Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Industrieterreinen schrappen kan niet

'Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn. Maar zomaar gronden voor industrie schrappen omdat hun bereikbaarheid vandaag niet is gegarandeerd, is echt een brug te ver', reageert Vlaams parlementslid Axel Ronse op het voorstel van minister van Omgeving Joke Schauvliege om industrieterreinen te schrappen zonder kader of zonder alternatieven.

Bedrijfsgrond is een schaars goed in Vlaanderen. Vele ondernemers die willen groeien of zich willen (her)vestigen, ondervinden problemen om geschikte ruimte te vinden. Een gebrek aan perspectief op voldoende bedrijfsruimte fnuikt onze welvaart. De realisatie van nieuwe terreinen duurt echter lang.

'Dat komt door strenge voorschriften, lang aanslepende procedures of het feit dat nogal wat intercommunales de focus leggen op de aankoop van terreinen in plaats van de ontwikkeling ervan', aldus het parlementslid. Zo moet volgens hem het onderscheid tussen milieubelastende industrie- en kmo-terreinen weggewerkt worden en moeten de procedures worden vereenvoudigd.

Bovendien werd afgesproken dat het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) de evenwichten respecteert. Dat betekent dat wanneer terreinen bestemd voor industrie worden geschrapt deze elders moeten worden gecompenseerd. Net als de minister pleit Ronse voor zuinig ruimtegebruik in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen.

Het regeerakkoord en de beleidsnota van de minister stellen het behoud van de open ruimte centraal. Daarnaast moet ruimte blijven voor een kwalitatief woonaanbod en tewerkstelling. Uiteraard moet rekening gehouden worden met de ruimtelijke draagkracht en de bereikbaarheid. Daarom vindt Ronse het belangrijk dat het BRV snel een nieuw en duidelijk kader creëert waarin de krachtlijnen van het ruimtelijke beleid in Vlaanderen staan opgesomd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code