Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoofdbrok Oosterweel wordt in 2016 aanbesteed

Hoofdbrok Oosterweel wordt in 2016 aanbesteed

De aanbestedingen voor de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding in Antwerpen staan gepland voor begin 2016. Een werkgroep is bezig de verschillende financieringsmodaliteiten te bestuderen. Voor de definitieve keuze wacht Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom op richtlijnen vanuit de Europese Commissie. De Vlaamse regering heeft zopas ook het nieuwe grup voor de Oosterweelverbinding principieel goedgekeurd.

Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder pleit ervoor om zo snel mogelijk de bouw van de Oosterweelverbinding te starten. 'Ook dit jaar zullen voorbereidende werken gestart worden, van het verplaatsen van nutsvoorzieningen over het saneren van het Lobroekdok tot de aankoop van verschillende gronden. De Vlaamse regering voorziet hiervoor dit jaar 75 miljoen '. Maar ook aan de hoofdwerken moet zo snel mogelijk begonnen worden', aldus Annick De Ridder, die hierover debatteerde in de parlementaire commissie Mobiliteit en Openbare Werken.

Verschillende loten

De Oosterweelverbinding zelf zal in verschillende projecten worden opgedeeld, waardoor deze afzonderlijk kunnen worden aanbesteed. 'Een project van zo'n omvang is niet eenvoudig. Door het project te splitsen in verschillende deelprojecten kan de investeringskost behapbaar gemaakt worden voor een grotere groep aannemers. Niet iedereen kan of wil immers zo'n groot investeringsrisico lopen. Het project opdelen is dan ook een logische keuze', meent Vlaams minister Turtelboom.

Europese steun

'Belangrijk is dat minister Turtelboom herbevestigt dat het Oosterweelproject zal doorgaan. De financiering van het project is een belangrijk aandachtspunt waarin verschillende opties overwogen worden, gaande van een klassieke aanbesteding tot een pps-constructie. Het Oosterweelproject komt misschien ook in aanmerking voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. De financieringsdiscussie met de Europese Commissie is ook eerder van begrotingstechnische aard. Belangrijk is dat deze Vlaamse regering vastbesloten is om de Oosterweelverbinding te realiseren, en zo een einde te maken aan het fileleed in en rond Antwerpen. Dit is van cruciaal belang voor de economische positie en de tewerkstelling in onze regio', besluit De Ridder.

Grup

Intussen heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oosterweelverbinding-wijziging' principieel goedgekeurd.

Na een eerste goedkeuring van het grup Oosterweel door de Vlaamse regering op 4 april 2014 werd een openbaar onderzoek gestart.

Dit onderzoek, dat werd georganiseerd tussen 16 juni en 14 augustus 2014, leverde 1.300 bezwaarschriften op waarvan 490 unieke, ondertekend door 15.000 personen. Alle bezwaren werden onderzocht. Een aantal hiervan hebben geleid tot aanpassingen aan het grup. De niet-geselecteerde bezwaren werden gemotiveerd weerlegd.

Tunnels

Met het zopas principieel goedgekeurde grup wordt een juridische basis geboden voor de wijzigingen aan het project 'Oosterweelverbinding' die voortvloeien uit de beslissing van de Vlaamse regering van 24 september 2010, waarbij o.a. de Lange Wapperbrug wordt vervangen door tunnels.

Het project heeft ook andere ingrijpende wijzigingen ondergaan: zo is het knooppunt Schijnpoort verschoven naar het zuiden waar het wordt uitgevoerd als een compact Hollands complex waardoor meer ruimte overblijft voor stads­ontwikkeling. De R1 zal in een tunnel onder het Albertkanaal lopen in plaats van eroverheen met een brug.

Ook dit biedt betere kansen voor een kwaliteitsvolle omgevingsaanleg en bovendien veroorzaakt het minder hinder op de R1 tijdens de bouw. Op basis van de wijzigingen is het overal in het plangebied van het grup toegelaten de infrastructuur te overkappen.

Bouwvergunning

Met de goedkeuring van dit grup zal het nieuwe project Oosterweelverbinding met het tracé en de uitvoeringsvarianten zoals beslist op 14 februari 2014 kunnen worden gerealiseerd. Het wordt nog overgemaakt aan de Raad van State, die na dertig dagen advies moet uitbrengen, waarna de definitieve goedkeuring volgt door de Vlaamse regering.

'Het grup Oosterweelverbinding is een cruciale eerste stap in het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Antwerpen. Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering zullen de bouwaanvragen voor het Oosterweelproject kunnen worden ingediend en de werken worden vergund', besluit Vlaams minister Schauvliege.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt