Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Houten gevel is brandveilig op zich!

Houten gevel is brandveilig op zich!

Het verhaal van de akoestisch verbeterde houtskeletgevels geldt zowel voor dragende constructies als voor gevelelementen die tegen staal/beton constructies worden aangebracht bv. omwille van thermische isolatie. Omdat er bij gevelelementen nog een aantal vragen rezen inzake brandveiligheid, werd het onderzoek in die richting voortgezet.

In een gebouw kan een brand intern of via de ramen overslaan van de ene verdieping naar de andere.

Om aan de voorschriften op vlak van externe vlamoverslag te voldoen, behoort het aanbrengen van een gevelelement E60 (vlamdichtheid gedurende 60') van minimaal 1 m hoog ter hoogte van de verdiepingsovergang tussen de ramen van elke verdieping tot de mogelijkheden.

Om interne brandoverslag doorheen de aansluiting van het gevelelement op de betonvloer te voorkomen, dient deze aansluiting te beantwoorden aan de eis EI 60 (vlamdichtheid en thermische isolatie gedurende 60'). Het element mag gedurende 60' niet bezwijken of vallen om zodoende de hulpdiensten in de nabijheid van het gebouw niet te hinderen.

Een houtskeletgevel werd in het kader van Do-It houtbouw aan een genormaliseerde brandtest (EN1364-4) onderworpen. De resultaten waren opzienbarend. Er werd een houtstructuur met een gesimuleerde raamopening gebouwd en onderworpen aan de brandtest. Tijdens de test werd deze houtstructuur langs twee zijden tegelijkertijd aangevallen. De houtstructuur, 190mm dik en enkel gevuld met rotswol, hield ruimschoots stand. Er werd een brandweerstand van 77 minuten behaald.

Voor de aansluiting van het gevelelement op de betonvloer volstaat een invulling met 150 mm gecomprimeerde rotswol om een brandweerstand van 60' te behalen. Natuurlijk dienen de houtskeletelementen nog afgewerkt te worden met een beplating. Wat dit onderzoek dus geleerd heeft, is dat deze beplating aan geen speciale eisen moet voldoen, uitgezonderd eisen op gebied van brandreactieclassificatie.

In de Scanfil woontorens in Hoboken (foto), die begin vorig jaar werden opgeleverd en door Machiels Building Solutions thermisch geïsoleerd werden met houtskeletelementen, werd dit systeem van brandwerendheid reeds toegepast.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt