Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

In hoeverre moeten puntenscores in detail gegeven worden'

Gerelateerde onderwerpen :

In hetzelfde arrest kwam de vraag aan bod in hoeverre in de gunningsbeslissing alle puntenscores in detail moeten vermeld worden. Een inschrijver had het er nl. moeilijk mee dat er enkel totaalscores vermeld werden maar geen scores per geëvalueerd subcriterium.

Of dat volstaat om een gunningsbeslissing afdoende te motiveren, hangt ervan af. In dit geval bleken in de gunningsbeslissing niet alleen de totaalscores vermeld. Daarnaast had de aanbestedende overheid echter vrij uitgebreid in een woordelijke toelichting uitgelegd welke evaluatie tot de totaalscore geleid had. De link tussen de evaluatie van de subcriteria en de totaalscore was daarmee voldoende duidelijk. (arrest van 18 december 2014)

Een omstandige woordelijke toelichting zonder in detail alle onderliggende scores te vermelden in de gunningsbeslissing is dus in principe voldoende. Omgekeerd, enkel scores vermelden ' zelfs als dat in detail gebeurt ' zonder die woordelijk toe te lichten, kan in principe niet door de beugel

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

De vastgoedmarkt wordt op inventieve wijze geconfronteerd met budgetvriendelijkere alternatieven zoals containers waarin scholen, kantoren en zelfs woningen worden ondergebracht. Hoewel deze vorm van huisvesting en accommodatie gepaard gaat met[…]

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Samenvoegen en clusteren van posten

Samenvoegen en clusteren van posten

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Meer artikels