Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Investeer meer dan 2,5% van bbp in mobiliteit”

Gerelateerde onderwerpen :

,
“Investeer meer dan 2,5% van bbp in mobiliteit”

De leden van VlaWeBo Antwerpen bliezen op 14 juni opnieuw verzamelen in het Kasteel van Brasschaat voor de traditionele receptie met walking dinner. Voorzitter Marc Lauwers mocht 375 gasten verwelkomen.

“2018 is voor onze sector een behoorlijk jaar geweest. De bedrijven konden herademen na enkele moeilijke jaren. De verwachtingen werden ingelost, er werden mooie projecten afgeleverd en er kon opnieuw op een normaal niveau geïnvesteerd worden in het machinepark zodat er met tevredenheid op wordt teruggekeken. Ik wil de lokale mandatarissen oproepen om ervoor te zorgen dat het investeringsritme op peil blijft, zodat we niet opnieuw vervallen in de oude gewoonte dat de gemeentelijke activiteit stilvalt na verkiezingen. Beter gespreide werken zullen door de buurtbewoners veel meer worden gewaardeerd dan een concentratie van activiteiten die vaak als snel oplapwerk en oppervlakkig ogen en dat vaak ook zijn. Ook leidt dat meestal tot een wirwar van omleidingen, moeilijke doorstroming en meer hinder”, richtte Marc Lauwers het woord tot de lokale mandatarissen.

Hij deed ook een oproep naar de nieuwe Vlaamse regering om meer te investeren in mobiliteit dan de 2,5% van het bruto binnenlands product vandaag. Ook de rioolbeheerders krijgen zijn steun. “Met een zuiveringsgraad van 83% én 87% van de Vlaamse waterlopen die vandaag nog de stempel  ‘slecht of ontoereikend’ krijgen, is hier nog heel veel werk aan de winkel.”

VlaWeBo werkte ook actief mee aan het nieuwe Standaardbestek 250 versie 4.1. “In het bijzonder werd ons voorstel voor nieuwe prijsherzieningsformules voor asfalt­werken aanvaard. De vandaag veel voorkomende discussies over onaangepaste herzieningen door sterk stijgende of dalende bitumenprijzen zullen hiermee in de toekomst kunnen vermeden worden”, stipte Marc Lauwers aan.

Om meer jongeren warm te maken voor een job in de wegenbouw ijverde VlaWeBo voor de invoering van een minimale lestijd voor het vak wegenbouw vanaf de tweede graad van het middelbaar onderwijs. De beroepsvereniging is ook fel voorstander van duaal leren, zowel in het middelbaar als hoger onderwijs, en juicht de start van de nieuwe bacheloropleiding met afstudeerrichting Wegenbouw volgend academiejaar aan de Plantin Hogeschool in Antwerpen  toe.

Lauwers hoopte ook meer vrouwen warm te maken voor een job in de bouw. “De wegenbouw torst nog het beeld van een zwaar beroep en deels is dat nog altijd terecht, maar er zijn vandaag voldoende mechanische hulpmiddelen en gezondheidsrichtlijnen zodat vrouwen ook zeker in aanmerking komen voor een job als machinist of ploegbaas. Met Mieke Frijters (zaakvoerster van wegenbouwer ATF, red.) in onze rangen hebben we een ideale ambassadrice voor deze campagne. Enkele maanden geleden kreeg ze de Womed Award als vrouwelijke ondernemer van het jaar. Samen met haar werken we om de aanstekelijkheid en aantrekkelijkheid van ons beroep verder te promoten.”

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Somers wil kmo's meer kansen geven bij overheidsopdrachten

Somers wil kmo's meer kansen geven bij overheidsopdrachten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat met de lokale besturen aan de slag om lokale ondernemingen meer te betrekken bij de relanceprojecten. De minister komt met vijf voorstellen. “Kleinere bedrijven maken nu vaak geen[…]

Goedgevulde orderboeken bij zwembadbouwers

Goedgevulde orderboeken bij zwembadbouwers

Warme zomer van vorig jaar doet vraag naar zonwering en terrassen exploderen

Warme zomer van vorig jaar doet vraag naar zonwering en terrassen exploderen

Open Wervendag gaat zondag volledig digitaal

Open Wervendag gaat zondag volledig digitaal

Meer artikels