Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Homans wil huurwaarborg optrekken

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil de huurwaarborg optrekken van twee naar drie maanden huur. De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) is tevreden met dit initiatief en hoopt dat er daardoor meer zekerheid komt voor private verhuurders en investeerders.

De minister lanceerde het voorstel n.a.v. een reportage die het soms zeer gebrekkige onderhoud van huurwoningen aankaart. De vastgoedsector stelt al langer vast dat verhuurders vrijwel machteloos staan tegenover huurders die een huurhuis slecht onderhouden of zelfs totaal vernielen. Homans wil hier iets aan doen door de huurders drie maanden in plaats van twee maanden waarborg te laten betalen.

CIB Vlaanderen steunt de minister in haar voorstel om de regeling van de huurwaarborg te herbekijken. Sinds de wetswijziging in 2007 kunnen verhuurders alleen nog terugvallen op een bedrag van twee maanden huur bij wijze van vergoeding voor zowel huurachterstand als huurschade. Dit bedrag is in vele gevallen onvoldoende gebleken als garantie voor een degelijk rendement. Deze situatie heeft private investeerders ontmoedigd om te investeren in huurwoningen.

Uit het Grote Woononderzoek 2013 blijkt dat 19,6% van de private verhuurders al een conflict had met de huurder over de tijdige betaling van de huur. Ook oplopende huurachterstanden blijken een probleem. Dit is het geval bij 14,2% van de private verhuurders. Nog eens 7,9% heeft reeds een conflict gehad over het onderhoud van de huurwoning. Deze cijfers tonen aan dat zowel huurschade als huurachterstand niet te onderschatten problemen zijn op de private huurmarkt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette