Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

IJzeren Rijn zit opnieuw op het juiste spoor

Gerelateerde onderwerpen :

,
IJzeren Rijn zit opnieuw op het juiste spoor

© ©artemegorov3@gmail - stock.adobe.com

Er zit beweging in het dossier van de reactivering van de IJzeren Rijn, de vroegere goederenspoorlijn die de haven van Antwerpen via Nederlands-Limburg verbindt met Noordrijn-Westfalen. Op vraag van Vlaanderen is Duitsland nu bereid om een trekkersrol op te nemen in het drielandenoverleg over het 3RX-tracé. Dat werd bevestigd tijdens een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Verkeersminister Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Duitsland zal een voorstel voor het verdere verloop uitwerken. “Het is de eerste keer dat de Duitsers een trekkersrol op zich nemen. De discussie over de 3RX verloopt nu onder een nieuw en hoopgevend gesternte”, zegt Weyts.

Goedkoop

Vlaanderen doet sinds 2015 verwoede pogingen om het dossier van de opgedoekte IJzeren Rijn-spoorverbinding (tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied) uit het slop te halen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nam het initiatief om de verschillende opties objectief met elkaar te vergelijken in een studie die ondersteund werd door de vijf betrokken overheden (Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland, Noordrijn-Westfalen). Uit die studie bleek dat het 3RX-tracé de beste resultaten kan voorleggen. Die ‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX) loopt van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo en uiteindelijk tot in Viersen. Uit het studiewerk blijkt dat deze 3RX dezelfde baten belooft als het historisch tracé van de IJzeren Rijn, maar dan aan de helft van de kosten.

Voortrekker

De Duitsers zeggen nu dat zij op basis van het gevoerde onderzoek ook voor de 3RX kiezen. Op vraag van Vlaanderen is Duitsland zelfs voor het eerst bereid om een voortrekkersrol op te nemen. Dat werd bevestigd tijdens een bilateraal overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Verkeersminister Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Concreet zal de Duitse federale Bondsregering de leiding nemen over het drielandenoverleg tussen Duitsland (met Noordrijn-Westfalen), België (met Vlaanderen) en Nederland. De Duitsers zullen een voorstel over het verdere verloop uitwerken, de zogenaamde ‘Terms of Reference’.

Doorbraak

“Aan Duitse zijde laat men de terughoudendheid varen en kiest men nu ook voor de 3RX. We zijn erin geslaagd om met het vergelijkende onderzoek een doorbraak te realiseren. Nu ontpopt Duitsland zich zelfs tot voortrekker. We tillen het project zo naar een hoger niveau. Dit kan een grote grensoverschrijdende mobiliteitsinvestering worden. We mikken samen met de Duitsers op Europese financiering door opname van de 3RX in het Europese kernnetwerk. Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied betekent minder vrachtwagens op o.a. de E17, de E19, de E313 en de E314”, zegt Weyts.

Overleg

Het bilaterale gesprek tussen Weyts en Wüst vond plaats in het verlengde van een gemeenschappelijke regeringszitting van de Vlaamse regering en de regering van Noord­rijn-Westfalen. Behalve de 3RX bespraken de ministers ook een verdere samenwerking tussen het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken en het ministerie van Verkeer van Noordrijn-Westfalen, de problematiek van de lage waterstanden voor de Rijnvaart en de Vlaamse ervaringen met de kilometerheffing voor vrachtwagens.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen maakt knoppen aan verkeerslichten elleboogrviendelijk

Antwerpen maakt knoppen aan verkeerslichten elleboogrviendelijk

De stad Antwerpen zal een bijkomende knop installeren bovenop de drukknoppen aan verkeerslichten aan kruispunten op stadswegen. Hierdoor zullen de drukknoppen verder uitsteken en kunnen fietsers en voetgangers deze gemakkelijk bedienen met de[…]

Vlaams-Brabant vernieuwt fietsnetwerk Groene Gordel

Vlaams-Brabant vernieuwt fietsnetwerk Groene Gordel

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Antwerpen test flexibele snelheidsdrempels

Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Eerste Hoppinpunt in Vlaanderen geopend

Meer artikels