Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Installatiebedrijven onvoldoende op de hoogte van BIM

Installatiebedrijven onvoldoende op de hoogte van BIM

De digitalisering in de bouw en de installatiesector zet in een hoog tempo door. Bij grote en complexe projecten is werken in BIM bijna vanzelfsprekend. Maar in de installatiebranche is de bekendheid en ervaring met BIM over de hele linie nog zeer beperkt, zo blijkt uit onderzoek van Jaarbeurs.nl. BIM staat voor Building Information Modeling (het maken van digitale bouwmodellen) of Building Information Model (het bouwinformatiemodel). De afkorting BIM wordt ook steeds vaker gebruikt in de zin van Building Information Management, het beheren en uitwisselen van deze informatie.

Amper de helft (44%) van de respondenten in het onderzoek zegt te weten wat BIM inhoudt en slechts 28% heeft ervaring met het werken in BIM. Daarom wordt op 7 december in de Jaarbeurs in Utrecht de BIM Praktijkdag Installatie georganiseerd. Ervaringsdeskundigen en pionierende installateurs, adviseurs en fabrikanten delen hier hun inzichten en praktijkcases en laten daarmee aan installateurs zien wat BIM in de praktijk voor hen kan betekenen.

Veruit de belangrijkste reden om niet met BIM te werken is dat de opdrachtgever hier niet om vraagt, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste installatiebedrijven hebben op dit moment voldoende werk waar geen BIM wordt vereist. Toch voorzien de meesten dat dit de komende vijf jaar wel gaat verschuiven. Het meest actief met BIM zijn de technische adviesbureaus. 43% geeft aan dat zij hier al volop mee bezig zijn. Bij de installatiebedrijven is nu één op de vijf actief bezig met BIM. Het gaat vooral om de grotere installatiebedrijven. De groothandel en toeleveranciers zijn het minst actief in BIM.

Degenen die wel met BIM werken, zien een betere samenwerking met andere partijen en reduceren van fouten en faalkosten als de belangrijkste pluspunten. Financieel levert het nog niet iedereen iets op. Belemmeringen die worden genoemd, zijn de tijd die het kost, een tekort aan kennis in de eigen organisatie en het ontbreken van leveranciersinformatie.

Geïnteresseerden in BIM willen vooral kennis opdoen via ervaringen uit de praktijk. Ontwikkelingen op het gebied van open standaarden en inzicht in de toegepaste software volgen op afstand. ‘Soft skills’ die relevant zijn voor het samenwerken in BIM, staan op dit moment nog laag op de prioriteitenlijst. De meeste bedrijven vinden dat zij hun huidige medewerkers moeten opleiden om in BIM te gaan werken. Het aannemen van jonge mensen met de juiste kennis en vaardigheden lijkt hen minder belangrijk.

De bekendheid van BIM is het grootst onder tekenaars, adviseurs/consultants, engineers, het management en projectleiders. Onder monteurs is BIM minder bekend; 65% weet niet wat dit inhoudt. Opvallend genoeg geeft 40% van de directieleden of eigenaars ook aan dat zij niet bekend zijn met BIM.

Tijdens de BIM Praktijkdag staan projecten en praktijkervaring centraal in een gevarieerd programma. BIM-pioniers van installatiebedrijven, adviesbureaus, opdrachtgevers en de  toeleverende industrie delen hun inzichten in compacte en toegankelijke presentaties.In de pauzes is er alle gelegenheid om te netwerken met vakgenoten. Daarnaast is er een informatiemarkt waar de bezoeker een aantal leveranciers treffen die hen graag zullen helpen bij de realisatie van BIM.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Het Oost-Vlaamse laboratorium ECCA uit Merelbeke lanceerde een nieuw online platform om in te spelen op de te verwachten grote vraag naar asbestattesten. Die worden vanaf 23 november verplicht voor de verkoop van alle gebouwen met bouwjaar 2000[…]

23/09/2022 | Digitaal
Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Helft bouwbedrijven heeft activiteiten al moeten opschorten

Helft bouwbedrijven heeft activiteiten al moeten opschorten

Agenda

Agenda

Meer artikels