Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Introductie VR-apparatuur in scholen is goede zaak voor bouwsector

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Introductie VR-apparatuur in scholen is goede zaak voor bouwsector

De Vlaamse regering trekt 6,5 miljoen euro uit om Virtual Reality (VR) te introduceren in het onderwijs. Scholen uit het beroeps- en technisch onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar bijvoorbeeld virtual realitybrillen aankopen of aangepaste software om te gebruiken in de lessen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en Techlink reageren positief op het initiatief, al vragen ze ook aandacht voor andere digitale applicaties. 

De Thomas More Hogeschool zal voor het project de bestaande software inventariseren en de leerkrachten de komende drie jaar begeleiden bij het inzetten van VR in de klas. Er worden ook middelen voorzien om vakleerkrachten, technische adviseurs en coördinatoren op te leiden. 
 
De aanbesteding voor het project in het TSO en het BSO wordt nog dit jaar uitgeschreven. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kan het project worden uitgebreid naar andere onderwijsniveaus, waaronder bijvoorbeeld het volwassenenonderwijs.
 
Het sectorfonds Constructiv beschikt al over een aantal in VR gerealiseerde films over bouwplaatsen waarbij de leerling in VR het leven op een bouwplaats kan ervaren. Het aantal VR-films over de bouw zullen trouwens nog toenemen. Binnenkort zullen leerlingen ook de bouwplaats van de Oosterweelverbinding op die manier kunnen ervaren. 
 
Daarnaast beschikt Constructiv ook over veilig werken op hoogte al over een opleidingsmodule in VR. Die kunnen worden bekeken in de construbus van Constructiv. De organisatie maakt gebruik van zo’n bus omdat scholen niet altijd over de hardware beschikken om VR-films te bekijken. De extra middelen die minister Weyts aan VR-infrastructuur wil besteden, moeten dit wel mogelijk maken.

Digitale technieken

Maar ook op andere terreinen worden digitale technieken in de bouw steeds belangrijker. Tablets worden gemeengoed op de bouwplaatsen. Niet alleen de bedienden maar ook de bouwarbeiders zullen hiermee moeten leren werken. Denk ook aan drones die 3D-scans van gebouwen en infrastructuren maken. 
 
Daarnaast zien we dat steeds meer bouwbedrijven gebruik maken van BIM (Building Information Modelling). Het gebouw of de infrastructuur wordt dan eerst virtueel opgebouwd vooraleer fysiek wordt gebouwd. Maar ook nadat het gebouw is opgericht, zal het mogelijk zijn dankzij BIM via speciale brillen in situ vast te stellen waar kabels en leidingen precies zijn gelegen. Dat zal het onderhoud van de installaties verregaand vergemakkelijken.
 
“Ten gronde moet het bouwonderwijs de nakende energietransitie ondersteunen. Dat betekent dat we moeten stoppen met het verwarmen van onze gebouwen met stookolie en gas. In de plaats komen diverse toepassingen van warmtepompen. In grotere gebouwen komen complexere installaties die slim zullen worden aangestuurd”, stelt de VCB.
 
Maar in het huidige bouwonderwijs ligt de klemtoon nog sterk op de installatie van gas- en stookolieketels. Ook daar zal zich dus een transitie moeten voordoen. VR-toepassingen kunnen daarbij helpen. Maar de verandering zal dieper moeten gaan dan de aankoop van digitale gadgets.

Versneld aanpassen

“Onze installateurs moeten zich op enkele jaren tijd aanpassen en zich toeleggen op de aanleg van installaties die geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Het is dus cruciaal dat ook het onderwijs zich versneld aanpast en arbeidskrachten aflevert die vertrouwd zijn met de installatie van warmtepompen en andere fossielvrije installaties”, vult Kris Van Dingenen, algemeen directeur van Techlink aan.
 
Toepassingen met virtuele realiteit zijn eerder zeldzaam in beroeps- en technische scholen, terwijl ze precies in het arbeidsmarktgericht onderwijs een groot potentieel hebben. Leerlingen kunnen met een VR-bril kennismaken met de allernieuwste technieken.
 
“VR-toepassingen zijn nuttig om de installaties in complexere gebouwen te simuleren. Zij zijn dus ook handig om leerlingen en studenten te introduceren in en enthousiast te maken voor de nieuwe energetische aanpak van die gebouwen”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sectorfondsen bieden betaalbaar bijleren voor bedrijven

Sectorfondsen bieden betaalbaar bijleren voor bedrijven

Met de campagne iedereenkanbijleren.be willen 38 sectorfondsen en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werknemers en bedrijven aanzetten om levenslang te leren en hen naar het opleidingsaanbod van de sectorfondsen leiden. Deze[…]

25/11/2022 | Vakopleiding
“Hoog tijd om het syteem van duaal leren op te waarderen”

“Hoog tijd om het syteem van duaal leren op te waarderen”

Opleidingsprogramma voor heftruckchauffeurs om 4.000 vacatures in te vullen

Opleidingsprogramma voor heftruckchauffeurs om 4.000 vacatures in te vullen

Steeds minder jongeren volgen voltijds bouwonderwijs

Steeds minder jongeren volgen voltijds bouwonderwijs

Meer artikels