Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Infrabel en Viabuild bouwen Parkwegbrug in Heverlee

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Infrabel en Viabuild bouwen Parkwegbrug in Heverlee

De Leuvense schepenen Dirk Vansina van Openbare Werken (derde van r.) en David Dessers van Mobiliteit (tweede van r.) kwamen in gezelschap van Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit (derde van l.) een kijkje nemen op de bouwwerf waar het Viabuild-team aan de slag is.

Aannemer Viabuild is in Heverlee bezig met de bouw van de nieuwe Parkwegbrug. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel investeert 1,15 miljoen € in dit project. Fietsers en voetgangers zullen in juni opnieuw over een veilige verbinding beschikken tussen de Abdij van Park en de Philipssite, over de spoorlijn Leuven-Ottignies. De ingreep betekent een grote tijdsbesparing voor wie zich van de deelgemeente naar het centrum van Leuven moet begeven.

Hoofdaannemer Viabuild wordt voor de realisatie van de brug bijgestaan door Smet (beschoeide sleuven), Megaton (prefab liggers) en Van Eycken (leuningen). Momenteel worden de nieuwe landhoofden die de feitelijke ondersteuning van de spoorbrug vormen gebouwd.
 
Daarna zal het brugdek van de nieuwe brug worden opgetrokken uit verschillende geprefabriceerde liggers waarop U-vormige dekelementen worden geplaatst. Naast de bouw van een nieuwe brug vernieuwt Infrabel ook de afsluitingen langs het spoor aan de kant van de Tivolistraat over een afstand van 1 km.De nieuwe betonnen Parkwegbrug zal 4,5 m breed zijn en wordt op dezelfde locatie als de vorige brug gebouwd, tussen de Abdij van Park en de Tivolistraat. Aan beide zijden van het spoor zal een werfzone afgebakend worden die volledig wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Tot juni 2020 zullen fietsers en voetgangers de omleiding via de ring van Leuven moeten volgen om deze  infrastructuurwerken volgens planning en op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Het grootste deel van de werken kan overdag worden uitgevoerd. Gedurende enkele weekendnachten zullen werkzaamheden boven de spoorlijn Leuven-Ottignies (lijn 139) gebeuren.

Een simulatie van de nieuwe brug. De betonnen omheining langs het spoor wordt vervangen door een zwart stalen hekwerk van 1,20 m hoog.

In het voorjaar van 2016 brokkelden stenen naar beneden aan de zijkant van de Parkwegbrug. Dat gebeurde als gevolg van het bezwijken van de landhoofden, de steunpunten in het talud of de spoorberm. Omdat de stabiliteitsproblemen te groot waren, was de brug die dateerde uit 1941 niet meer te herstellen en werd ze enkele weken later uit veiligheidsoverwegingen volledig afgebroken.

De bouw van een tijdelijke brug was geen optie omdat de bestaande landhoofden niet meer in goede staat en dus onbetrouwbaar waren. Er zouden in ieder geval nieuwe landhoofden moeten gebouwd worden. Omdat de taluds zeer steil zijn moeten deze tot 8 m diep gefundeerd worden.Dit maakt dat ook voor een tijdelijke brug dezelfde studie, aanbestedingsprocedure, bouwvergunning en bouwtijd nodig zouden geweest zijn als voor de definitieve brug. Bovendien bevindt de Parkwegbrug zich op een erfgoedsite en moet dus op exact dezelfde plaats worden gebouwd om de impact op het landschap tot een minimum te beperken.

Het Leuvense stadsbestuur is zeer tevreden met de komst van de nieuwe brug. Voor de vele scholieren, fietsers en joggers is de brug een belangrijke en veilige verbinding naar de Parkabdij en naar de school. “Samen met de fietstunnel onder de Tiensesteenweg, het nieuwe fietspad in het talud langs het spoor zal de nieuwe Parkwegbrug het comfort voor de fietser in deze omgeving enorm verhogen”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina en schepen van Mobiliteit David Dessers.

Schepen van Mobiliteit David Dessers (l.) en schepen van Openbare Werken Dirk Vansina zijn verheugd dat de nieuwe brug nog vóór de zomervakantie klaar zal zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal

Genk krijgt nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal

In Genk wordt de spoorbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door een nieuwe en hogere brug. De werken starten eind dit jaar of begin volgend jaar en worden uitgevoerd door BAM Contractors voor een totaal bedrag van 23,8[…]

Ontwerp van nieuwe Krugerbrug is klaar

Ontwerp van nieuwe Krugerbrug is klaar

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Infrabel trekt spoorprojecten weer op gang

Infrabel trekt spoorprojecten weer op gang

Meer artikels