Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Innovatie van Halton produceert ultrazuivere lucht voor operatiekamers

Halton kondigt een nieuwe clean-airtechnologie aan voor moderne operatiekamers in ziekenhuizen. Deze technologie revolutioneert volgens Halton de traditionele oplossingen in de sector waardoor het hygiëneniveau dat vereist wordt voor grote operaties nu in de hele operatiekamer heerst. De oplossing werd ontwikkeld in samenwerking met het New Karolinska Solna ziekenhuis dat in 2016 in Stockholm de deuren opent.

De nieuwe Vita OR Space van Halton gebruikt een nieuw type technologie, die, in tegenstelling tot gangbare oplossingen, de vereiste cleanroom in de hele operatiekamer creëert en dat ook nog eens energie-efficiënter. Dat is belangrijk omdat steeds meer technologie en personeel in een operatiekamer aanwezig is. Halton's nieuwe oplossing biedt flexibiliteit en veiligheid in het plaatsen van apparatuur en personeel in operatiekamers (ok's). Bovendien is de nieuwe technologie in staat om de ventilatie per operatiekamer aan te passen, wat energiekosten bespaart en optimale arbeidsomstandigheden voor het operatiepersoneel creëert. Halton biedt een kant-en-klare oplossing aan, waaronder een unieke validatiemethode: de oplossing wordt op locatie getest met een gesimuleerde of werkelijke operatie. 'We zijn er trots op dat we een nieuw type oplossing op de markt kunnen brengen voor operatiekamers die perfect zal aansluiten op de toekomstige behoeften van ziekenhuizen. Zoals de naam al aangeeft, maakt de Vita OR Space het mogelijk dat operatieapparatuur en -personeel in het hele ok-gebied kan worden ingezet, zonder zich zorgen te moeten maken over waar de grenzen van de hygiënische zone zijn. In vergelijking met gangbare systemen biedt deze oplossing ook andere voordelen, zoals energie-efficiëntie en prettige werkomstandigheden. Daarnaast voldoet het nieuwe systeem aan de toekomstige hygiënestandaards die de norm worden in Europa', vertelt Kim Hagström, directeur Offering and Development van Halton.

De nieuwe Europese norm voor luchtkwaliteit voor operatiekamers is in voorbereiding. De hygiëneniveaus en cleanroomeisen voor operaties met een laag en hoog risico worden daarbij in categorieën verdeeld. De norm biedt ook meer technische vrijheid om de vereiste resultaten te bereiken.

De Vita OR Space-oplossing wordt voor het eerst geïmplementeerd in het ultramoderne New Karolinska Solna-ziekenhuis in Stockholm. Dit ziekenhuis wordt het grootste ziekenhuis in de Scandinavische landen met veertig operatiekamers in verschillende groottes (60, 90 en 120 m²). Halton heeft de nieuwe oplossing in nauwe samenwerking ontwikkeld met het NKS-ziekenhuis en de Skanska-bouwgroep.

Halton brengt een volledige Vita-productserie op de markt die voldoet aan de strenge kwaliteitsvoorschriften voor binnenluchtkwaliteit van operatiekamers, laboratoria, isolatiezones en ziekenhuisapotheken.

'Halton's productaanbod voor ziekenhuizen zal met de nieuwe producten internationaal op een zeer hoog niveau komen te staan. Behalve systemen voor zeer veeleisende ruimtes biedt Halton ook oplossingen aan voor vele andere behoeftes die ziekenhuizen hebben. Daarom zijn we in staat ziekenhuizen vanaf de ontwerpfase tot aan de bouw en tijdens het hele bouwproces te helpen. Volgens onze schattingen wordt jaarlijks in Europa meer dan 20 miljard ' geïnvesteerd in gebouwen in de zorg en wij willen de internationale partner van onze cliënten worden', aldus Hagström.

Belang van zuivere lucht

Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van binnenlucht zijn o.a. de hoeveelheid deeltjes, temperatuur, luchtvochtigheid, druk maar ook beweging en stroomroutes van de lucht. Het belang van de kwaliteit van het binnenklimaat wordt nog eens extra benadrukt in gezondheidsinstellingen. Luchtkwaliteit is het meest kritisch in cleanrooms, zoals operatiekamers en laboratoria, isolatiezones en ziekenhuisapotheken.

Een cleanroom is een geïsoleerd gebied met een speciale structuur, waar het binnenklimaat onderworpen is aan uitzonderlijk hoge hygiënenormen, naast een aantal andere factoren. Het doel van binnenklimaatoplossingen voor cleanrooms is o.a. het voorkomen dat deeltjes in de binnenlucht komen en het verwijderen van deeltjes die al in de lucht zitten. In deze ruimtes zijn mensen een centrale bron van deeltjes. De menselijke huid scheidt 3-15 gr schilfers droge huid per dag af. Dit staat gelijk aan 10 miljoen deeltjes. Tijdens een operatie loopt de hoeveelheid afgescheiden deeltjes door bv. tien mensen in de miljoenen. Ongeveer een vijfde van deze hoeveelheid deeltjes is drager of veroorzaker van infecties. Deze laatste worden kolonievormende eenheden (cfus) genoemd. Deze cfus, d.w.z., diverse microben en virussen, zijn de meest ernstige, onzichtbare vijand in cleanrooms in de gezondheidszorg. Ze kunnen zich vermeerderen, koloniën vormen en infectieus blijven op oppervlakken, maar ze kunnen zich ook verspreiden naar mensen via de lucht en/of door aanraking, afhankelijk van de deeltjesgrootte. Microben kunnen zich onder gunstige omstandigheden vermenigvuldigen met een snelheid van één generatie per twintig minuten.

De hoeveelheid deeltjes in de binnenlucht wordt daarnaast beïnvloed door het type en kwaliteit van de personeelskleding, drukverschillen tussen ruimtes en door het aantal keren dat deuren worden geopend en de tijd dat ze open blijven staan. Het het Technische Onderzoekscentrum Finland (VTT) voerde in 2012 een onderzoek uit naar de luchtzuiverheid in Finse operatiekamers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het hygiëneniveau in ok's wat betreft deeltjesconcentratie wel volgens de norm was, zolang de ruimte niet in gebruik was. Maar tijdens operaties steeg de deeltjesconcentratie in sommige ok's aanzienlijk hoger dan de grenswaarden. In Finland zijn onofficiële referentiewaarden vastgelegd voor de hoeveelheid deeltjes. Een werkgroep van de Europese Commissie voor Standaardisatie is bezig met het vastleggen van een norm voor ventilatie in ziekenhuizen voor heel Europa.

Luchtkwaliteit is in operatiekamers een kritieke veiligheidsfactor omdat bekend is dat microben en de hoeveelheid deeltjes in de lucht de meest significante factoren zijn bij het ontstaan van infecties in het operatiegebied. De normen die worden toegepast op zowel deeltjes als pathogenen verschillen per land en per ziekenhuis. Het New Karolinska Solna-ziekenhuis heeft een grenswaarde voor operatiekamers ingesteld van <5 cfus/m³, terwijl de grenswaarde in de meeste, landelijke normen <10 cfus/m³ is. Halton's oplossingen voor operatiekamers (met een patiënt en tien personen) maken het mogelijk een waarde van <5 cfus/m³ te bereiken. In de operatiekamer, die gebouwd is in Halton's productontwikkelingsfaciliteit, leverden metingen in gesimuleerde operatiekamers waarden op tot 0 cfus/m³.

De kwaliteit van het binnenklimaat is een belangrijke component in het voorkomen van ziekenhuisinfecties. Het bestaan van medicijn-resistente microben benadrukt ook het belang van een hygiënisch binnenklimaat. Geschat wordt dat één op de vijf infecties gerelateerd aan een behandeling, in de operatiekamer wordt opgelopen, en het risico dat een geïnfecteerde patiënt overlijdt is meer dan het dubbele in vergelijking met een patiënt die normaal herstelt. Volgens onderzoek wordt het aantal doden veroorzaakt door ziekenhuisinfecties geschat op dezelfde orde van grootte als verkeersdoden.

De focus verschuift steeds meer naar functioneel ontwerp.

“Lucht is ook een essentieel medium bij het verspreiden van microben en antibioticaresistente bacteriën in operatiekamers. In operatiekamers is het noodzakelijk dat bijna alle mogelijke oorzaken van infecties worden bestreden', vertelt Kim Hagström, Director, Offering and Development bij Halton. Er worden echter ook veel chirurgische procedures buiten operatiekamers uitgevoerd en ook deze staan bloot aan een aanzienlijk risico op infecties. 'Radiologisch onderzoek bv., waarbij kleine chirurgische ingrepen nodig zijn, komt steeds vaker voor. Deze ingrepen worden in zones uitgevoerd die ontworpen zijn voor beeldvormende technieken en risico's op infectie zijn hier hoger dan in een operatiekamer', geeft Hagström aan.

Andere voorbeelden van chirurgische ingrepen die buiten een operatiekamer plaatsvinden, zijn kleine huidoperaties maar ook kleinere ingrepen aan de lagere extremiteiten bij het behandelen van letsel veroorzaakt door, bijvoorbeeld, ongelukken. Voor deze situaties biedt Halton mobiele binnenklimaatoplossingen aan. 'Zuivere binnenlucht kan voor ziekenhuizen één van de drijfveren zijn in de strijd tegen ziekenhuisinfecties en resistente ziekenhuisbacteriën. Het zou een win-winsituatie opleveren voor zowel de patiënt als de maatschappij', aldus Hagström.

Het Halton Vita-productassortiment bestaat o.a. uit uitgebreide binnenklimaatoplossingen voor ruimtes in de gezondheidszorg met vier series producten. De serie Halton Vita OR omvat oplossingen voor operatiekamers.

Deze oplossingen kunnen worden gebruikt om drie typen zuivere omgevingen in het binnenklimaat te realiseren, conform de speciale eisen van operatiekamers en geldende normen: Vita OR Space is een oplossing voor zuivere lucht voor de hele operatiekamer; Vita OR Zone creëert een lokale zuivere zone in het binnenklimaat van de operatiekamer; Vita Cell creëert een mobiel, zuiver microklimaat lokaal op de operatie- of instrumenttafel.

De oplossing kan worden gebruikt om lokale, zuivere klimaten te implementeren in operatiekamers, om het hygiëneniveau in oudere operatiekamers te verhogen, of om een lokaal zuiver klimaat te creëren, dat de chirurgische procedure vereist om het wondgebied of de instrumenten te beschermen, wanneer een echte operatiekamer niet beschikbaar is.

De serie Halton Vita Iso Binnenklimaatoplossingen is bedoeld voor isolatiekamers voor patiënten als onderdeel van oplossingen voor algemene patiëntgebieden. De serie Halton Vita Lab Energie-efficiënte en uitgebreide binnenklimaatoplossingen is bestemd voor laboratoria bij onderzoek, productie en onderwijs in de gezondheidszorg, apotheken en de industrie. De serie Halton Vita Apo Binnenklimaatoplossingen is bedoeld voor het interne medicijnproductiegebied van ziekenhuizen (ziekenhuisapotheken).

Behalve de Vita-productlijn biedt Halton ook een uitgebreide reeks binnenluchtoplossingen en -producten voor ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen aan zoals koelconvectoren, rook- en brandveiligheidsproducten, systemen voor algemene ventilatie, maar ook uitgebreide oplossingen voor professionele keukens.

Trends in ziekenhuizen

De kosten in de gezondheidszorg blijven stijgen terwijl mogelijkheden en technologie steeds geavanceerder worden en de bevolking ouder wordt. Deze situatie dwingt de sector om operaties te stroomlijnen en middelen zo optimaal te benutten. Behalve een effectief gebruik van kosten is er ook druk om de energie-efficiëntie te verbeteren.

De noodzaak voor cleanrooms wordt steeds dwingender, wanneer ingrepen die gebruik maken van mogelijkheden die de radiologie biedt, steeds vaker buiten operatiekamers worden uitgevoerd en nieuwe infectieziekten de ziekenhuizen binnenkomen.

De bouw van een ziekenhuis is een langetermijninvestering, en daarom moet de focus liggen op de gehele levenscyclus van het gebouw. De bouw houdt rekening met factoren die verder gaan dan het economische leven van het gebouw, zoals de kwaliteit van de bouw, het welzijn van de gebruikers, en de aanpasbaarheid van het gebouw aan nieuwe behoeften.

Het ontwerp van een faciliteit vanuit het perspectief van operaties, afstanden en specifieke eisen aan verschillende ruimtes (bv. cleanrooms) heeft invloed op de gebruikskosten, omdat het eindresultaat het werk van het personeel en het snelle herstel van de patiënt op de best mogelijke manier moet bevorderen. Normaliter zijn de investeringskosten voor het bouwen van een ziekenhuis min of meer gelijk aan de exploitatiekosten van één jaar.

De focus verschuift steeds meer naar functioneel ontwerp. Een ziekenhuis is niet langer in de eerste plaats een gebouw, maar is onderdeel van het zorgverleningssysteem. Daarom moet bij het ontwerpen van een ziekenhuis ook rekening worden gehouden met het plannen van diensten, functionele eenheden en processen. De faciliteiten ondersteunen de exploitatie.

Halton heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van speciale wensen van ziekenhuizen en laboratoria. Halton heeft ventilatieoplossingen voor ziekenhuizen, zoals koelconvectoren voor patiëntkamers, geleverd aan ziekenhuizen in o.m. België, Nederland, Frankrijk, Italië en Polen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

DEME koopt Noors offshore installatieschip

DEME koopt Noors offshore installatieschip