Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Is de vzw Syntra een administratieve overheid'

Gerelateerde onderwerpen :

De vraag stelde zich of de rechtsgeldigheid van de beslissing van de vzw Syntra om bepaalde werken te gunnen aan een bepaalde inschrijver wel bij de Raad van State kon aangekaart worden. Meer bepaald of de Raad van State wel bevoegd was.

Voor bepaalde beslissingen is dat zeker wel het geval. In het kader van haar onderwijsopdracht wordt de werking van die gesubsidieerde vzw bepaald en gecontroleerd door de Vlaamse overheid. In die context kan de vzw ook beslissingen nemen die voor derden verbindend zijn, bv. een verbod opleggen om lessen te volgen of om aan examens deel te nemen.

In het kader van de regelgeving inzake overheidsopdrachten is dat echter niet het geval, daarvoor treedt de vzw dus niet op als administratieve overheid. Beslissingen in die context kunnen dan ook niet bij de Raad van State aangevochten worden (arrest van 5 mei 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

De vastgoedmarkt wordt op inventieve wijze geconfronteerd met budgetvriendelijkere alternatieven zoals containers waarin scholen, kantoren en zelfs woningen worden ondergebracht. Hoewel deze vorm van huisvesting en accommodatie gepaard gaat met[…]

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Samenvoegen en clusteren van posten

Samenvoegen en clusteren van posten

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Meer artikels