Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Jaarlijkse rondvraag bij rioolbeheerders

De gemeentelijke en intergemeentelijke rioolbeheerders worden jaarlijks door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) online ondervraagd over de financiële en ecologische aspecten van het gemeentelijke rioolbeheer. Deze enquête kan nog worden ingevuld tot 15 juli. Dat kan online met behulp van een eID, wat een efficiënte gegevensuitwisseling garandeert. De gegevens zijn op deze manier ook permanent raadpleegbaar en worden automatisch getoetst aan enkele validatieregels.

De rioolbeheerders zijn wettelijk verplicht om jaarlijks over het financiële luik te rapporteren. Dat luik omvat de opbrengsten en kosten voor het aanleggen en het onderhouden van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Die informatie is nodig om toezicht te houden op de verdeling en de aanwending van de financiële middelen. Daarnaast worden de gerapporteerde opbrengsten en kosten gebruikt om de aangerekende tarieven te beoordelen.

Het ecologische luik beoordeelt de werking en de uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur met vier performantie-indicatoren die betrekking hebben op de inzameling en het transport van het afvalwater, het niet aansluiten op en het afkoppelen van niet verontreinigd water (regenwater en grondwater) van de riolering, de werking van de individuele zuiveringsinfrastructuur en het globale beheer.

357 miljoen '

Uit het vorige rapport leren we o.m. dat het rioolbeheer in Vlaanderen jaarlijks 357 miljoen ' kost, of gemiddeld 46 ' per Vlaming. Die kost wordt grotendeels via de waterfactuur doorgerekend aan Vlaamse gezinnen en bedrijven. De Vlaamse regering en de gemeenten dragen eveneens een deel van de kosten. De rioolbeheerders zijn over het algemeen kostendekkend, maar er zijn grote verschillen inzake kostenefficiëntie.

De resultaten voor de ecologische performantie-indicatoren worden op individuele basis teruggekoppeld met de rioolbeheerders. De belangrijkste conclusie is dat de inzameling en het transport van afvalwater in de meeste gemeenten redelijk goed verloopt. Voor het afkoppelen van niet-verontreinigd water scoren de rioolbeheerders duidelijk minder.

Er wordt wel aan deze problematiek gewerkt, maar de verbeteringen verlopen meestal langzaam. Er gaat meer aandacht naar incidentenopvolging en gegevensbeheer. De uitbouw van individuele saneringsinfrastructuur evolueert in de goede richting, maar er is nog veel verbetering mogelijk.

De Vlaming is voorstander van een gelijke tariefzetting voor iedereen met sociale correcties en zonder abonnementsgeld. Ruim de helft van de Vlamingen gebruikt regenwater en één op vijf grondwater. De kennis over de drinkwaterfactuur blijft beperkt en men ervaart de prijs van het drinkwater als een steeds hogere druk op het huishoudbudget.

Het volledige rapport is te downloaden op www.vmm.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Het coronavirus slaat momenteel weer wild om zich heen en de overheid heeft door capaciteitsproblemen de teststrategie bijgestuurd. Wie een risicocontact heeft gehad of terugkomt uit een rode zone, maar geen ziektesymptomen vertoont, wordt niet[…]

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Belgische klanten kunnen elektrische Volvo-machines reserveren

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter

Stijgende woningprijzen maken nieuwbouw interessanter