Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Isolerende beglazing: welke vervorming is aanvaardbaar'

Isolerende beglazing: welke vervorming is aanvaardbaar'

Van dubbele of drievoudige isolerende beglazingen zegt men vaak dat ze 'leven' omdat ze kunnen vervormen onder invloed van temperatuurschommelingen en variaties in atmosferische druk. Deze concave of convexe vervormingen vertekenen niet alleen de weerkaatste beelden, maar belasten ook de afdichtingsvoegen van de afstandhouders. Wat zijn de oorzaken van beide fenomenen en wat is aanvaardbaar'

Isolerende beglazingen bestaan uit glasbladen die van elkaar gescheiden zijn door droge luchtlagen of gaslagen en die hermetisch afgesloten zijn aan hun omtrek. Deze afdichting beperkt het risico op inwendige condensatie.

Nadat de isolerende beglazingen geplaatst zijn, kunnen er in hun spouw andere drukniveaus optreden dan op de plaats waar ze vervaardigd zijn. Deze drukvariatie is afhankelijk van veranderingen in de temperatuur van de beglazing, veranderingen in de atmosferische luchtdruk, en van het volume van de spouw (breedte van de afstandhouders). De drukverschillen veroorzaken vervormingen waarvan de omvang niet alleen afhankelijk is van het drukverschil, maar ook van de stijfheid van de glasbladen. Deze laatste parameter wordt niet alleen bepaald door de afmetingen van de beglazing, maar ook door de dikte van de verschillende lagen.

Gevolgen en remedies

De concave of convexe schoteling van de glasbladen (al naargelang de spouw van het glasvolume in onder- of in overdruk is) vertekenen de weerkaatste beelden. Het drukverschil tussen de spouw van de beglazing en de omgevende lucht belast en vermoeit bovendien de afdichting van de afstandhouders. Dat kan de dampdichtheid van de isolerende beglazing in het gedrang brengen en dus bijdragen tot inwendige condensatie in het glasvolume. In een aantal relatief zeldzame gevallen kan de onderdruk aan de binnenzijde van het glasvolume de afstandhouder zelfs doen verschuiven. Dit fenomeen doet zich vooral voor bij kleine beglazingen en/of beglazingen waarvan de glasbladen een hoge stijfheid hebben.

Dat isolerende beglazingen onder invloed van (zelfs zeer beperkte) schommelingen in de weersomstandigheden vervormen is onvermijdelijk. De totale vervorming moet onder de grenswaarde liggen die opgelegd wordt door de nieuwe norm NBN S23-002-2 (zie WTCB-Dossiers 2014/3.6 'Nieuwe rekenmodellen voor isolerende beglazing'). Deze grenswaarde bedraagt 1/200 van de overspanning.

Wanneer de vervormingen belangrijke esthetische gevolgen hebben, kan men de luchtdichtheidsbarrières doorboren (zie schema) en zo de druk in de spouw van de beglazing aanpassen aan de omstandigheden op de bouwplaats. Dat is echter niet zonder risico omdat het droogmiddel dat zich in de afstandhouder bevindt, de nieuw ingebrachte lucht in de spouw moet kunnen drogen. Doordat deze behandeling ook de energieprestaties van de beglazing kan aantasten, wordt ze sterk afgeraden. Er zullen zich bovendien onvermijdelijk nieuwe wijzigingen in atmosferische druk en temperatuur voordoen, waardoor latere vervormingen niet uit te sluiten vallen.

Bron: het artikel 'Vervorming van isolerende beglazingen' van ing. Eric Dupont, adjunct-diensthoofd Specificaties, en ing. Michel Wagneur, voormalig directeur Informatie van het WTCB, in Contact 2014/4 (pag. 16). Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de startpagina.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette