Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij levering stortklaar beton

Gerelateerde onderwerpen :

,
Hoofdelijke aansprakelijkheid bij levering stortklaar beton

© ©StockMediaProduction - stock.adobe.com

De wetgever maakt komaf met het welles-nietes-spelletje m.b.t. het laten leveren van stortklaar beton. Vanaf 1 april gelden hiervoor altijd de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid, meldt Bouwunie.

Voortaan valt elke levering van stortklaar beton onder het toepassingsgebied van artikel 30bis, wat betekent dat een aannemer voortaan hoofdelijk aansprakelijk is voor de eventuele sociale en fiscale schulden van de betonleverancier. De aannemer moet dus nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is op het moment dat hij een contract sluit met de betonleverancier én op het moment dat hij diens factuur betaalt. Bovendien moet de aannemer de contracten met de leverancier van stortklaar beton melden in de Aangifte van Werken. Eventueel moet ook de aanwezigheidsregistratie (checkinatwork) gebeuren van de chauffeur van de betonmixer. 

Tot deze maand stelden zich in de praktijk vaak interpretatieproblemen met de levering van stortklaar beton: is dat een werk in onroerende staat of niet? Hiervoor golden een aantal vuistregels. Zo vormden het vervoer en de levering van beton zonder verwerking geen werk in onroerende staat, maar een levering die gepaard ging met het storten of pompen van stortklaar beton in een bekisting wel.

Per 1 april vallen betonleveranciers altijd onder het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden. Deze uitbreiding van het toepassingsgebied 30bis heeft overigens ook gevolgen voor de werfmelding 30bis en bijgevolg ook voor de checkinatwork. Wie aangifteplichtig is in het kader van de werfmelding 30bis moet ook de betonleverancier correct opnemen in de aangifte. Bij een bouwwerf die valt onder de verplichte aanwezigheidsregistratie (bouwplaats van meer dan 500.000 €) ziet de aannemer er best op toe dat de betonleverancier zijn registratieverplichting correct nakomt. De werknemers van de ondernemingen die instaan voor de levering van (stortklaar) beton zijn dan ook aan de aanwezigheidsregistratie onderworpen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

De vastgoedmarkt wordt op inventieve wijze geconfronteerd met budgetvriendelijkere alternatieven zoals containers waarin scholen, kantoren en zelfs woningen worden ondergebracht. Hoewel deze vorm van huisvesting en accommodatie gepaard gaat met[…]

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Samenvoegen en clusteren van posten

Samenvoegen en clusteren van posten

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Meer artikels