Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ingrijpende wegenwerken in Gavere

Ingrijpende wegenwerken in Gavere

De gemeente Gavere investeert straks 3,6 miljoen ' (btw inbegrepen) in ingrijpende wegen- en rioleringswerken in het centrum. Een eerste voorontwerp werd zopas voorgelegd aan de bewoners. De uitvoering start vermoedelijk in de zomer van 2016. De plannen worden getekend door Grontmij.

Het projectgebied omvat de wegenis van de brug over de Schelde (brandweer) via de Markt tot aan het kruispunt met de Vluchtenboerstraat. De aanleiding voor de werken is het vervangen van de gemengde riolering door een gescheiden riolering. Dit deel van de werkzaamheden is goed voor afgerond 2 miljoen '. Er komen rioleringsbuizen met diameters van 250 tot 1.000 mm op hoogstens 3,5 m diepte.

Markt

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het wegdek, op vele plaatsen een lappendeken van herstellingen, aan te pakken en de openbare ruimte te herschikken. De wegen zijn er te breed, wat bestuurders ertoe aanzet om snel te rijden. In de voorliggende plannen worden de rijwegen versmald en de voetpaden breder. De heraanleg van de Markt zit nog niet in dit plan. Die plannen worden pas later voorgesteld.

Rond punt

De opvallendste ingreep is de aanleg van een rond punt aan de voet van de brug over de Schelde. De Brandweerstraat krijgt een nieuwe functie. Die moet het verkeer dat van Semmerzake komt via het nieuwe ronde punt naar de brug en de Stationsstraat leiden. Daarvoor wordt de Brandweerstraat dubbel zo breed en komt er een wachtrijstrook aan het containerpark. Waar de Brandweerstraat op de Broekstraat aantakt, moet een woning worden onteigend en gesloopt. Fietspaden langs deze vernieuwde Brandweerstraat zijn niet voorzien, maar worden op vraag van de bewoners misschien nog meegenomen in het definitieve ontwerp.

De Scheldestraat zal niet aantakken op de nieuwe rotonde. Het verkeer van die straat wordt via een nieuw stukje weg omgeleid naar het bestaande ronde puntje achter de brandweerkazerne. Het 'burchtmonument' kan op zijn vertrouwde stek blijven staan. In die omgeving wordt nog een plek gezocht waar de bussen van De Lijn kunnen wachten om reizigers te laten overstappen, zodat dit niet langer aan het kruispunt met de Vluchtenboerstraat moet gebeuren. Ook een bufferbekken moet nog een exacte plaats krijgen.

Kerkplein

Ook de kern van het projectgebied, het deel van het gemeentehuis tot voorbij de kerk, ondergaat een metamorfose. De flauwe S-bocht aan de kerk wordt een stuk rechter. Langs de weg van de Markt tot de kerk zal niet langer geparkeerd kunnen worden. Paaltjes zullen dat verhinderen.

De parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de Kloosterstraat en langs de kerk. Aan de ingang van de kerk komt een relatief groot plein. De rijweg wordt in dit stuk aangelegd in uitgewassen beton. De rest van de rijwegen krijgen een toplaag met dakprofiel in asfalt.

Langs de Kasteeldreef komen geen vrijliggende fietspaden. De beschikbare ruimte is daarvoor ontoereikend. Wel komen er fietssuggestiestroken. Die zijn een stukje breder dan normaal, omdat fietsers die een steile helling oprijden meer uitzwenken. Langs de Molenstraat is in de aanloopzone wel genoeg plaats voor verhoogd aanliggende fietspaden in rode betonstraatstenen.

Timing

De gemeente verwacht tegen de zomer de vergunningen te kunnen vragen voor al deze werken. Het detailontwerp en de gunning staan gepland voor begin volgend jaar. De uitvoering zou dan duren van de zomer van 2016 tot eind 2017.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette