Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

In hoeverre moeten puntenscores in detail gegeven worden'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest kwam de vraag aan bod in hoeverre in de gunningsbeslissing alle puntenscores in detail moeten vermeld worden. Een inschrijver had het er nl. moeilijk mee dat er enkel totaalscores vermeld werden maar geen scores per geëvalueerd subcriterium.

Of dat volstaat om een gunningsbeslissing afdoende te motiveren, hangt ervan af. In dit geval bleken in de gunningsbeslissing niet alleen de totaalscores vermeld. Daarnaast had de aanbestedende overheid echter vrij uitgebreid in een woordelijke toelichting uitgelegd welke evaluatie tot de totaalscore geleid had. De link tussen de evaluatie van de subcriteria en de totaalscore was daarmee voldoende duidelijk. (arrest van 18 december 2014)

Een omstandige woordelijke toelichting zonder in detail alle onderliggende scores te vermelden in de gunningsbeslissing is dus in principe voldoende. Omgekeerd, enkel scores vermelden ' zelfs als dat in detail gebeurt ' zonder die woordelijk toe te lichten, kan in principe niet door de beugel

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Hof van Justitie verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

In het kader van een overheidsopdracht voor diensten inzake het beheer van gevaarlijke afvalstoffen werd een inschrijver uitgesloten omdat deze bij het indienen van zijn inschrijving (nog) niet over een toestemming van de bevoegde autoriteiten[…]

20/08/2021 | overheidsopdracht
Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Offerte met ontbrekende prijs is niet automatisch nietig

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Meer artikels