Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Houtindustrie kijkt terug op stabiel 2018

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Houtindustrie kijkt terug op stabiel 2018

© struvictory - stock.adobe.com

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie heeft een stabiel jaar 2018 achter de rug, aldus beroepsorganisatie Fedustria. De omzet bleef vrijwel status quo om in totaal uit te komen op 9,6 miljard €. “De totale tewerkstelling bleef voor het vierde opeenvolgende jaar op peil. Ook de investeringen bleven nagenoeg stabiel. We verwachten dat de productie, de omzet en de tewerkstelling dit jaar minstens het peil van 2018 zullen evenaren”, vertel Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria.

Tijdens de algemene vergadering gaf uittredend voorzitter Luc Billiet (Lefevere Group) de fakkel door aan Francis Verstraete (Masureel Veredeling). Met het oog op de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei pleitte Francis Verstraete in zijn voorzitterstoespraak voor het koesteren van de maakindustrie in België en in Europa. “We moeten onze industrie op weg helpen richting Industrie 4.0. Dat vergt investeringen, o.m. in digitalisering. Wij rekenen erop dat de overheid dit fiscaal aanmoedigt.”

Competitiviteit

De kost van het ondernemen blijft een cruciale factor om succesvol te zijn in de internationale concurrentiestrijd. “De hoge arbeidskost in België dwingt onze bedrijven tot hoge productiviteit, hoge kwaliteit, topinnovatie en tot nieuwe business modellen. Om zoveel mogelijk arbeid hier te houden, moet de arbeidskost competitief zijn. De tax shift is al een stap voorwaarts inzake lastenverlaging en koopkrachtverbetering, maar we zijn er nog lang niet. Een Belgisch bedrijf wordt gemiddeld nog steeds geconfronteerd met een loonkostenhandicap van ongeveer 10% t.o.v. onze buurlanden”, weet Fa Quix.

Fedustria dringt er dan ook op aan om de historische loonkostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden volledig weg te werken en pleit voor een nieuwe tax shift. Ook de energiekosten zijn in België te hoog. Dit is vooral het gevolg van netwerkkosten en allerhande taksen en heffingen (zoals voor de subsidiëring van groene stroom). Fedustria pleit dan ook voor een strikte energienorm en een energiepact dat de bevoorradingszekerheid garandeert en de kosten niet verder opdrijft.

Onderzoek

Tot op vandaag is het overgrote deel van de onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies bestemd voor fundamenteel onderzoek. Fedustria pleit voor meer o&o-steun voor toegepast onderzoek.

“Toegepast onderzoek en demonstratieprojecten gebeuren bijna steeds in een samenwerking tussen de bedrijven en de technologiecentra Centexbel (textiel) en Wood.be (hout en meubel). Er moet meer aandacht gaan naar deze types van onderzoek in de maakindustrie. Er wordt ook gewerkt aan duurzame oplossingen. Vergeet niet dat het gebruik van hout en houten producten bijdraagt tot het inperken van de klimaatverandering, aangezien de koolstof er gedurende de ganse levensduur van het houten product wordt in opgeslagen”, stipt Filip De Jaeger, adjunct-directeur-generaal van Fedustria, aan.

Arbeidsmarkt

De textiel-, hout- en meubelbedrijven blijven veel moeite hebben om hun vacatures in te vullen. Zeker in West-Vlaanderen, waar een groot deel van de sectorbedrijven is gevestigd, is het vinden van geschikt personeel een groot probleem.

“2018 was wellicht het jaar met de grootste krapte op de arbeidsmarkt sinds de ‘gouden jaren zestig’. Talent is bijzonder schaars geworden. De grootste problemen stelden zich echter op het vlak van technisch geschoold personeel”, aldus Fa Quix. Via de sectorale opleidingscentra Cobot (textiel) en Woodwize (hout en meubel) wordt actief ingezet op sectorspecifieke opleidingen en om- en bijscholingen, met focus op jongeren en op werkzoekenden.

Omzet

De omzet van de houtverwerkende industrie steeg in 2018 met 3,6%, na reeds in 2017 met 6,8% gestegen te zijn. Gezien de afzetprijzen met 3,7% toenamen, bleef de activiteit in volume nagenoeg stabiel met 0,1%. De plaatmaterialen, de belangrijkste productgroep, kenden een omzetstijging met 2%. Ook de bouwelementen en de verpakkingen (voornamelijk palletten) deden het goed met een toename van respectievelijk 6,6 en 6,8%. De overige houtverwerking, de kleinste productgroep, kende een daling met 1%.

Het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie kende in 2018 een dalende trend. In december kende de brutocurve een behoorlijke stijging, maar in februari 2019 was er opnieuw een flinke daling van het ondernemersvertrouwen.

De Belgische markt blijft bij uitstek de belangrijkste markt voor de houtverwerkende industrie. Ongeveer 54% van de omzet wordt op de binnenlandse markt gerealiseerd.

De uitvoer is vooral gericht op de Europese Unie met een aandeel van 88,3% in de totale uitvoer van de houtverwerkende industrie (+ 0,1%). De Franse markt is met een aandeel van 35,5% de belangrijkste exportmarkt, maar evenwel dalend (- 5,6%). Nederland en Duitsland zijn met een aandeel van 19,9 en 11,7% de tweede en derde belangrijkste markt en stegen met respectievelijk 4,1 en 5%. Het Verenigd Koninkrijk is met een aandeel van 6,6% de vierde belangrijkste exportmarkt (+ 0,5%). De VS is met een aandeel van 2,5% de belangrijkste klant buiten de EU (+ 13,1%).

De invoer van houtproducten daalde met 1,4%. Het overschot op de handelsbalans bedroeg 183 miljoen €. Niettegenstaande de Chinese invoer dalend is (- 6,3%), blijft China met een aandeel van 25,6% veruit de grootste leverancier van houtproducten in ons land.

De investeringen in de houtverwerkende industrie daalden vorig jaar met 15,7% na een recordinvesteringsbedrag van 156 miljoen € in 2017. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit lag in 2018 bijzonder hoog (86,5%).

De tewerkstelling steeg voor het derde jaar op rij: + 114 werknemers (+ 1,5 %) tot in totaal 7.955 tewerkgestelden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"De motivatie en persoonlijke investering van elk individu in zijn onderwijs- en beroepskeuzes zijn doorslaggevend voor succes”

"De motivatie en persoonlijke investering van elk individu in zijn onderwijs- en beroepskeuzes zijn doorslaggevend voor succes”

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede Belgische bouwsector. Deze week komen de antwoorden op onze vijf vragen van Serge Martin, CEO  RenoWindow & Fineo Glass bij AGC Glass Europe. Van[…]

Dakrestauratie voor Hof ter Laken in Booischot

Dakrestauratie voor Hof ter Laken in Booischot

Foamglas ontwikkelt oplossing voor volledig circulair dak

Foamglas ontwikkelt oplossing voor volledig circulair dak

"Grote uitdagingen op het vlak van technologie"

"Grote uitdagingen op het vlak van technologie"

Meer artikels