Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

In snelheid gepakt

Gerelateerde onderwerpen :

Een overheid beslist in zee te gaan met X, weliswaar onder opschortende voorwaarde dat er een bepaalde overdracht van activa gebeurt. De opschortende voorwaarde wordt kort nadien effectief voldaan.

De overeenkomst wordt daardoor een feit, alsook de daarin voorziene overdracht. In zo'n geval kan de gunningsbeslissing niet meer geschorst worden, hoogstens ten gronde aangevochten worden (arrest van 23 oktober 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels