Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Industrieterreinen schrappen kan niet

'Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn. Maar zomaar gronden voor industrie schrappen omdat hun bereikbaarheid vandaag niet is gegarandeerd, is echt een brug te ver', reageert Vlaams parlementslid Axel Ronse op het voorstel van minister van Omgeving Joke Schauvliege om industrieterreinen te schrappen zonder kader of zonder alternatieven.

Bedrijfsgrond is een schaars goed in Vlaanderen. Vele ondernemers die willen groeien of zich willen (her)vestigen, ondervinden problemen om geschikte ruimte te vinden. Een gebrek aan perspectief op voldoende bedrijfsruimte fnuikt onze welvaart. De realisatie van nieuwe terreinen duurt echter lang.

'Dat komt door strenge voorschriften, lang aanslepende procedures of het feit dat nogal wat intercommunales de focus leggen op de aankoop van terreinen in plaats van de ontwikkeling ervan', aldus het parlementslid. Zo moet volgens hem het onderscheid tussen milieubelastende industrie- en kmo-terreinen weggewerkt worden en moeten de procedures worden vereenvoudigd.

Bovendien werd afgesproken dat het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) de evenwichten respecteert. Dat betekent dat wanneer terreinen bestemd voor industrie worden geschrapt deze elders moeten worden gecompenseerd. Net als de minister pleit Ronse voor zuinig ruimtegebruik in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen.

Het regeerakkoord en de beleidsnota van de minister stellen het behoud van de open ruimte centraal. Daarnaast moet ruimte blijven voor een kwalitatief woonaanbod en tewerkstelling. Uiteraard moet rekening gehouden worden met de ruimtelijke draagkracht en de bereikbaarheid. Daarom vindt Ronse het belangrijk dat het BRV snel een nieuw en duidelijk kader creëert waarin de krachtlijnen van het ruimtelijke beleid in Vlaanderen staan opgesomd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kondigt nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) aan. In 2018 kreeg dat fietspad nog de betreurenswaardige titel ‘slechtste fietspad van[…]

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen