Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

In hoeverre moeten puntenscores in detail gegeven worden'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest kwam de vraag aan bod in hoeverre in de gunningsbeslissing alle puntenscores in detail moeten vermeld worden. Een inschrijver had het er nl. moeilijk mee dat er enkel totaalscores vermeld werden maar geen scores per geëvalueerd subcriterium.

Of dat volstaat om een gunningsbeslissing afdoende te motiveren, hangt ervan af. In dit geval bleken in de gunningsbeslissing niet alleen de totaalscores vermeld. Daarnaast had de aanbestedende overheid echter vrij uitgebreid in een woordelijke toelichting uitgelegd welke evaluatie tot de totaalscore geleid had. De link tussen de evaluatie van de subcriteria en de totaalscore was daarmee voldoende duidelijk. (arrest van 18 december 2014)

Een omstandige woordelijke toelichting zonder in detail alle onderliggende scores te vermelden in de gunningsbeslissing is dus in principe voldoende. Omgekeerd, enkel scores vermelden ' zelfs als dat in detail gebeurt ' zonder die woordelijk toe te lichten, kan in principe niet door de beugel

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels