Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Initiatiefnemers bouwen verder aan groene speelplaatsen

Gerelateerde onderwerpen :

Initiatiefnemers bouwen verder aan groene speelplaatsen

Projectoproep ‘Pimp je speelplaats 2.0’

Cera, GoodPlanet, KBC, Klasse en de Vlaamse overheid lanceren de tweede projectoproep van 'Pimp je speelplaats'. Meer gevarieerde en groene speelplaatsen, liefst met een open karakter, is wat deze partners samen willen stimuleren.

De effecten zijn onmiskenbaar positief, zowel op de kinderen, de buurt, als op natuur en milieu. 'Kinderen voelen zich gelukkiger in het groen en vervelen zich minder snel op een avontuurlijke speelplaats. De uitdagende omgeving scherpt hun sociale vaardigheden aan en prikkelt hun creativiteit. Negatief (pest)gedrag krijgt minder kans! Wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze bevindingen. De kinderen zijn meer betrokken bij hun speelplaats en de leerkrachten vinden er boeiende leerkansen', vertelt vertelt Joke Cant, coördinator van 'Pimp je speelplaats 2.0'.

Vorig jaar reageerden meer dan 500 scholen op de eerste oproep. Het enthousiasme voor verandering is groot: de speelplaats omtoveren tot een groene, avontuurlijke plek met klimbomen, zandheuvels, wilde bloemen, takkenkampen' plaats maken om actief te ontdekken, te bewegen en te ontspannen! Een tweede editie kon dan ook niet uitblijven.

Visie

De school ontwikkelt een breedgedragen visie over buiten spelen en de speelplaats. Met dit handige werkmiddel kunnen ze aan de slag. Ook voor scholen die geen projectsteun aanvragen of krijgen is dit een waardevolle denkoefening. Vanuit deze visie ontwerpen ze een inrichtingsplan en een speelplaatsbeleid.

Basis- en secundaire scholen dienen vervolgens hun project in op www.pimpjespeelplaats.be om kans te maken op een subsidie. Indienen kan tot en met 16 maart. Dit jaar krijgen 25 scholen een projectsteun van maximum 4.000 ' en/of een aankoopbon van 250 '. Een ervaren coach ondersteunt de laureaten en geeft tips voor de inrichting, de beplanting en het beheer van de speelplaats.

Inspiratie

De eerste editie van Pimp je speelplaats resulteerde in een toekomstvisie voor scholen in Vlaanderen en Brussel, ontwikkeld door een groep experts inzake welzijn, onderwijs, jeugd en natuur, en ervaren ontwerpers. De toekomstvisie biedt inspiratie door goede voorbeelden en toont de meerwaarde aan van gevarieerd spel in het groen.

Uitgaande van acht streefpunten geven de experts hanteerbare richtlijnen, praktische handvaten en onderbouwde argumenten voor scholen, overheidsdiensten en beleid. Zo groeit een nieuwe standaard voor speelplaatsen en wordt komaf gemaakt met de vaak saaie, grijze speelplaatsen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels