Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Investeringsbudget waterzuiverings­infrastructuur vastgesteld

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering beslist het investeringsbudget voor de uitbouw van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur voor het programmajaar 2017 vast te stellen op 230 miljoen ', waarvan 130 miljoen ' in het kader van het lokaal pact met de gemeenten.

Ze keurt meteen ook het 'Optimalisatieprogramma 2017-2021: Ontwerp van Investeringsprogramma voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur binnen het Vlaamse Gewest' goed, en stelt 50 miljoen ' ter beschikking voor de overloop van het investerings- en het renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009.

De uitvoering van het Optimalisatieprogramma 2017 wordt opgedragen aan de nv Aquafin. Bij de eerstvolgende subsidiëringsprogramma's zullen (in voorafname) de technisch afscheidbare dienstrioleringen principieel worden opgenomen in het volgende Optimalisatieprogramma 2018.

De bovengemeentelijke of gewestelijke opdracht in de waterzuivering omvat het opnemen van het door de gemeenten ingezamelde afvalwater en het transport hiervan naar een zuiveringsinstallatie, waar het volgens de opgelegde normen wordt gezuiverd. Ook de instandhouding en de optimalisatie van het bovengemeentelijke collectorennetwerk behoren tot het takenpakket van Aquafin.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul installeert fysiochemische grondwasinstallatie

Jan De Nul en milieudochter Envisan bieden als eerste speler op de Waalse markt een fysicochemische reiniging van vervuilde gronden aan. Beiden staan voor 100% circulaire oplossingen voor licht tot zwaar vervuilde gronden en sedimenten. Envisan[…]

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

CFA wil jaarlijks 2 miljoen paar oude werkschoenen inzamelen

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Meer artikels