Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Internationale offerte-aanvraag grondboring Balmatt-site Mol

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (Vito) start een internationale offerteaanvraag voor de grondboringen tot 4 km diep naar warm water op de voormalige site van het asbestverwerkende bedrijf Balmatt Industries aan de Lichtstraat in Mol. De offertes worden verwacht tegen 19 mei. De verwachting is dat de boringen begin september kunnen starten en vóór het jaareinde gerealiseerd zijn. Het wordt de ultieme test voor het onderzoeksproject 'Diepe geothermie', waarbij wordt gezocht naar de mogelijkheid om energie te onttrekken aan de diepe ondergrond.

De Vito heeft de diepe ondergrond van de regio Mol in kaart gebracht tot op een diepte van meer dan 4 km. Volgens de resultaten van de metingen verwachten de onderzoekers op ongeveer. 3,5 km diepte warm water te vinden, mogelijk zelfs tot 124° C warm. Via twee boorputten willen ze dit warme water oppompen en het afgekoelde water terugpompen. De onttrokken warmte zal worden gebruikt voor o.a. de verwarming van de Vito-gebouwen.

De Vito verwacht voldoende temperatuur en debiet te vinden om minstens aan het eigen warmte­netwerk warm water van ongeveer 90° C te leveren. De warmwaterleiding van de Balmatt-site naar de Vito-site is ongeveer 2 km lang. Hiervoor zijn gesprekken met Eandis gestart. Indien de omstandigheden in de ondergrond zeer gunstig zijn, kunnen nog twee tot drie bijkomende boringen op dezelfde locatie worden uitgevoerd. Daardoor kunnen ook bv. Mol-Donk en grote delen van de gemeente Dessel van warm water worden voorzien.

Indien het water warm genoeg is, zal men in een tweede fase proberen hiermee ook elektriciteit te produceren. Daarvoor wordt gekeken naar externe (bank)financiering. Om elektriciteit te produceren, zijn immers nog meer bijkomende middelen vereist. Die wil men vinden bij partijen die bereid zijn om risicodragend kapitaal te investeren. Daarom wordt het onderzoeksproject van bij het begin opgezet via een Special Project Vehicle (SPV) zodat externe investeerders kunnen toetreden. Met een aantal potentieel geïnteresseerde partijen worden hierover reeds verkennende gesprekken gevoerd en ook andere geïnteresseerde partijen kunnen zich hiervoor nog tot 1 september aanmelden bij de Vito.

De Vito verwacht voldoende temperatuur en debiet te vinden.

De term geothermie is een samentrekking van de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte) en duidt op warmte die uit de aarde komt. Geothermie verwijst dan ook naar alle toepassingen die op één of andere manier gebruik maken van aardwarmte. De voordelen van groene warmte zijn het 100% duurzame karakter en de onafhankelijkheid van de prijsschommelingen van aardolie en gas.

De elektriciteit die kan worden opgewekt, is eveneens 100 % groene energie. In een optimistisch scenario zou de elektriciteitsproductie tot 9 MW kunnen oplopen. De stroomproductie is bovendien onafhankelijk van de weersomstandigheden (wind, zon, ...) en bijna permanent (24 uur per dag en zeven dagen per week) beschikbaar. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Meer artikels