Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Internationaal congres AquaConSoil in Antwerpen

Gerelateerde onderwerpen :

Internationaal congres AquaConSoil in Antwerpen

© ©Apisak - stock.adobe.com

De Vlaamse bodemexpertise lokt AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems, naar ons land. Van 20 tot 24 mei 2019 ontvangen de stad Antwerpen, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de OVAM en de Vlaamse bodemsaneringssector ongeveer 800 bodemexperts uit de hele wereld in het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp. Van 24 tot 27 februari 2019 ontvangen de stad Antwerpen en de OVAM ook al de volgende editie van het World Resources Forum.

Vlaanderen heeft met een ambitieus bodemsaneringsbeleid een koppositie verworven in de aanpak van bodemverontreiniging. Parallel met het beleid ontwikkelde zich in Vlaanderen een sterke private bodemsector die qua expertise zijn gelijke niet kent. Na de invoering van het bodemsaneringsdecreet in 1996 stelde Vlaanderen zich tot doel om in een periode van 40 jaar de sanering van alle historisch verontreinigde gronden te starten. In 2018 zit Vlaanderen op schema. Alle bodemonderzoeken op de historische risicogronden worden uitgevoerd tegen 2028, de saneringen starten tegen 2036.

Een gezonde bodem is een noodzakelijke voorwaarde om belangrijke functies zoals wonen, werken en ontspannen te garanderen. Bodembescherming en -sanering zijn tevens de randvoorwaarden om een circulaire economie mogelijk te maken. Dat blijkt bijvoorbeeld in Antwerpen op de Blue Gate-site waar bodemsanering de weg vrij maakt voor een ecologisch bedrijventerrein.

Mede als gevolg van die aanpak kon ook de bodemsaneringssector zich in Vlaanderen sterk ontwikkelen, zowel bij de bodemdeskundigen, de saneringsaannemers, de milieuadvocaten als de milieulaboratoria en de leveranciers van specifieke producten en apparatuur. De sector heeft in de voorbije jaren vanuit zijn thuismarkt eveneens een unieke expertise opgebouwd.

Die expertise wordt ook in het buitenland erg gewaardeerd. De OVAM ontvangt regelmatig buitenlandse delegaties om het Vlaamse bodembeleid toe te lichten. De sector wordt betrokken in de ondersteuning en uitvoering van complexe bodemsaneringen in Europa, het Midden-Oosten, Canada, China, … Vele opdrachten kunnen worden beschouwd als toonaangevende prestigeprojecten, zoals bijvoorbeeld de sanering van de Olympische site in Londen.

Samenwerking

De private bodemsaneringssector, de overheid (de OVAM), de academische wereld en onderzoeks- en kennisinstellingen (zoals het Vlaams Kenniscentrum Water hebben een lange historiek van samenwerking. Die samenwerking speelt op diverse terreinen zoals het organiseren van feedback rond wetgeving, het opzetten van kwaliteitsstandaarden in de sector, het uitwerken van codes van goede praktijk, het ontwikkelen van saneringsoplossingen voor specifieke milieuproblemen, enz.

De samenwerking heeft ook geleid tot initiatieven om Vlaanderen te tonen aan een internationaal publiek. Het congres AquaConSoil werd in 2003 in Gent een eerste keer georganiseerd door Vlaanderen, en diezelfde ‘bodempartijen’ bundelen vandaag opnieuw de krachten voor AquaConSoil 2019, ditmaal in Antwerpen.

Het congres wordt georganiseerd van 20 tot 24 mei 2019 in het nieuwe ‘Flanders Meeting & Convention Center Antwerp’ (FMCCA). Op het programma staan naast plenaire sessies een heleboel workshops over duurzaam beheer en het gebruik van bodem, waterbodems en ‘water resources’. AquaConSoil is het grootste Europese congres over toegepaste bodemwetenschappen en –technieken. Een ‘open call for abstracts’ zal na de zomer gelanceerd worden.

Informatie: www.aquaconsoil.org.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Het Grootste Bos van Vlaanderen

Bedrijven kunnen vanaf nu tot eind deze zomer intekenen voor de grootste boomplantactie die ooit in Vlaanderen werd gelanceerd. De actie ‘Het Grootste Bos van Vlaanderen’ mobiliseert vanaf september ook particulieren. De bedoeling is[…]

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

Europese zware industrie wordt klaargestoomd voor koolstofneutraliteit

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Meer artikels