Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Innovatie en expertise in spoorwegtechniek

Innovatie en expertise in spoorwegtechniek

Door de jaren heen is de firma Dewitte-Vandecaveye, actief in elektriciteitsprojecten, ook uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor werken op het vlak van spoorwegtechnieken. Door haar uitgebreide machinepark bekleedt de Wingense onderneming een unieke marktpositie, waardoor het tal van projecten kan uitvoeren in opdracht van Infrabel en TUC Rail.

Het bedrijf werd in 1948 opgericht door Valère De Witte en zijn echtgenote. In '79 werd de leiding overgenomen door zoon Paul, in '83 zag de bvba De Witte-Vandecaveye het daglicht. Sinds 2005 wordt de onderneming bestuurd door Paul en zijn zoon Jan De Witte, en werden de activiteiten opgesplitst in twee grote takken: elektriciteitswerken en spoorwegtechnieken. In 2014 werd het ISO:2008 behaald. Het familiebedrijf - dat inmiddels een 50-tal medewerkers telt - is sinds kort ook (opnieuw) VCA-gecertificeerd. Spoorwegtechniek is goed voor ongeveer 75% van de bedrijfsactiviteiten, elektriciteitswerken voor 25%.

'Tussen beide afdelingen is er een goede wisselwerking, zowel wat de uit te voeren werken als het inzetten van medewerkers betreft. Binnen de tak elektriciteitswerken doen we nogal wat verlichtingsprojecten op uiteenlopende locaties: voedings- en distributiebedrijven, parkeer- en sportterreinen, maar ook spoorperrons. Bij spoorwegtechniekprojecten is het aansluiten van de sturingskasten en alle installaties door onze elektriciens dan vaak de laatste fase', aldus Jeroen Tanghe, één van de vijf werfleiders.

Strakke planning bij nacht

Wat spoorwegtechniek betreft voert het bedrijf opdrachten uit in opdracht van Infrabel en TUC Rail, het ingenieursbureau met eigen studiedienst van Infrabel. 'In de meeste gevallen betreft het totaalprojecten (m.i.v. kabelwerken, seininfrastructuur,'). Soms voeren we ook projecten in onderaanneming uit. Projecten verlopen volgens een strakke planning. Bij de aanbestedingsprocedure in kwestie gaan we op de bewuste locatie langs in het kader van de voorstudie. Indien het project aan ons bedrijf wordt toegewezen, vragen Infrabel of TUC Rail bij de Belgische Spoorwegen een zogenaamd bulletin aan, waarbij het stuk spoorwegnet op een bepaalde datum gedurende een beperkt aantal uren buiten gebruik wordt gesteld. Infrabel stelt ons de plannen ter beschikking en de uit te voeren werkzaamheden worden samen doorgenomen. Logistiek moet alles tot in de puntjes worden voorbereid. Alle specifieke deeltaken worden bij ons intern toegewezen', aldus Tanghe.

Doorsteken onder spoorwegbundels

De werkzaamheden kunnen van diverse aard zijn. Klassiek is het maken van doorsteken onder twee of meer sporen, zogenaamde 'spoorwegbundels'. Soms betreft het speciale sokkels, met bepaalde uitsparingen, waarop Alstom-sturingscabines (een deel van de seininrichting) worden gemonteerd, die na de graafwerken in de ondergrond worden geïntegreerd. Het plaatsen van geprefabriceerde seinpalen is eveneens een vaak terugkerende activiteit. Dergelijke palen worden vooraf vastgezet in een betonblok, en voorzien van bolkopankers. De noodzakelijke zware transporten vinden overdag plaats, de plaatsing zelf gebeurt 's nachts.

Vaak zijn er ook onvoorziene omstandigheden op het spoorwegnet, waardoor er zeer snel moet worden opgetreden. Recent werd een lijnbus, die aan een overweg klem zat op de sporen, aangereden door een trein, met aanzienlijke materiële schade tot gevolg. In eerste instantie moest het autobuswrak met het juiste materieel snel van de spoorwegovergang worden verwijderd. Een andere ploeg ging ter plaatse om de defecte sturingskast - die instaat voor de bediening van de overweg - te vervangen door een nieuw exemplaar. Ook voor het grondverzet en voor het vernieuwen van de bekabeling gingen medewerkers ter plaatse.

No dig solutions

De Witte-Vandecaveye is een ervaren expert in het oplossen van problemen bij plaatsing van ondergrondse leidingen. 'Soms volstaan conventionele graaftechnieken niet. Dit kan veroorzaakt worden door plaatsgebrek, of omgevingen die volledig zijn aangelegd en afgewerkt. Op sommige plaatsen gebeurt het dat er zich te veel kabels, leidingen,... in de grond bevinden. Iedere situatie is anders, maar wordt door onze experts zorgvuldig geanalyseerd. In bepaalde gevallen van 'moeilijk grondverzet' worden door onze mensen speciaal daartoe aangepaste graafmachines en toebehoren ontworpen', aldus Tanghe.

'Voor een veilige en efficiënte installatie van de leidingen werd geïnvesteerd in twee nieuwe technieken, namelijk Vacumor revolutionaire zuigtechniek en gestuurde boringen. De eerste betreft een zuigvrachtwagen die wordt ingezet op plaatsen waar we moeten sonderen om kabels te vernieuwen, of de ondergrond vrij te zuigen, zonder schade aan te richten. Deze speciale vrachtwagen werkt op afstandsbediening. Bijkomend is er de mogelijkheid om een zuigbox te koppelen aan een spoorkraan om, bv. bij verstopte rioleringen, ook langs de sporen te kunnen afzuigen. Een tweede 'no dig solution' die wij aanbieden, is een toestel om horizontaal gestuurde boringen uit te voeren.'

Heavy Rail Lifting

Ook Heavy Rail Lifting is een groeiend marktsegment. Denk bv. aan het tillen en verplaatsen van stalen portieken die boven de sporen worden geplaatst, en waaraan de bovenleidingen worden gemonteerd. Deze worden getransporteerd via een speciale, in het bedrijf ontworpen 'monsterkraan'. Met een vrachtwagen - met deze speciale kraan als oplegger - wordt op de locatie gegaan. Vervolgens wordt de vrachtwagen afgekoppeld en rijdt de oplegger-machine autonoom. De machine kan zich op eigen kracht verschuiven tot hij op de rails staat, en zich, via het spoor, onder de bovenleidingen door tot precies op de locatie begeven.

Met deze flexibele, krachtige machine kunnen nu reeds stukken van portieken van 5 tot 6 ton getild en getransporteerd worden. Deze kraan wordt momenteel nog voort ontwikkeld, samen met de gespecialiseerde firma Van Bouwel uit Kapellen, met het oog op de handling van prefab wissels. Dit is de marktontwikkeling voor de toekomst. Wissels door middel van houten biels worden nu vervangen door prefab wissels van 25 tot 30 ton.

Verhuuractiviteit

'Onze sterkte is dubbel: het feit dat we alle werkzaamheden die verband houden met spoorwegtechniek zelf kunnen uitvoeren enerzijds, en het feit dat we al het hiervoor denkbare materieel in huis hebben anderzijds', aldus collega Pieter Vanoverschelde. Tot het machinepark en logistieke materieel van De Witte-Vandecaveye behoren o.m. spoorkranen, rupskranen, mini-gravers, speciale diepladers, combi-opleggers, zeer zware tractoren, onderstokgroepen,'

Dat het bedrijf over een uitgebreid materieelpark beschikt, is inmiddels voldoende bekend in de sector. Er worden heel wat verhuurcontracten afgesloten. 'Wat bijvoorbeeld spoorkranen betreft, zijn er een aantal regiecontracten, o.m. met Infrabel. Met Alstom loopt er een contract, waarbij we specifiek spoorwegmaterieel ter beschikking stellen voor het plaatsen van sturingscabines langs het spoorwegnet', aldus Vanoverschelde.

Flessenhals

Een overzicht van enkele lopende projecten start in het station van Sint-Niklaas, waar het Wingense bedrijf in onderaanneming alle spoorwegbundels vernieuwt. Ook in het station Brussel-Noord is dit het geval. Net als in Sint-Niklaas betreft het een project in onderaanneming.

In het station van Melle moeten een 300-tal prefab lichtmasten over nieuwe spoorwegbundels worden geplaatst, waarvoor vooraf gegoten prefab betonsokkels worden geplaatst. Op diverse andere locaties moeten oude, niet meer in gebruik zijnde, en inmiddels vervangen seininrichtingsinstallaties nog worden afgebroken.

Net zoals iedere industriële niche heeft ook de spoorwegtechniek zijn specifieke moeilijkheidsgraad. 'Indien bv. Infrabel ons een bepaald project op het spoornet toewijst, is het zeer belangrijk vooraf de situatie ter plaatse te gaan inschatten. Maar dan nog is het soms moeilijk om de aard van de ondergrond (vochtigheidsgraad, enz.) juist in te schatten. Ook de eventuele aanwezigheid van oude betonstukken en niet meer gebruikte leidingen in de ondergrond kan voor een vertraging van de werkzaamheden zorgen', besluit Jeroen Tanghe. ' PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt