Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Honderden gevaarlijke punten in Vlaanderen worden aangepakt

Honderden gevaarlijke punten in Vlaanderen worden aangepakt

© Kalinovsky Dmitry,+375447500400

De versnelde aanpak van gevaarlijke punten op de Vlaamse wegen is één van de 37 maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan van de Vlaamse regering. In de periode 2021-2022 wordt 100 miljoen € geïnvesteerd in het wegwerken van de gevaarlijke punten. Voor 205 van de 301 gevaarlijke punten van de lijst uit 2021 is er een oplossing in zicht: de uitvoering wordt gepland of de werken zijn reeds in uitvoering en in het beste geval voltooid.
Enkel een reactieve aanpak volstaat echter niet voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, die via Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) vooral mikt op proactief handelen. “Ik wil niet pas handelen als er een ongeval gebeurd is, ik wil voorkomen dat er een ongeval gebeurt. We willen in Vlaanderen het aantal verkeersslachtoffers doen dalen. Dat kan alleen slagen wanneer we voorkomen dat punten gevaarlijk worden”, zegt minister Peeters.

Dynamische lijst

“De dynamische lijst van gevaarlijke punten wordt immers samengesteld aan de hand van het aantal ongevallen op een bepaalde locatie én de aard en ernst van verkeersslachtoffers. Binnen MIA lanceerden we recent twee proeftuinen waar wordt getest met proactieve detectie van bepaalde verkeerssituaties door middel van camera’s en drones. Op die manier kunnen we achterhalen of proactieve maatregelen doeltreffend zijn en kunnen voorkomen dat er te vermijden ongevallen gebeuren op een locatie. Als de testresultaten positief zijn, dan rollen we dit uit over heel Vlaanderen”, vervolgt Lydia Peeters.

Actieve weggebruiker

De dynamische lijst van gevaarlijke punten werd in 2018 gevormd door de Vlaamse overheid als actualisatie van de statische lijst van gevaarlijke punten uit 2002. Deze dynamische lijst wordt elk jaar vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Sinds 2019 wegen ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers zwaarder door in de berekening.

“De actieve weggebruiker staat centraal in het nieuwe verkeersveiligheidsplan omdat de cijfers bij deze doelgroep niet goed evolueren. Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen terecht ook veel zwaarder door bij het opmaken van de lijst met gevaarlijke punten. Daarom is vandaag handelen meer dan broodnodig. Minder ongevallen betekent immers minder slachtoffers, minder verdriet en finaal ook minder gevaarlijke punten”, besluit minister Peeters.

De dynamische lijst van 2021 toont in totaal 301 gevaarlijke punten waarbij er een link is met de infrastructuur. Er zijn 101 nieuwe gevaarlijke punten bijgekomen ten opzichte van 2020. Voor 154 van de 301 knelpunten is er een ingreep uitgevoerd, zijn er werken in uitvoering, of staat de uitvoering concreet gepland. Als daar de knelpunten worden bijgeteld waar de uitvoering in voorbereiding is, is er een oplossing in zicht voor 205 punten, wat neerkomt op 68%.
 

Status                                      Eindtotaal
• Werken uitgevoerd               104
• In onderzoek                          70
• Uitvoering in voorbereiding   51
• Uitvoering gepland                36
• Afgesloten                                2
• On hold                                  24
• Werken in uitvoering             14
• Eindtotaal                             301
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels