Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Is de vzw Syntra een administratieve overheid'

Gerelateerde onderwerpen :

De vraag stelde zich of de rechtsgeldigheid van de beslissing van de vzw Syntra om bepaalde werken te gunnen aan een bepaalde inschrijver wel bij de Raad van State kon aangekaart worden. Meer bepaald of de Raad van State wel bevoegd was.

Voor bepaalde beslissingen is dat zeker wel het geval. In het kader van haar onderwijsopdracht wordt de werking van die gesubsidieerde vzw bepaald en gecontroleerd door de Vlaamse overheid. In die context kan de vzw ook beslissingen nemen die voor derden verbindend zijn, bv. een verbod opleggen om lessen te volgen of om aan examens deel te nemen.

In het kader van de regelgeving inzake overheidsopdrachten is dat echter niet het geval, daarvoor treedt de vzw dus niet op als administratieve overheid. Beslissingen in die context kunnen dan ook niet bij de Raad van State aangevochten worden (arrest van 5 mei 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels