Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Edito

Inclusieve groei

Gerelateerde onderwerpen :

We lopen het risico in een "low growth gap" terecht te komen: een situatie van persistent lage economische groei, veroorzaakt door te hoge schulden, een zwakke vraag, onvoldoende benut talent, zwakke incentives voor investeringen en lage productiviteit. Een situatie ook waarbij de toekomstige stijging van onze levensstandaard wordt bedreigd door toenemende ongelijkheid, die politiek populisme voedt en de voedingsbodem vormt voor protectionisme, minder vrije handel en minder integratie - en daardoor op zijn beurt economische groei afremt.

Deze boodschap klinkt vrij pessimistisch, maar ze wordt maar best ernstig genomen want ze is afkomstig van Christine Lagarde, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds - de instelling die de wereldeconomie van dag tot dag monitort en hulp verleent aan landen die het tijdelijk moeilijk hebben.

Het is waar dat de internationale economie niet direct gekenmerkt wordt door een klare visie of een stabiel kader - en dat kan wel eens mee de oorzaak zijn van het feit dat investeerders, die op bergen liquiditeiten zitten, aarzelen om langetermijnprojecten op te zetten. In de VS levert een presidentsverkiezing altijd wat onzekerheid op over de toekomstige koers - zeker wanneer één van de kandidaten zich openlijk voor de sluiting van sommige grenzen uitspreekt. De Brexit heeft een lange periode van onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ingeluid - zonder dat er vandaag een idee is van wat de uitkomst zou kunnen zijn: een model waarbij de handel goeddeels gevrijwaard wordt of één waarin er toch behoorlijk wat zand in het raderwerk komt, waardoor investeringen, handel en groei worden geremd. En in de twee grootste Europese economieën, Duitsland en Frankrijk, staan volgend jaar verkiezingen op de agenda, met nogal wat onzekerheid over het resultaat. Het is een cocktail waar investeerders niet direct van houden.

Waar zitten investeerders wel op te wachten? Lage financieringskosten voor hun investeringen zijn er al, met dank aan de centrale banken die de rente wereldwijd richting nul hebben gestuurd. Maar zekerheid over een goede return van de investeringen levert dat nog niet op. Die kan er alleen komen als men kan rekenen op duurzame en behoorlijke economische groei, op een wettelijk, regulerend en fiscaal kader dat stabiel en ondernemersvriendelijk is, op een arbeidsmarkt waar bedrijven de mensen met de gepaste kwalificaties vinden. En natuurlijk op de mogelijkheid om vrij handel te kunnen voeren op een wereldmarkt zonder te veel obstakels en grenzen.

Dit laatste wordt de jongste tijd iets meer precair. Er is niet enkel de Brexit. Er is ook het sterk verspreide gevoel bij bredere lagen van de bevolking in diverse landen dat de vrijhandel, de integratie en de vrije immigratie de levensstandaard en zelfs de jobs bedreigen. Herstructureringen bijvoorbeeld zijn nodig om competitief en rendabel te blijven, maar ze creëren wel jobverlies bij een aantal lager geschoolde mensen die niet altijd makkelijk elders aan de slag kunnen. Westerse economieën staan dus voor de keuze: ofwel bekommeren zij zich hier weinig om en laten zij ruimte voor veel frustratie, die zelf bron kan zijn van een verwerping van de vrijhandel, met alle schadelijke effecten van dien voor groei en welvaart, ofwel zorgen zij voor soepele economieën waar werknemers soepel van statuut en job kunnen veranderen, of daartoe worden aangemoedigd, onder meer door begeleiding, opleiding en activering. Deze laatste optie is uiteraard verkieslijk, zelfs al roept zij an sich ook weerstand op...

Wat is de conclusie? Niet makkelijk... Het komt er in ieder geval op aan de wereldeconomie af te schermen van pogingen om de echte drivers van groei te verlammen, en dat zijn openheid, vrijhandel, markteconomie en integratie. Maar ook om ervoor te zorgen dat het draagvlak daarvoor stevig blijft. Dat staat nu onder druk, omdat allicht te veel mensen buiten hun wil verstoken blijven van een behoorlijke participatie aan de vruchten van die groei. En dus moet de groei begeleid worden door billijkheid, fairness, begeleiding in de omschakeling, opleiding gedurende het gehele leven, en bescherming voor diegenen die het ongeluk hebben uit de boot te vallen zonder dat zij daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Een verhaal van rechten en plichten... en zeker ook een grote noodzaak aan internationaal leiderschap.

Christine Lagarde had het bij het rechte eind om op te roepen tot een sterkere en meer inclusieve groei. Maar het zijn regeringen, sociale partners en leidende ondernemers die de handschoen moeten opnemen.

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wegen voor de eeuwigheid

Edito

Wegen voor de eeuwigheid

Duurzamer dan gebouwen zijn wegen - eigenlijk begint elke beschaving met het trekken van wegen. Een weg dient om snel van A naar B te gaan, op een zo veilig mogelijke wijze. Daarom is een weg meestal verhard en zijn de nodige werken uitgevoerd[…]

04/11/2016
Lukas 14:28 en Mattheus 20 1-18

Edito

Lukas 14:28 en Mattheus 20 1-18

Komkommers

Edito

Komkommers

Saneren in tijden van nulrente

Edito

Saneren in tijden van nulrente

Meer artikels