Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Inhaalbeweging nodig voor Vlaamse infrastructuur

Inhaalbeweging nodig voor Vlaamse infrastructuur

© denboma - stock.adobe.com

De dodelijke gevolgen van de ingestorte brug in het Italiaanse Genua hebben ook in ons land de aandacht gevestigd op de staat van de infrastructuur en het wegennet. Hoewel de inspectie en het onderhoud van bruggen in Vlaanderen gedegen en professioneel verlopen, circuleert al langer de lijst van ‘prioritaire kunstwerken’. Dat zijn bruggen, tunnels en duikers met een overspanning van meer dan vijf meter. Die lijst bevat een dertigtal bruggen waarvan de helft al 10 tot 20 jaar wacht op de nodige onderhoudswerken.

Tot voor kort waren de investeringen in infrastructuur in Vlaanderen ontoereikend. Nu lijkt een inhaalbeweging ingezet maar de tijd dringt voor een regio die zich profileert als logistieke hub. Symptomatisch is immers dat het bruto binnenlands product (bbp) van ons land bestemd voor publieke investeringen, tussen 1970 en 2017 daalde van 5 tot 2,5%.

Daarbij wijst de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onder meer op het belang van een slimme kilometerheffing. De opbrengsten ervan dienen integraal aangewend te worden voor mobiliteitsinvesteringen. Tot dusver gaat het merendeel richting algemene middelen voor de overheid. Het grootste deel van de opbrengsten van de kilometerheffing vloeit dus niet terug naar de gebruiker.

De VCB vraagt aan de Vlaamse regering om te bekijken hoe de opbrengsten in grotere mate voor investeringen kunnen worden ingezet. Onlangs is bv. gebleken dat het viaduct in Gentbrugge – dat deel uitmaakt van de lijst van prioritaire kunstwerken – nood heeft aan een grondige renovatie die al langer oponthoud kent.

Er bestaat immers een belangrijke behoefte aan structureel onderhoud en tegelijk moet de Vlaamse overheid op korte termijn werk maken van de realisatie van ‘missing links’ en de nog resterende gevaarlijke verkeerspunten wegwerken.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in aantocht kan ook aangestipt worden dat al geruime tijd sprake is van een forse vermindering van de gemeentelijke investeringen. Deze achteruitgang vormt een bijkomende reden voor de Vlaamse overheid om haar investeringen in infrastructuur – niet het minst onderhoud - uit te breiden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels