Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hogere vergoeding voor planschade op komst

Hogere vergoeding voor planschade op komst

De Vlaamse regering wil in de toekomst een hogere schadevergoeding betalen aan eigenaars die hun bouwgrond in landbouw- of natuurgebied zien veranderen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege verklaarde in de krant Het Laatste Nieuws dat ze betere vergoedingen voor planschade wil. Dat is de schade die je oploopt omdat je grond minder waard wordt omdat die als landbouw- of natuurgebied wordt ingekleurd.

Momenteel krijgt een eigenaar 80% van die schade vergoed. Schauvliege wil dat optrekken naar 100%, berekend op de actuele waarde van de grond. Tot nog toe ging de overheid uit van de aankoopwaarde die dan vervolgens werd geïndexeerd. Die waarde lag echter vaak onder de huidige marktprijs.

De hogere vergoeding kost uiteraard geld, maar de Vlaamse overheid wil dat gedeeltelijk halen bij wie door de ruimtelijke ordening zijn grond in waarde ziet stijgen. Wanneer je in landbouwgebied aan de rand van een dorpskern woont en de Vlaamse regering maakt van die landbouwgrond bouwgrond, dan betaal je nu reeds een heffing op de meerwaarde, de zogenaamde planbaten. De heffing op die planbaten zal met 67% stijgen, al zou het niet de bedoeling van de Vlaamse regering zijn dat de inkomsten uit die planbaten alle extra kosten voor de hogere vergoeding voor planschade automatisch compenseren.

De Vlaamse regering wil dat Vlamingen minder op het platteland gaan wonen, maar dichter bij elkaar in de stad en in dorpskernen zodat op het platteland meer open ruimte kan ontstaan. De bedoeling van die betonstop is dat de Vlamingen tegen 2040 leven en bouwen op de ruimte die beschikbaar is en niet langer nieuwe open ruimte aansnijden. Nu wordt dagelijks ongeveer 5 ha aan open ruimte in Vlaanderen bebouwd.

Minister Schauvliege wil het ook het mogelijk maken om gronden en de ontwikkelingsrechten van gronden te ruilen. Vandaag kunnen landbouwers daar al een beroep op doen, maar ook andere eigenaars zouden hun bouwgrond op het platteland moeten kunnen inwisselen tegen een perceel dichter bij de stad. Zo zou een projectontwikkelaar zijn ontwikkelingsrecht voor een perceel op het platteland kunnen ruilen voor bv. een extra verdieping van een bouwproject in de stad.

De plannen zijn nog niet besproken in de Vlaamse regering. Het gaat om een ontwerp van decreet dat Schauvliege eerst nog moet voorleggen aan de Vlaamse regering, waarna het in het Vlaamse parlement besproken kan worden.

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Belgische en Nederlandse bouwers lopen voorop inzake robotisering

Belgische en Nederlandse bouwers lopen voorop inzake robotisering

In vergelijking met de industrie wil het in de bouw nog niet echt vlotten met de robotisering. Hoge investeringskosten en wisselende locaties maken het lastig om te robotiseren. Ten opzichte van andere landen lopen de Belgische en de Nederlandse[…]

22/05/2019 | Digitaal
Zeven op de tien bedrijven zien digitalisering als een groeikans

Zeven op de tien bedrijven zien digitalisering als een groeikans

3D-printing in de industrie wordt steeds belangrijker

3D-printing in de industrie wordt steeds belangrijker

Bouwsector kiest voor wintertijd

Bouwsector kiest voor wintertijd

Meer artikels