Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Infoavond riolering voor architecten

Gerelateerde onderwerpen :

Sinds een aantal jaren hebben de technische diensten van Zuid-Oost-Vlaanderen zich verenigd in een collegawerkgroep die periodiek samenkomt om van gedachten te wisselen. Eén van de thema's die al een paar keer aan bod kwamen, is de brongerichte aanpak van hemelwater.

Vele gemeenten kregen al verschillende keren te kampen met wateroverlast, maar anderzijds horen ze minister Schauvliege een duidelijk en terecht signaal geven dat de ondergrond aan het uitdrogen is. Een brongerichte aanpak is heel noodzakelijk. Sinds 1999 bestaat al een verordening inzake hemelwater. Door een beslissing van de Vlaamse regering op 5 juli 2013 moeten alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die sinds 1 januari 2014 worden ingediend voldoen aan de nieuwe verordening. Dat is een grote stap vooruit inzake de brongerichte aanpak van hemelwater, maar de ervaring leert dat inzake infiltratie nog heel wat onwetendheid is bij opdrachtgevers, aannemers en architecten.

Om te vermijden dat gemeentelijke technische diensten voortdurend ongunstige adviezen moeten afleveren, nodigt de collegawerkgroep op donderdag 25 juni alle architecten en ontwerpers uit hun regio uit naar een gratis infosessie waarin ze een praktijkgerichte uitleg krijgen over alle aspecten (GSV, Vlarem, ') inzake riolering die aan bod komen bij de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Het Vlaamse kenniscentrum voor riolering Vlario en de provincie Oost-Vlaanderen werken mee aan deze sessie.

Deze infosessie start om 19 u. in het gemeentelijke ontmoetingscentrum Racing op de Markt in Gavere met een verwelkoming door voorzitter Peter Martens van de collegawerkgroep Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarna volgen uiteenzettingen door Riet Lismont van Vlario, Marie-Paule De Poorter van de provincie Oost-Vlaanderen en Tom Hofman, departementshoofd grondgebiedszaken gemeente Oosterzele. De avond wordt afgesloten met een vragenronde en een informeel overlegmoment. Wie er graag bij wil zijn, geeft een seintje via info@vlario.be of technischedienst@zingem.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Bouwonderneming Besix wint het contract voor de vernieuwing van een 1,46 km lange kademuur langs de rechteroever van het Albertkanaal in Schoten. Het gaat om een project van de Vlaamse Waterweg ter waarde van 8,3 miljoen €. De werken[…]

15/01/2021 | ProjectenBesix
Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Keuring afvoer afval- en regenwater uitgebreid

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Corona stimuleert creativiteit rond openbaar groen

Meer artikels