Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hotel du Louvre in Oostende maakt plaats voor nieuwbouw

Gerelateerde onderwerpen :

Hotel du Louvre in Oostende maakt plaats voor nieuwbouw

Het iconische Hotel du Louvre met art deco-elementen aan de Karel Janssenslaan 12A in Oostende wordt afgebroken. In de plaats wordt een meergezinswoning neergezet met acht woongelegenheden op de bovenverdiepingen, een handelsruimte, zes parkeergarages, drie autostaanplaatsen en een fietsen- en kinderwagenberging op de benedenverdieping. De provincie West-Vlaanderen gaf hiervoor zopas een stedenbouwkundige vergunning. De gevel wordt later gereconstrueerd. Oostendse erfgoedliefhebbers vinden dat een nepoplossing. Het gebouw werd omstreeks 1920 ontworpen door architect Albert-Victor Fobert en staat op de inventarislijst Onroerend Erfgoed, maar is niet beschermd.

De deputatie volgde het positieve advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de sloop van het voormalige hotel en de nieuwbouw op dezelfde plaats. Na de wederopbouw ontstaat een verbeterd bouwfysisch geheel en bovendien is het economisch voordeliger om de gevel herop te bouwen met eenzelfde eindresultaat dan bij volledige renovatie van de cementering. In de huidige gevel bevinden zich namelijk op verschillende plaatsen barsten en er zijn brokstukken verdwenen. Plaatselijke herstellingen zouden het pand niet in zijn volle glorie kunnen terugbrengen. De gedetailleerde 3D-meting geeft garanties dat alle details waarheidsgetrouw gereconstrueerd kunnen worden.

Het dossier kent een lange voorgeschiedenis. Het was immers al de vierde keer dat de sloop van het voormalige hotel werd gevraagd. Nadat de eerste aanvraag vernietigd werd door de Raad van State, de tweede aanvraag niet werd behandeld en de derde werd ingetrokken, gaf de stad Oostende begin dit jaar opnieuw een sloopvergunning. Bij de deputatie werden echter een tiental bezwaarschriften ingediend, met als voornaamste argumenten dat de nieuwbouw de harmonie in het straatbeeld zou verstoren en dat het nieuwe gebouw heel wat schaduw zou werpen op de beide panden ernaast.

Omwille van deze bezwaarschriften voerde de deputatie een aantal wijzigingen door t.o.v. het oorspronkelijke vergunde dossier. Zo werd de teruggetrokken glazen voorgevel op 1,4 m uit de rooilijn van het penthouse vervangen door een hellend dak onder 45° met insnijdingen voor lichttoetreding. De aanpalende terrassen krijgen glazen balustrades die 1 m achter de bekroning van de voorgevel worden geplaatst waardoor het originele gevelbeeld wordt gerespecteerd. Het uiterlijk van de nieuwbouw (de dakvorm, de gevelopbouw, de materialen- en kleurkeuze) werd aangepast zodat er meer harmonie met het heersende straatbeeld is.

Het gebouw wordt vergund met een bouwdiepte van 15 m. De achtergeveluitbouw krijgt een dak onder een hoek van 35°, met aanpalende open terrassen. Het volume van de achteruitbouw wordt beperkt tot één bouwlaag ter hoogte van de achter- en rechterkavelgrens. Hierdoor zal de linkerbuur meer lichtinval behouden. De impact van het zonlicht is beperkt tot de voormiddag, 's namiddags heeft de nieuwbouw geen invloed meer op de zoninval van het aanpalende perceel aan de rechterkant.

De aanvrager moet de vergunning correct volgens de opgestelde plannen uitvoeren. Als dat niet gebeurt, kunnen de werken worden stilgelegd. De controle zal gebeuren door het stadsbestuur van Oostende, dat instaat voor de handhaving van bouwvergunningen. Het dossier zal samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed worden gevolgd.

Het nieuws dat de sloopvergunning nu toch werd afgeleverd, botst op ongeloof en verontwaardiging bij Oostendse erfgoedliefhebbers. Hotel du Louvre staat echter al jaren te verkommeren. Volgens de plaatselijke erfgoedvereniging vzw Dement is een restauratie van de originele gevel mogelijk en doet een nepgevel afbreuk aan het straatbeeld. Het stadsbestuur is tevreden dat de provincie hen volgt in de eerder genomen beslissing en ziet dit als een bewijs dat zij in dit dossier correct hebben gehandeld. De stad stelt dat er zeer sterke indicaties zijn dat een restauratie van de gevel niet meer mogelijk is door de wijze waarop deze is opgebouwd. Bovendien laat de slechte toestand van het cementwerk een gewone restauratie niet meer toe. Door te kiezen voor een reconstructie kunnen bovendien de geldende isolatienormen worden gerespecteerd. De vzw Dement overweegt beroep aan te tekenen bij de raad voor vergunningsbetwistingen, die in het verleden wel vaker burgers in het gelijk stelde boven politieke beslissingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de bouw van een gascentrale van 900 MW in Dilsen-Stokkem. De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten op slechts 189[…]

20/09/2021 | ProjectenElektriciteit
Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Meer artikels