Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

In Gent kan je opnieuw varen aan de Reep

Gerelateerde onderwerpen :

,
In Gent kan je opnieuw varen aan de Reep

Foto: © De Vlaamse Waterweg

Parkeren op de Reep is in Gent voorgoed verleden tijd. Bijna zestig jaar na het dempen van de Nederschelde is de samenvloeiing van de Nederschelde en de Leie aan de Reep in Gent opnieuw een feit. Zopas werd de aarden dam aan de Wijdenaardbrug weggegraven en daardoor stroomt het water voortaan opnieuw tussen de gerenoveerde en vernieuwde kaaimuren aan de Reep. Na de afwerking volgt op zaterdag 3 november de officiële inhuldiging.

“Dit is een historisch moment. Bijna 60 jaar geleden keerde Gent zich een beetje af van het water door de Nederschelde te dempen. Vlaanderen heeft 2,5 miljoen € geïnvesteerd om het water opnieuw te laten stromen. De hele buurt onderging een gedaanteverwisseling en is ongetwijfeld één van de mooiste plekjes in het historische centrum van Gent”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Voorbereiding

Om de Nederschelde te kunnen heropenen, waren een hele reeks ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk. Jaren geleden werden al de Wijdenaardbrug, de Nieuwbrug, de Bavobrug en de Scaldissluis gebouwd. Het openleggen van de Nederschelde zelf begon eind 2016. De kaaimuren werden blootgelegd en vervolgens gerenoveerd of vernieuwd. Intussen werd ook de omgeving aangepakt: het Bisdomplein werd heraangelegd, aan de kant van de Bisdomkaai werd een verlaagde kade gebouwd, de wegen en de riolering werden vernieuwd,… Tijdens de afgelopen weken startte de aannemer vervolgens met de graafwerken. Liefst 13.000 m³ aarde werd weggegraven en afgevoerd.

Bijna klaar

De komende weken wordt nog druk verder gewerkt: de leuningen worden geplaatst, de voetpaden worden afgewerkt, de scheepvaartsignalisatie wordt geïnstalleerd, … Intussen wordt ook de Scaldissluis aan de Oude Beestenmarkt uitgebreid getest en klaargemaakt voor gebruik. Deze sluis zorgt ervoor dat kleine pleziervaartuigen het hoogteverschil tussen de Leie en de Nederschelde kunnen overbruggen en in de toekomst opnieuw een historische rondvaart in Gent kunnen maken.

De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 3,5 miljoen €. Daarvan betaalt  De Vlaamse Waterweg nv afgerond 2,5 miljoen €. De stad en Farys passen elk 500.000 € bij. De conceptstudie werd uitgevoerd door het studiebureau van de Vlaamse overheid (Expertise Beton en Staal/EBS). Ghent Dredging fungeerde als hoofdaannemer. De belangrijkste onderaannemers waren Soiltech/Soetaert (stabiliserende maatregelen), Vadribo (metselwerk) en Robeyst (platines en kasseien). De studies werden uitgevoerd door Arcadis.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering is klaar

Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en heel wat Vlaamse diensten. Zij slaan de handen in elkaar om de komende jaren te werken rond ontsnipperingsprojecten. De ondertekening[…]

Ringtrambus verschijnt in het straatbeeld

Ringtrambus verschijnt in het straatbeeld

2,2 miljard € voor mobiliteit en openbare werken

2,2 miljard € voor mobiliteit en openbare werken

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Meer artikels