Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hopelijk meer geld voor wegeninvesteringen

'Voor bouwbedrijven betekent de kilometerheffing een belangrijke extra kost waar een te beperkte investeringsimpuls tegenover staat', stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in een reactie op de invoering van wat eigenlijk een nieuwe belasting is. De beroepsvereniging hoopt dan ook dat een groter aandeel van de fiscale inkomsten van de kilometerheffing naar wegeninvesteringen gaat.

Ongeveer de helft van de Vlaamse bouwbedrijven beschikken voornamelijk of deels over vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (mtm) van meer dan 3,5 ton. Een kwart van het vrachtvervoer over de weg heeft met de bouw te maken. De bouwbedrijven zullen dus in belangrijke mate bijdragen tot de kilometerheffing op vrachtwagens die sinds 1 april in werking is.

Uit een enquête van de VCB die door 327 bouwbedrijven werd beantwoord, blijkt dat circa 13% van de bouwbedrijven voornamelijk over vrachtwagens met een mtm tussen 3,5 en 12 ton beschikken en 21% voornamelijk over vrachtwagens met een mtm van meer dan 12 ton. Dat zijn de bedrijven die in de bouw het vaakst een kilometerheffing zullen moeten betalen.

Daarnaast hebben ongeveer 25% van de respondenten geantwoord dat zij deels over voertuigen met een mtm tussen 3,5 en 12 ton beschikken, in combinatie met zwaardere of met lichtere vrachtwagens, en 23% deels over vrachtwagens van meer dan 12 ton, in combinatie met lichtere vrachtwagens. Daardoor breidt het aandeel dat met een kilometerheffing zal worden geconfronteerd uit tot 48% van al de bouwbedrijven.

Bovendien rijdt 27% voornamelijk over autosnelwegen en 36% voornamelijk over gewestwegen. De kans is dus groot dat zij voor een (groot) deel moeten rijden op wegen waarop kilometerheffing moet worden betaald.

Ongeveer 50% vervoert met de vrachtwagen middelwaardige goederen, zoals bouwmaterialen. Daartegenover vervoert 17% laagwaardige goederen, zoals bouw- en sloopafval en grond. De overige 33% vervoert hoogwaardige goederen. In de bouw wegen de transportkosten dus relatief zwaar door in vergelijking met de waarde van de goederen.

Om enigszins aan de kilometerheffing te ontsnappen, gaan bouwbedrijven vooral proberen gebruik te maken van voertuigen met een mtm van minder dan 3,5 ton, zo blijkt nog uit de enquête van de VCB.

Impact op bouwprijs

Aannemers gaan de kilometerheffing onvermijdelijk doorrekenen in hun prijzen. De VCB heeft berekend dat de kilometerheffing de prijzen voor bouwprojecten met ongeveer 0,5% zal doen toenemen. Omdat deze stijging bovenop andere kostprijsverhogende maatregelen komt, zoals de almaar strengere energie-eisen, dreigen bouwprojecten voor nogal wat opdrachtgevers onbetaalbaar te worden.

Volgens de huidige plannen gaat dit jaar amper 40 miljoen ' en volgend jaar slechts 100 miljoen ' naar wegeninvesteringen. De VCB vreest dat een groot aandeel van deze inkomsten (ongeveer 180 miljoen ' per jaar) in de algemene Vlaamse begroting zullen blijven verdwijnen.

De beroepsvereniging betreurt dat. Vandaar het pleidooi van de VCB om een groter aandeel van de inkomsten uit de kilometerheffing voor bouwinvesteringen te bestemmen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde