Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Impasse over IJzeren Rijn wordt doorbroken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Impasse over IJzeren Rijn wordt doorbroken

Het 3RX-tracé - het alternatieve traject voor de IJzeren Rijn, dat als een derde weg tussen het historische traject en de A52-variant staat - biedt dezelfde kosten-batenresultaten als het historische tracé, tegen de helft van de kosten (770 miljoen €). Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd in samenspraak met de vijf betrokken overheden, onder impuls van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

“Hopelijk halen we het dossier rond de IJzeren Rijn definitief uit het slop met deze studie. We zijn er nog lang niet, maar alleszins is hiermee een patstelling doorbroken. We kunnen de discussie voortaan voeren op basis van objectieve gegevens”, zegt Weyts.

Voor de Vlaamse havens is de ontsluiting van het Duitse Ruhrgebied levensbelangrijk. Volgens verschillende voorspellingen zal het vrachtverkeer tegen 2030 bovendien toenemen met 50%. Al die extra vracht kan niet over onze nu al verzadigde wegen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zet daarom stevig in op de alternatieven voor het wegtransport, zoals de binnenvaart én het spoor.

De discussie over de IJzeren Rijn-spoorverbinding met het Ruhrgebied wordt al lang verlamd door de tegenstelling tussen twee trajecten: het historische traject en een variant die langs de A52-snelweg loopt. Sinds 2015 doet Vlaanderen verwoede pogingen om de tegenstelling te doorbreken en het dossier uit het slop te halen. Onder impuls van Vlaams minister Weyts kwam er een studie naar de haalbaarheid van een ‘derde weg’: de zogenaamde ‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX) die van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo loopt en zijn weg verderzet aan de Duitse zijde van de grens tot in Viersen.

De studie naar dit alternatieve tracé werd ondersteund door vijf overheden: Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland en Noord­rijn-Westfalen. Vlaanderen financierde de helft van de studiekosten. De Europese Commissie stond in voor de andere helft. “Tot nu toe hield iedereen met een eigen analyse vast aan het eigen traject. Ik heb dit initiatief genomen om de impasse te doorbreken met objectieve gegevens”, zegt Ben Weyts. Weyts zal met het nieuwe studiewerk in de hand en samen met Vlaams minister-president Geert Bourgeois het initiatief nemen om diplomatiek overleg te starten.

Het internationale onderzoek bevestigt dat het alternatieve 3RX-traject kosten-batenresultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met het historische traject, maar dan voor pakweg de helft van de kost. Bovendien werden de baten op milieugebied én mobiliteitsgebied (minder file omdat meer vrachtwagens van de weg gehaald en op het spoor gezet worden) nog niet meegerekend: de uiteindelijke kosten-batenanalyse zal dus finaal nog gunstiger uitvallen. “Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied zorgt voor minder vrachtwagens op onder andere de E17, de E19, de E313 en de E314”, zegt Weyts.

De studie levert concrete bouwstenen waar beleidsmakers nu mee aan de slag kunnen. Het 3RX-alternatief kwam uit de bus als een realistische oplossing op middellange termijn, met het laagste prijskaartje van de drie alternatieven. Het project wordt geraamd op 770 miljoen € (zonder btw).

Op korte termijn worden al stappen gezet om het spoorvervoer (voor reizigers én voor goederen) te versterken. Weyts sloot eind vorig jaar een principieel akkoord met zijn federale evenknie François Bellot over een reeks nieuwe spoorinvesteringen. Vlaanderen cofinanciert in totaal 100 miljoen € om elf Vlaamse spoorprioriteiten, aangevuld met nog eens twee extra spoorprojecten, versneld te realiseren. Eén van die prioriteiten is de spoorlijn Mol-Neerpelt-Hamont, die nu tegen 2020 geëlektrificeerd zal worden. Deze spoorlijn is een essentiële schakel in de IJzeren Rijn-verbinding.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Om de doorstroming op de E313 te verbeteren, wil Vlaanderen de bestaande spitsstroken in de provincie Limburg doortrekken, zowel in de richting van Luik als in de richting van Antwerpen. Bij dit project zal de rijweg van de E313 vernieuwd worden[…]

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Meer artikels