. Dit houdt een aantal voordelen in voor zowel de aannemer als de dealer. Het grootste gebruikersvoordeel is dat de[…]

06/03/2021 | Graafmachines
DAF krijgt groot order van de Belgische krijgsmacht

DAF krijgt groot order van de Belgische krijgsmacht

Kathodische bescherming wordt steeds vaker toegepast in België

Kathodische bescherming wordt steeds vaker toegepast in België

Mobiele 3D reality capture-oplossing met Spot-robot

Mobiele 3D reality capture-oplossing met Spot-robot