Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

In hoeverre moeten puntenscores in detail gegeven worden'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest kwam de vraag aan bod in hoeverre in de gunningsbeslissing alle puntenscores in detail moeten vermeld worden. Een inschrijver had het er nl. moeilijk mee dat er enkel totaalscores vermeld werden maar geen scores per geëvalueerd subcriterium.

Of dat volstaat om een gunningsbeslissing afdoende te motiveren, hangt ervan af. In dit geval bleken in de gunningsbeslissing niet alleen de totaalscores vermeld. Daarnaast had de aanbestedende overheid echter vrij uitgebreid in een woordelijke toelichting uitgelegd welke evaluatie tot de totaalscore geleid had. De link tussen de evaluatie van de subcriteria en de totaalscore was daarmee voldoende duidelijk. (arrest van 18 december 2014)

Een omstandige woordelijke toelichting zonder in detail alle onderliggende scores te vermelden in de gunningsbeslissing is dus in principe voldoende. Omgekeerd, enkel scores vermelden ' zelfs als dat in detail gebeurt ' zonder die woordelijk toe te lichten, kan in principe niet door de beugel

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels