Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Immodatabank voor bedrijfsvastgoed

De stad Mechelen lanceert een online immodatabank voor professionele panden. Bedoeling is leegstaande bedrijfsruimtes of handelspanden aan te bieden aan nieuwe bedrijven of startende ondernemingen. De database is ontwikkeld door Immo4pro voor heel Vlaanderen, maar Mechelen wordt de eerste stad die ermee werkt. De lancering van de immodatabank sluit ook aan bij de doelstelling van Mechelen Morgen, het agentschap dat naast de promotie van Mechelen als woonstad ook zoveel mogelijk bedrijven wil aantrekken door het aanbod te bundelen en bekend te maken.

'We hebben besloten om dit project te omarmen omdat we tot nu toe geen volledig overzicht hadden van beschikbare bedrijfsruimten in de stad. Databases zoals Immoweb of Hebbes zijn immers niet gespecialiseerd in bedrijfsvastgoed. Sommige leegstaande kantoren of handelsruimten verschijnen nooit op die sites. Niet enkel het stadsbestuur, maar vooral bedrijven of ondernemers die zich graag in Mechelen willen vestigen, waren al langer op zoek naar een dergelijke overzichtswebsite. Deze tool kan voor hen het verschil maken', verklaart burgemeester Bart Somers. Het stadsbestuur verwacht dat door de vlottere toegankelijkheid van het professionele aanbod meer bedrijven de stap naar Mechelen zullen zetten.

'Wij krijgen heel wat aanvragen binnen van ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte locatie om er hun onderneming te starten. In het verleden konden we reeds een aantal ondernemers naar Mechelen halen door ad hoc een lijst met beschikbare panden door te geven. Wij zijn dus overtuigd van het nut en effect van zulke database. Gezien het belang van de economie voor de slagkracht van een stad vind ik het onze plicht om ondernemers te begeleiden op hun immozoektocht', zegt schepen van Economie Wim Jorissen.

Leegstand wegwerken

Het aanbieden van de databank moet niet enkel het ondernemersklimaat van Mechelen ten goede komen. 'We mikken op nog een tweede effect: deze tool kan ons immers helpen om de storende bedrijfsleegstand versneld weg te werken. Dat is door de economische crisis weer een aandachtspunt geworden en bleek recent nog uit een studie die de provincie Antwerpen liet uitvoeren. Het wegwerken van bedrijfsleegstand en residentiële leegstand moeten hand in hand gaan', vindt Bart Somers.

Via de database wordt het tevens mogelijk om de vraag en het aanbod van commercieel vastgoed op te volgen. 'Dat laat ons toe beleidsmatig bij te sturen waar wenselijk. Een extra troef is dat de immodatabank ook toelaat om stadsinformatie toe te voegen aan de verschillende gebieden met het aanbod aan vastgoed. Daarmee promoten we ook ons kernwinkelgebied', zegt Wim Jorissen.

De immodatabank zal opgenomen worden in de stadswebsite. In de komende weken wil Mechelen de immodatabank online lanceren. De kostprijs van het project bedraagt 7.260 '. 'Dat bedrag zal zich in veelvoud laten terugbetalen zodra al enkele bedrijven dankzij de immodatabank de weg naar Mechelen vinden', besluiten Somers en Jorissen. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Act&Sorb bouwt mdf-recyclagefabriek in Genk

Act&Sorb bouwt mdf-recyclagefabriek in Genk

Act&Sorb heeft in Genk zopas de eerste symbolische steen gelegd van een fabriek met bijhorend laboratorium. Dat had al veel eerder moeten gebeuren, want de bouw is al flink gevorderd. Het plechtige moment werd echter uitgesteld wegens de[…]

30/09/2020 | HoutRecyclage
Vlaamse regering lanceert relanceplan van 4,3 miljard €

Vlaamse regering lanceert relanceplan van 4,3 miljard €

Fusie DK Rental en Loxam België

Fusie DK Rental en Loxam België

"Aannemers moeten vaker hun mening durven geven"

"Aannemers moeten vaker hun mening durven geven"