Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hombeek krijgt groen dorpshart

Gerelateerde onderwerpen :

Hombeek krijgt groen dorpshart

Het definitieve ontwerp voor de heraanleg van het dorpsplein van Hombeek is klaar. Het wordt een autovrij plein met een landelijk karakter dankzij vele groene elementen en het opnieuw open maken van de Leibeek. Het ontwerp kwam tot stand na een participatietraject waarbij alle inwoners hun zegje mochten doen over hun ideale dorpsplein.

Samen met het dorpshuis wordt het dorpsplein van Hombeek grondig vernieuwd. De stad Mechelen investeert in een hart voor Hombeek, een aantrekkelijk dorpsplein met een bruisend dorpshuis, waar de Hombekenaren elkaar kunnen ontmoeten en genieten.

Bouwstenen

De voornaamste bouwstenen van het ontwerp zijn:

Een autovrij dorpsplein waar voetgangers en fietsers alle ruimte krijgen. Aan de rand van het dorpsplein komen parkeerplaatsen. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Sint-Martinusstraat richting Leibeekstraat en de Diepestraat wordt een zone 30.

Een groen dorpshart met water als natuurlijk en speels element door o.m. het opnieuw open maken van de Leibeek.

Het landelijke karakter wordt bewaard door o.m. het behoud van bestaande waardevolle bomen en hagen.

Het park, dorpsplein en de straten worden verlicht met duurzame led-verlichting.

De plannen voor het dorpsplein werden gesmeed samen met de Hombekenaren. In elke fase van het project werden de inwoners van Hombeek actief betrokken. Bij de opstart werd op verschillende manieren informatie verzameld, zodat het ontwerpteam het gebied goed leerde kennen. Naast heel wat onderzoek werden ook de inwoners actief betrokken. Zo was er de startdag begin juli 2015 waarop iedereen welkom was om mee te denken over de invulling van het nieuwe dorpsplein. Ook tijdens Hombeek Koers en de contactmomenten op de Esdoornschool en Sint-Maartenschool werd nog heel wat input verzameld.

Scenario's

Op basis van deze input werden verschillende scenario?s voor de toekomst uitgetekend. Deze werden uitgebreid besproken tijdens een aantal workshops met bewoners. Hierbij kwamen verschillende thema?s aan bod, zoals mobiliteit, openbaar domein, groen,? Met de input uit deze workshops werd het voorontwerp voort uitgewerkt.

Dit voorontwerp werd toegelicht aan de buurt, waarna nog een aantal verbeterpunten uit de bus kwamen. Zo wordt de rijrichting in de Sint-Martinusstraat omgedraaid en de Diepestraat volledig aangelegd. Via gerichte workshops in de dorpsscholen werd ook aan de kinderen gevraagd welke spelelementen het dorpsplein voor hen aantrekkelijk kunnen maken.

Aanbesteding

Momenteel worden alle technische details voort uitgewerkt om een bouwaanvraag in te dienen. Als de bouwvergunning wordt toegekend (verwacht half maart 2017), volgt de aanbesteding en kunnen de werken beginnen. Als alles volgens plan verloopt, zal dat eind maart-eind april 2017 zijn. De renovatie- en nieuwbouwwerken aan het dorpshuis starten eind dit jaar of begin 2017 en moeten midden 2018 afgerond zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Besix bouwt twee bruggen en een tunnel in Dubai

Besix bouwt twee bruggen en een tunnel in Dubai

De Besix Group gaat twee viaducten, een eenbaanshelling en een tunnel met twee rijstroken bouwen in het Shindagha-district bij Port Rashid in het oude stadsdeel van Dubai. De werken omvatten brugwerkzaamheden, bestrating, signalisatie en[…]

Antwerpen start aanleg fietshelling Parkbrug

Antwerpen start aanleg fietshelling Parkbrug

Nieuwe controletorens voor Belgische luchthavens

Nieuwe controletorens voor Belgische luchthavens

Tien nieuwbouwwoningen voor Kleine Landeigendom Het Volk

Tien nieuwbouwwoningen voor Kleine Landeigendom Het Volk

Meer artikels