Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Investeringen culturele infrastructuur vergeten'

Enkele gemeenten trekken aan de alarmbel omdat Vlaanderen volgens hen bij de inkanteling van de subsidies voor lokaal cultuurbeleid in het Gemeentefonds de rechtszekerheid en betrouwbaarheid schendt. De klacht komt van gemeenten die momenteel investeren in een nieuw cultuur- of gemeenschapscentrum.

Ze namen die beslissing vóór het Vlaamse regeerakkoord van juli 2014, waarin staat dat de middelen voor lokaal cultuurbeleid zullen opgaan in het Gemeentefonds. Op basis van het decreet Lokaal Cultuurbeleid, dat nog tot 1 januari 2016 geldt, konden ze door te investeren aanspraak maken op meer werkingssubsidies. Bij hun investeringsbeslissing hielden die gemeenten dan ook rekening met die toekomstige bijkomende middelen.

De verdeling van de 'ingekantelde' middelen gebeurt vanaf 2016 echter op basis van het aandeel van elke gemeente in 2014. Toen waren de betrokken besturen echter nog aan het bouwen, zodat ze vanaf 2016 op een veel lager niveau zullen uitkomen dan waar ze redelijkerwijze op konden rekenen.

Voor de Vlaamse Vereniging van Steden van Gemeenten (VVSG) moeten gemeenten in dat specifieke geval aanspraak kunnen maken op bijkomende middelen, zonder dat dit ten koste mag gaan van de andere besturen. Door vóór de overgangsperiode extra middelen te voorzien, kan Vlaanderen zich volgens de VVSG een betrouwbare partner tonen van de lokale besturen. De vereniging vraagt aan gemeentebesturen die vrezen in hetzelfde geval te verkeren dit snel te melden. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw platform maakt drones beschikbaar voor zakelijke toepassingen

Nieuw platform maakt drones beschikbaar voor zakelijke toepassingen

Het telecombedrijf Proximus, SkeyDrone en DroneMatrix bundelen hun krachten om een platform te ontwikkelen waarmee drones ‘on demand’ missies kunnen uitvoeren voor zakelijke doeleinden. Alle partners brengen hun specifieke[…]

Ethias en Weerts Group samen in logistiek vastgoed

Ethias en Weerts Group samen in logistiek vastgoed

Nieuwe investeerders voor kunstgrasproducent Feelds

Nieuwe investeerders voor kunstgrasproducent Feelds

Vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Onteigeningsdecreet

Vooraf bepaalde minnelijke onderhandelingstermijn in het Onteigeningsdecreet