Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Huurders kopen vaker sociale woningen

Huurders kopen vaker sociale woningen

Vorig jaar werden 1.823 nieuwe sociale huurwoningen gegund en 1.836 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Van de 1.836 opgeleverde sociale huurwoningen waren er 1.294 appartementen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans aan volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die een aantal parlementaire vragen over de stand van zaken in de sociale woningbouw stelde.

Studio’s of appartementen zonder afzonderlijke slaapkamer werden in 2016 niet opgeleverd. De beslissing over het aantal en het type nieuw te bouwen huurwoningen wordt genomen in overleg tussen de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij (shm). Er zijn geen budgetten uitgetrokken die enkel gericht zijn op de bouw van woningen voor alleenstaanden, maar in gemeenten waar nood is aan dit type van woningen kan er wel speciaal op worden ingezet.

Vorig jaar werden 1.370 woningen gerenoveerd voor een bedrag van 82 miljoen € zonder btw en erelonen. Het reguliere renovatiebudget voor 2017 bedraagt 239,5 miljoen €. De Beoordelingscommissie van oktober 2016 heeft 64 miljoen € verschoven van de renovatiebudgetten naar de nieuwbouwbudgetten. Zij heeft hiervoor toestemming gekregen op voorwaarde dat in 2017 de omgekeerde beweging zou gebeuren indien zich een tekort zou voordoen op het renovatiebudget. In die zin kan het renovatiebudget voor 2017 stijgen tot 303,5 miljoen €.

Vorig jaar werden in totaal 89 sociale woningen verkocht aan de huurders. Dat zijn er iets meer dan in 2015. Het cijfer omvat zowel de verkopen die gebeurden in het kader van het kooprecht van de huurder (79 woningen) als de woningen die door de shm’s vrijwillig aan de huurder werden verkocht (10 woningen).

De verkoopprijs van een huurwoning die aan de huurder wordt verkocht, is steeds gelijk aan de schattingsprijs (venale waarde). De gemiddelde verkoopprijs van de woningverkopen aan huurders bedroeg vorig jaar 169.352 €. In 2016 werden sociale huurwoningen verkocht voor een totaalbedrag van 42.682.587 €. Dit cijfer slaat niet enkel op de verkopen aan de huurders, maar omvat ook de verkopen op de privémarkt (openbaar of via biedingen onder gesloten envelop).

Huurders van een sociale woning in Vlaanderen hebben het recht die te kopen als ze voldoen aan de decretaal vastgelegde voorwaarden. In dat geval kan een aanvraag tot aankoop niet geweigerd worden. Zo moet het pand al minstens vijftien jaar verhuurd zijn als sociale woning en moet de koper er minstens vijf jaar ononderbroken gewoond hebben. De kandidaat-koper moet zich ook engageren om nog minstens twintig jaar in de woning te blijven wonen. Los van het kooprecht kan een huurder steeds vragen om zijn woning te kopen. De huisvestingsmaatschappij kan vervolgens beslissen om hier al dan niet op in te gaan.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wereldhave Belgium lanceert kantoorconcept The Sage

Wereldhave Belgium lanceert kantoorconcept The Sage

Wereldhave Belgium lanceert met The Sage een kantoorconcept waar teamwork en creativiteit gestimuleerd worden. Het concept wordt eerst gelanceerd in Antwerpen en vervolgens ook uitgerold in Vilvoorde. Het nieuwe ontwerp voor de site van 38.400[…]

Plaatsing tijdelijke zorgunits kan straks zonder omgevingsvergunning

Plaatsing tijdelijke zorgunits kan straks zonder omgevingsvergunning

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Meer artikels