Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Investeer kilometerheffing in vervoerinfrastructuur”

“Investeer kilometerheffing in vervoerinfrastructuur”

© Jurgen Falchle - stock.adobe.com


In het licht van de actuele discussie over de invoering van een kilometerheffing voor lichte voertuigen waarschuwt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat deze heffing niet mag worden gebruikt om begrotingsgaten te vullen. De opbrengsten van deze kilometerheffing moeten volgens haar maximaal worden gebruikt voor investeringen in mobiliteit. De besteding van de inkomsten uit de huidige kilometerheffing op vrachtwagens is alvast een slecht voorbeeld: hiervan gaat slechts 20% naar infrastructuurinvesteringen, terwijl de overige 80% grotendeels verdwijnt in het algemene budget van de Vlaamse regering.

De VCB vreest de invoering van een kilometerheffing op camionetten en personenvervoer, want die dreigt de bouw met belangrijke meerkosten op te zadelen; deze sector maakt nu eenmaal in belangrijke mate gebruik van lichte voertuigen. Bovendien zullen die voertuigen vaak onvermijdelijk ’s morgens moeten vertrekken en ’s avonds moeten terugkeren, temeer daar steeds meer gemeentebesturen verbieden om vroeger met de werken te starten en die werken later op de dag te beëindigen. De bouw zal dus sowieso extra lasten moeten dragen door een kilometerheffing op lichte voertuigen.

Daarom is het volgens de VCB belangrijk voor bouwbedrijven dat de kilometerheffing op lichte voertuigen gecompenseerd wordt door de afbouw van andere fiscale lasten op het vervoer, zoals de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. Voor het vaak toegepaste collectieve vervoer in de bouwsector (chauffeur met een aantal passagiers-collega’s) moet een vrijstelling gelden, zoals reeds bij collectief vervoer een vrijstelling op de federale CO2-bijdragen van toepassing is.

Daarom is het ook van belang dat de ‘slimme’ kilometerheffing voor lichte voertuigen, als die wordt ingevoerd, effectief de ochtend- en avondfiles reduceert zodat bouwarbeiders en werfleiders makkelijker de bouwplaatsen kunnen bereiken.

“Van groot belang voor de bouw is ten slotte dat de inkomsten uit de kilometerheffing voor lichte voertuigen maximaal worden gebruikt voor investeringen in vervoerinfrastructuur. Op die manier wordt de bouw niet alleen geconfronteerd met de lasten van het systeem, maar ontvangt hij ook de baten ervan. De inkomsten mogen in geen geval worden afgewend om de tekorten van het Vlaamse overheidsbudget te helpen dichten”, beklemtoont de VCB.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Publireportage

Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Bij Huurland geloven we sterk dat elektrische machines de toekomst zijn. Zeker in het domein van het grondverzet ligt er nog een grote uitdaging, eentje die wij graag aannemen. De elektrische kniklader Giant G2200 E is een perfecte aanvulling[…]

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Publireportage

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Publireportage

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Meer groen in de stad? Daar helpen wij bij Deschacht graag aan mee!

Publireportage

Meer groen in de stad? Daar helpen wij bij Deschacht graag aan mee!

Meer artikels