Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

ILDE-project zoekt partners

Waterwegen en Zeekanaal nv, het agentschap dat de waterwegen beheert in het westen en het centrum van Vlaanderen, wil samen met de haven van Baja (Hongarije) een testproject opzetten voor de binnenvaart. Het doel is om concrete interesse op te wekken bij scheepsbevrachters en binnenvaartbedrijven en hen uit te nodigen om aan het testproject deel te nemen.

Het ILDE-project (Intermodal Links to the Danube Estuary (2006-2008), opgericht door de Vlaamse regering en uitgevoerd in partnerverband met de haven van Baja (Hongarije), onderzocht de verbeterde integratie van de binnenvaart in de vervoersketens tussen Vlaanderen/België en de Donaulanden Hongarije en Roemenië. De hoofdpartner van ILDE was Waterwegen en Zeekanaal. Sinds het uitbreken van de financiële en economische crisis in 2008 vielen de vervoersvolumes sterk terug en werd ILDE opgeschort.

Twee jaar geleden kreeg Waterwegen en Zeekanaal een vraag van de binnenvaartsector om het ILDE-project weer te activeren omdat de binnenvaartbedrijven heel wat opportuniteiten in het Donaugebied zagen, en meer specifiek in Hongarije.

Waterwegen en Zeekanaal nv stelde een adviseur aan om de marktpotentieelstudie van 2008 te actualiseren. Voor deze update werd rekening gehouden met de handelsvolumes tussen België, Nederland en Hongarije. Er werden ook enquêtes gehouden in bedrijven, zowel bij scheepsbevrachters als bij logistieke operatoren. De haven van Baja stond in voor de enquêtes in Hongarije.

Uit de analyse blijkt dat er veel potentieel bestaat voor de binnenvaart en vooral in de landbouw-, de afval- en de chemische sectoren. Deze industrieën vervoeren aanzienlijke hoeveelheden bulkgoed over de weg, die gemakkelijk veel goedkoper en milieuvriendelijker via de binnenvaart kunnen worden vervoerd.

Waterwegen en Zeekanaal onderzoekt samen met de Haven van Baja hoe op korte termijn een reële binnenvaarttest kan worden gestart om het marktpotentieel van bijna 180.000 ton of 9.000 vrachtwagenladingen te verwezenlijken en op middellange tot lange termijn 280.000 ton of 14.000 vrachtwagenladingen. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse