Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Investeer kilometerheffing in vervoerinfrastructuur”

“Investeer kilometerheffing in vervoerinfrastructuur”

© Jurgen Falchle - stock.adobe.com


In het licht van de actuele discussie over de invoering van een kilometerheffing voor lichte voertuigen waarschuwt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat deze heffing niet mag worden gebruikt om begrotingsgaten te vullen. De opbrengsten van deze kilometerheffing moeten volgens haar maximaal worden gebruikt voor investeringen in mobiliteit. De besteding van de inkomsten uit de huidige kilometerheffing op vrachtwagens is alvast een slecht voorbeeld: hiervan gaat slechts 20% naar infrastructuurinvesteringen, terwijl de overige 80% grotendeels verdwijnt in het algemene budget van de Vlaamse regering.

De VCB vreest de invoering van een kilometerheffing op camionetten en personenvervoer, want die dreigt de bouw met belangrijke meerkosten op te zadelen; deze sector maakt nu eenmaal in belangrijke mate gebruik van lichte voertuigen. Bovendien zullen die voertuigen vaak onvermijdelijk ’s morgens moeten vertrekken en ’s avonds moeten terugkeren, temeer daar steeds meer gemeentebesturen verbieden om vroeger met de werken te starten en die werken later op de dag te beëindigen. De bouw zal dus sowieso extra lasten moeten dragen door een kilometerheffing op lichte voertuigen.

Daarom is het volgens de VCB belangrijk voor bouwbedrijven dat de kilometerheffing op lichte voertuigen gecompenseerd wordt door de afbouw van andere fiscale lasten op het vervoer, zoals de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. Voor het vaak toegepaste collectieve vervoer in de bouwsector (chauffeur met een aantal passagiers-collega’s) moet een vrijstelling gelden, zoals reeds bij collectief vervoer een vrijstelling op de federale CO2-bijdragen van toepassing is.

Daarom is het ook van belang dat de ‘slimme’ kilometerheffing voor lichte voertuigen, als die wordt ingevoerd, effectief de ochtend- en avondfiles reduceert zodat bouwarbeiders en werfleiders makkelijker de bouwplaatsen kunnen bereiken.

“Van groot belang voor de bouw is ten slotte dat de inkomsten uit de kilometerheffing voor lichte voertuigen maximaal worden gebruikt voor investeringen in vervoerinfrastructuur. Op die manier wordt de bouw niet alleen geconfronteerd met de lasten van het systeem, maar ontvangt hij ook de baten ervan. De inkomsten mogen in geen geval worden afgewend om de tekorten van het Vlaamse overheidsbudget te helpen dichten”, beklemtoont de VCB.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe zaakvoerder voor Asbitech

Nieuwe zaakvoerder voor Asbitech

Jochen Bessems neemt het dagelijks beleid als zaakvoerder van Asbitech over van Jan Soeters, die zijn commerciële ervaring en passie zowel in de petrochemie als in de industrie voort wil uitbouwen. Beiden zijn al meer dan tien jaar actief[…]

Cornelis Hout pakt uit met elegante en duurzame houten bijgebouwen

Cornelis Hout pakt uit met elegante en duurzame houten bijgebouwen

Nieuwe directeur Wegenbouw bij van de Kreeke

Nieuwe directeur Wegenbouw bij van de Kreeke

Sweco neemt SGI Ingénieurs over

Sweco neemt SGI Ingénieurs over

Meer artikels