Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Het covid-19 virus verspreidt zich via microdruppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag aanschakelen en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die druppeltjes net sneller over een volledige ruimte verspreiden.
 

Daarom vergt deze coronacrisis aanpassingen in installaties en een omzichtig gebruik ervan om de verspreiding van die luchtdeeltjes te voorkomen. Zo kunnen de klassieke verkoelingsventilatoren in principe enkel benut worden in woningen waar je enkel met je bubbel aanwezig bent.


De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) zijn actieve partners in het ET’Air project, een grensoverschrijdend Interreg-project (Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) dat handelt over een gezonde binnenlucht.


Samen bouwen ze de nodige kennis op om met (ventilatie-)installaties en gebouwen bij te dragen tot oplossingen in de viruscrisis. Bij het project zijn onder meer Marc Dillen (VCB), Samuel Caillou, Joris Van Herreweghe, Paul van den Bossche en Peter Wouters (WTCB) betrokken.


Globale ventilatiesystemen kunnen niet langer gebruik maken van gerecycleerde binnenlucht. Verfijningen in zulke installaties dringen zich op, zeker wanneer het gaat om (publieke) gebouwen waar heel wat mensen verzamelen. Voorts is systematisch verluchten met buitenlucht – een noodzaak tijdens een warme zomer – het devies.


Hoewel ventilatoren helpen verkoeling te brengen bij deze warme dagen, brengen zij de lucht in een binnenruimte in beweging. In het geval er zich microdruppels van besmette personen in de ruimte bevinden, zal dit de verspreiding net versnellen. Dergelijke hulpmiddelen tegen de warmte kunnen dus wel gebruikt worden in je huis, waar zich alleen mensen uit dezelfde bubbel bevinden. Maar het is niet verstandig om ventilatoren te plaatsen in ruimtes waar veel mensen samenzitten.


Om het besmettingsrisico in gebouwen zo laag mogelijk te houden is het van belang om de lucht in een gebouw zoveel mogelijk te spoelen met verse buitenlucht. In een gezinswoning zal in de meeste gevallen een goed werkend ventilatiesysteem hiervoor zorgen want deze systemen werken zeer zelden met recyclage van de binnenlucht, enkel met aanvoer van verse buitenlucht.


In grotere gebouwen daarentegen bestaan er installaties die de afvoerlucht van binnen het gebouw gedeeltelijk recycleren en mengen met aanvoer van verse buitenlucht, waarbij de lucht wordt geconditioneerd (verwarmen, koelen, bevochtigen en/of ontvochtigen).
Deze systemen dienen in de huidige covid-19 context zo ingesteld te worden dat er enkel aanvoer van verse buitenlucht gebruikt wordt bij de werking van de installatie. Ook het reinigen en het regelmatig vervangen van de filters die zich in deze installatie bevinden, zijn zeer belangrijk. Ook omdat in grotere, vaak niet-residentiële gebouwen het intensief verluchten door het openen van de ramen niet altijd mogelijk is.


Het verdunnen van de binnenlucht door een goede ventilatie die verse buitenlucht in de ruimte brengt, kan een besmetting binnenshuis helpen tegen te gaan. Verluchten is dus de boodschap om deze pandemie te helpen bestrijden. Tijdens warme dagen doe je er goed aan de woning ’s nachts intensief te verluchten en de frissere lucht van de nacht te gebruiken om de woning af te koelen.
Ook aircotoestellen die de plaatselijke binnenlucht afkoelen kunnen soelaas bieden bij de hittegolf maar het is belangrijk in die gevallen ook te zorgen voor voldoende basisventilatie met buitenlucht

Metingen

Het CO2-gehalte dat aanwezig is in de binnenruimte is een maat voor de vervuiling van de binnenlucht door aanwezigheid van personen. Deze meting is nuttig, waarbij hoge concentraties wijzen op onvoldoende ventilatie. Een correcte ventilatie volgens de regelgeving moet toelaten de CO2-concentraties tussen 900 en 1200 ppm te houden. Lagere waarden zijn beter vanuit het covid-19 oogpunt. Bij hogere waarden is het belangrijk om de ventilatie te verhogen met het ventilatiesysteem en/of door openen van ramen en/of deuren.
De voorbije maanden kon de VCB reeds een aantal nuttige lessen leren:
• Vermijd drukke en slecht geventileerde binnenruimtes;
• CO2-metingen kunnen helpen om onvoldoende geventileerde ruimtes te identificeren;
• Verhoog de aan- en afvoer van lucht zoveel mogelijk;
• Ventileer enkel met 100% verse buitenlucht en schakel luchtrecirculatie uit;
• Vergaderzalen in nominale stand ventileren of intensief verluchten alvorens ze in gebruik te nemen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels