Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Huurprijzen stijgen sneller dan inflatie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Huurprijzen stijgen sneller dan inflatie

De huurprijzen in Vlaanderen zijn op één jaar tijd met meer dan 5% gestegen. Wie vandaag een woning wil huren, moet daar maandelijks gemiddeld 765 € voor neertellen, 39 € meer dan in 2018. De huurprijzen stijgen zo sneller dan de inflatie. Vlaams‐Brabant blijft de duurste provincie om te huren, Antwerpen en Leuven zijn de duurste centrumsteden. Dat blijkt uit de nieuwe CIB‐Huurbarometer, waarbij 15.000 nieuwe huurcontracten geanalyseerd werden.

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB), de grootste beroepsorganisatie voor de Vlaamse vastgoedmakelaars, syndici, rentmeesters en andere vastgoedprofessionals, publiceerde in april voor het eerst zijn CIB‐Huurbarometer om zicht te krijgen op de marktconforme huurprijzen en op de private markt. De barometer was een momentopname, op basis van meer dan 36.000 woninghuurcontracten die in 2018 via bemiddeling door een vastgoedkantoor waren afgesloten. Nu publiceert de CIB een eeste update, met de gemiddelde huurprijzen die dit voorjaar werden opgetekend. De cijfers geven een zicht op wat een huurder momenteel (gemiddeld) zou betalen indien hij of zij nu naar een nieuwe huurwoning op zoek gaat.De gemiddelde huurprijzen zijn het voorbije jaar met meer dan 5% gestegen voor alle woningtypes samen. Terwijl de huurprijs van een woning vorig jaar nog 726 € bedroeg, is deze ondertussen opgelopen tot 765 €. Zoals gebruikelijk op de private huurmarkt ligt het tempo daarbij hoger dan de inflatie. Daar zijn verschillende redenen voor. De huurprijzen in de CIB‐Huurbarometer zijn marktconform en actueel, het gaat om nieuw afgesloten contracten. Op dat moment is de huurprijsbepaling vrij. Tijdens de loop van een contract is de huurprijs gebetonneerd en kan er enkel geïndexeerd worden. In strikt afgelijnde gevallen is eventueel een huurprijsherziening mogelijk, maar dat gebeurt vrij zelden.

Net de betonnering tijdens het huurcontract zorgt ervoor dat de huurprijzen van nieuwe huurcontracten sneller toenemen. Het is immers alleen bij een nieuwe verhuring dat de prijs aan de marktomstandigheden kan worden aangepast. De sector stelt bovendien een instroom vast van nieuw kwalitatief aanbod. Meestal gaat het om nieuwbouwappartementen die als huurwoning worden aangeboden. Deze appartementen bevinden zich in de wat hogere prijscategorieën, waardoor ze de gemiddelde cijfers optrekken.

 

Villa’s

Dit voorjaar lag de gemiddelde huurprijs van een appartement op 727. €. Dat is ongeveer 40 € meer dan een jaar geleden, goed voor een stijging met 5,3%. Rijhuizen zijn 3,4% duurder geworden (+ 26 €), halfopen bebouwingen 3% (+ 25 €). Die woningtypes sluiten dus aan bij de prijsgroei van 1 tot 2% bovenop de inflatie die normaal is voor de private huurmarkt (nieuwe huurcontracten). Studio’s zitten met 4% (+ 16 €) nog net binnen die norm.Dat geldt helemaal niet voor de vrijstaande woningen en de villa’s. Daar groeien de prijzen aan een veel hoger tempo.

“De villa’s springen inderdaad in het oog: 535 € extra per maand op een jaar tijd. Maar deze woningtypes zijn veel zeldzamer. Villa’s maken amper 1,1% uit van het aantal verhuringen.De cijfers worden bovendien heel sterk beïnvloed door een beperkt aantal gemeenten, zoals Knokke‐Heist, Oostduinkerke, Brasschaat en inzonderheid de Brusselse rand. Er zijn heel sterke locatie‐effecten en bovendien gaat het om luxevastgoed. Daarom moeten we de sterke prijsstijging met een korrel zout nemen”, zegt Kristophe Thijs, directeur Communicatie bij CIB Vlaanderen.
 
Er zijn overigens geen grote verschuivingen in de samenstelling van de verhuurde woningen naar typologie. In elk semester heeft ongeveer twee derde van alle nieuwe verhuringen betrekking op een appartement. Tel daar de studio’s (ongeveer 3,5%) en de kamers (ongeveer 1%) bij en je komt aan ongeveer zeven op de tien meergezinswoningen. De rijhuizen schommelen rond de 13%. De halfopen bebouwingen en vrijstaande woningen zijn elk goed voor zowat 7%.

Provincies

Dat nationale beeld weerspiegelt zich in de vijf provincies, al zijn er ook enkele belangrijke verschillen. Elke regio heeft immers zijn eigen dynamiek. In Antwerpen valt bijvoorbeeld op dat de gemiddelde huurprijzen in het voorjaar van 2019 voor rijhuizen en halfopen bebouwingen een stuk lager waren. Waaraan dat juist ligt, is nog onduidelijk. Dit zijn de enige woningtypes en de enige provincie waar een daling wordt vastgesteld.Vrijstaande woningen en appartementen (+ 4%) zijn in Antwerpen dan weer vrij stevig toegenomen in prijs, terwijl de studio’s min of meer stabiel zijn gebleven.

Oost‐Vlaanderen springt in het oog door vrij gematigde prijsstijgingen: + 2,5% voor halfopen bebouwingen en appartementen, + 2% voor vrijstaande woningen en + 1,5% voor studio’s. Voor rijhuizen is het echter een ander verhaal: daar benaderde de gemiddelde huurprijs in het voorjaar van 2019 de grens van 800 €.

In Limburg lijken de appartementen een inhaalbeweging te hebben ingezet tegenover de rest van Vlaanderen. Wie in het voorjaar een huurcontract afsloot betaalt gemiddeld 40 € meer dan een jaar geleden. Eenzelfde trend zien we in West‐Vlaanderen. Deze provincies hebben zo Oost‐Vlaanderen bijgebeend op een prijsniveau van €690 à 700 per maand. Antwerpen zit daar 60 € boven, terwijl in Vlaams‐Brabant de kaap van 800 € is genomen. Wie naar Vlaams‐Brabant kijkt, kan overigens niet om de hoge prijsstijgingen bij de villa’s en de vrijstaande woningen heen. Zo blijkt nog maar eens hoe bijzonder het luxesegment in de Brusselse rand wel is.

Centrumsteden

Als we kijken naar de gemiddelde huurprijzen voor appartementen (twee derde van alle nieuwe verhuringen) en de rangorde van de dertien centrumsteden (met de focus op de stadscentra), dan staat Antwerpen (postcode 2000) met stip bovenaan. Voor nieuwe verhuringen bedroeg de huurprijs er dit voorjaar gemiddeld meer dan 1.000 € per maand. In de Antwerpse deelgemeenten (postcodes 2018, 2060 en 2100 schommelen de prijzen tussen 675 € en 800 €.

Na Antwerpen volgt Leuven en Mechelen blijkt de derde duurste stad te zijn om een appartement te huren, net vóór Gent. De provinciehoofdsteden van Limburg en West‐Vlaanderen vinden we terug op plaats vijf en zes. De andere drie West‐Vlaamse centrumsteden sluiten het rijtje af, met Roeselare als goedkoopste.

De CIB‐Huurbarometer heeft enkel betrekking op het Vlaamse Gewest en niet op Brussel of Wallonië. Alleen het private gedeelte van de huurmarkt komt ter sprake. De barometer bevat geen cijfers over de huurprijzen van sociale huurders (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren).

De geanalyseerde huurcontracten hebben betrekking op het residentiële segment. Commerciële verhuringen zoals kantoren, winkels, andere handelspanden, horeca, ... zijn er niet in opgenomen. Ook de gemengde verhuringen (handelspand met woning, kantoor met woning of landbouwgrond met woning) blijven buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor tweede verblijven en verhuringen aan studenten. Er wordt ook geen rekening gehouden met onderhuurcontracten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels