Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Houtskeletgevels akoestisch performanter zonder hoge kost

Houtskeletgevels akoestisch performanter zonder hoge kost

In het kader van het Do-It Houtbouw onderzoeksproject hebben de bedrijven Eternit en Siniat zich rond de tafel gezet en in de zomermaanden van vorig jaar 44 houtskeletgevelconfiguraties uitgetest in een speurtocht naar verbetering van hun geluidsisolatie. Zij konden daarbij steunen op een eerder onderzoekstraject van Machiels Building Solutions dat 22 configuraties behelsde. Alleen al door zijn fysieke omvang was dit een indrukwekkende proef. Het ging immers om 44 compleet opgebouwde houtskeletbouwgevels.

De eerder 'klassieke' gevelopbouw met een brandwerende gipskartonplaat van 15 mm, een rotswollaag en een cementgebonden spaanplaat van 18 mm blijkt met een RAtr= 40 dB net niet te voldoen aan de norm. Indien met vertikaal houten regelwerk rechtstreeks aangebracht op de houten stijlen van het skelet, voegen de gevelbekleding en een extra binnenbeplating op de leidingspouw weinig toe aan deze waarde, wel integendeel. De resultaten kunnen niet verbeteren omwille van de starre lijnvormige contacten tussen de verschillende lagen, en het creëren van bijkomende spouwen en geluidskamers.

Door over te stappen van een lijncontact naar een puntcontact voor de houten stijlen van de bijkomende binnenbekleding, kon een lichte verbetering gerealiseerd worden: +3 dB op vlak van RAtr bij horizontale uitvoering van de belatting voor de binnenbekleding.

«Maar dit brengt ons nog steeds niet bij de vooropgestelde RAtr= 48 dB», stipt Bart Goossens (Siniat) aan. «De RAtr is de in labo gemeten luchtgeluidstransmissie RW verminderd met de correctiefactor Ctr voor traag rijdend verkeer (zeer lage frequenties). Een waarde van 48 dB is een algemeen aanvaard goed prestatieniveau van de wand, waarbij de luchtgeluidstransmissie verwaarloosbaar wordt, en je binnenin de ruimte een goed comfort ervaart ten aanzien van stedelijk omgevingslawaai. Hierdoor dient geen extra aandacht besteed te worden aan de ramen en de ventilatieroosters, wat op zich voor de bouwheer een besparing betekent. Let wel: indien het project gesitueerd is in een rustige omgeving en bij gebruik van verbeterde ramen en ventilatieroosters, dient de eis niet zo hoog te liggen. De eis kan op dat moment berekend worden volgens de relevante normen. Systemen met RAtr= 42 of 44 dB kunnen dan al volstaan», verduidelijkt hij.

Om performantere prestaties te bekomen, bleek ook hier dat men moet uitgaan van het basisprincipe de massa's te concentreren aan de uiteinden van het element, waardoor men intern de opeenvolging van kleine spouwruimtes vermijdt. Door de binnenplaat van de skeletkern te vervangen door een folie en de horizontale belatting te vervangen door metalen veerrails, verbeterde de score met maar liefst 13 dB! Een waarde van RAtr=54 dB werd behaald.

De uitdaging bestond erin nog wezenlijker te verbeteren door te ontkoppelen en door te kijken naar de gangbare praktijk. Daarbij kwamen twee zaken naar voren: 1. in de projectbouw wordt soms gewerkt met een onafhankelijke technische voorzetwand langs de binnenzijde van het skelet. 2. gevelbekleding wordt vaak geplaatst op gekruist lattenwerk (eerst horizontale latten tegen de houtskeletbouwstructuur, dan verticaal erbovenop), omwille van de architecturale vrijheid in het lijnenspel en meer eenvoud in plaatsing. Meerdere varianten in binnenbekleding en gevelbekleding en combinaties daarvan werden onderzocht ten einde een heel goed inzicht te krijgen in de bepalende factoren.

Daarbij werden prestaties gehaald tot RAtr= 61 dB, wat in de beter gekende RW-waarde overeenkomt met 70 dB!

«Dit zijn resultaten die de akoestische prestaties van bakstenen spouwmuren en wanden in gestort beton ruimschoots overschrijden!», stelt Bart Goossens. «Maar laten we ook realistisch blijven, dit is een dure oplossing. Er werd ondertussen reeds verder gezocht naar het economisch optimum ten einde de combinatie te vinden die een maximale prestatie en akoestisch comfort biedt, tegen de laagste kost en met een maximale graad van prefabricatie gekoppeld aan een hoge duurzaamheid en goede te verwachten prestaties op vlak van brand, thermische isolatie, e.d.m. Dit optimum werd gevonden in de volgende opbouw (zie bijgaande illustratie), met RAtr= 48 dB: aan de binnenzijde een gipskartonplaat van 12,5 mm op een horizontale houten belatting met daarachter een PE-folie geplaatst op de met rotswol geïsoleerde houtskeletstructuur; aan de buitenzijde een cementgebonden spaanplaat van 12 mm waarop een kruiselings (horizontaal/verticaal) houten lattenwerk aangebracht wordt, intern geïsoleerd met glaswol, als drager voor de gevelbekleding (8 mm vezelcementplaat).

De onderzoeken op vlak van (woning)scheidende wanden, vloeren, en gevelelementen leveren de sector een enorm inzicht in de verhoging van de prestaties. Het zet houtskeletbouw op het niveau van massiefbouw in beton en baksteen en neemt hiermee bij heel wat bouwheren vooroordelen weg. Aangevuld met de resultaten van andere onderzoeken en met de reeds gekende voordelen, zet dit de houtskeletbouw als duurzame bouwmethode duidelijk op de kaart. Niet voor niets kent deze bouwwijze een felle opmars en een sterk stijgend marktaandeel, zowel in nieuwbouw als renovatie, zowel bij privatieve bouw als projectbouw.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar