Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hogere inflatie is meevaller voor Vlaams begrotingstekort

Gerelateerde onderwerpen :

,
Hogere inflatie is meevaller voor Vlaams begrotingstekort

© MichaelJay

Door de onverwacht hoge inflatiepiek ziet de Vlaamse regering de ontvangsten de komende jaren sneller stijgen dan de uitgaven. “Dat is een meevaller die bij ongewijzigd beleid perspectief biedt op een aanzienlijke verbetering van het begrotingstekort”, stelt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
Volgens berekeningen van de SERV zou Vlaanderen dit jaar 1,5 miljard € meer ontvangsten boeken dan de regering voorzag in de ingediende begroting. De uitgaven voor 2022 raamt de SERV 1,6 miljard € hoger, vooral door de extra corona-uitgaven en de inflatie.
Dat maakt dat de Vlaamse begroting 2022 bij ongewijzigd beleid zou afsluiten met een tekort van -2,7 miljard €. In 2023 zou dit tekort zakken naar -1,7 miljard € om in 2024 te eindigen op -919 miljoen €.

Zonder de uitgaven voor Oosterweel en Vlaamse Veerkracht mee te rekenen wordt dat een tekort van -126 miljoen € wat 827 miljoen € beter is dan in de vorige meerjarenbegroting. Een gezondere Vlaamse begroting behoort bij ongewijzigd beleid dus tot de mogelijkheden.

“Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering door de huidige hoge inflatie sneller dan verwacht weer kan aanknopen bij meer houdbare Vlaamse overheidsfinanciën. Dat is belangrijk om blijvend te kunnen inzetten op investeringen en een duurzame economische groei waarvan zowel bedrijven als werknemers de vruchten plukken”, zegt Hans Maertens, voorzitter van de SERV.
 
Niet evenwichtig

Door de economische heropleving is de economische productie (bbp) in Vlaanderen terug gestegen tot op het niveau van vóór de coronacrisis. Dat geldt echter niet voor alle sectoren: ondernemingen die sterk inzetten op internationale handel, ondernemingen die sterk getroffen worden door de hoge energieprijzen en ondernemingen die de gevolgen van de viruscrisis nog sterk voelen, doen het nog steeds minder goed.

Het economisch herstel hangt dit jaar onder meer af van hoe we de pandemie dit jaar verder onder controle krijgen en in welke mate Vlaanderen het ondersteuningsbeleid richt op de echte noden van sectoren en gezinnen die de negatieve gevolgen van de crisis ondergaan.

Andere factoren die meespelen zijn hoe snel de toeleveringsproblemen in de internationale handel een oplossing krijgen, de manier waarop tekorten en spanningen op de arbeidsmarkt verminderen en in welke mate de energieprijzen en inflatie terug zakken.

Zowel in België als op internationaal niveau is de geraamde evolutie van de inflatie de voorbije maanden fel onderschat. Het Federale Planbureau gaat er momenteel van uit dat de piek van deze inflatieopstoot (5% op jaarbasis) in het eerste kwartaal van 2022 valt en daarna opnieuw zakt. Voor 2023 en 2024 zou de inflatie weer onder de drempel van 2% duiken. De onzekerheid over de inflatievooruitzichten blijft echter groot.

Vooral de ontvangsten varen goed bij deze verhoogde inflatie. Dat komt omdat de ontvangsten bijna volledig mee stijgen met de inflatie geregistreerd via de index van de consumptieprijzen. Dit slaat niet alleen op de ontvangsten via de Bijzondere Financieringswet, ook de ontvangsten uit de bruto-opcentiemen en de meeste gewestbelastingen volgen grotendeels de inflatie. Als de inflatie in 2022 de geraamde 5% bereikt, stijgen dus ook de ontvangsten met 5%.

Langs de kant van de uitgaven is dat veel minder het geval. Heel wat uitgaven volgen de (afgevlakte) gezondheidsindex die bv. stijgende energieprijzen slechts deels en vertraagd opneemt. Daarnaast zijn heel wat Vlaamse uitgaven niet gekoppeld aan een index of hebben ze een eigen jaarlijkse groeivoet.

De huidige inflatieopstoot is dus een meevaller voor de Vlaamse begroting. In combinatie met heroverwegingen van bestaand beleid kan dat de Vlaamse regering beleidsruimte geven om bijkomende beleidsuitdagingen aan te pakken. Daarbij vinden de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties het belangrijk om de uitgaven voor investeringen sneller te laten groeien dan deze voor andere uitgaven.

Vlaamse schuld

De Vlaamse schuld is door de coronacrisis fors toegenomen van 20 miljard € in 2019 tot 31,8 miljard € in 2021. Vlaanderen staat daarin niet alleen. Ook de andere Belgische overheden en buurlanden kijken tegen een toenemende schuldenberg aan.

In de meerjarenbegroting van de Vlaamse regering zou de schuld tegen het einde van de legislatuur 46,7 miljard € bedragen of 90,4% van de Vlaamse ontvangsten. Dat is ver boven de schuldratiodrempel van de Vlaamse regering van 65%. Volgens de SERV-raming zou de Vlaamse schuld door de gedaalde tekorten minder snel toenemen en uitkomen op 44 miljard € in 2024, of 82,9% van de ontvangsten.

De Vlaamse sociale partners hebben de voorbije jaren gepleit voor een tweesporenbeleid dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën combineert met een evenwichtige economische en maatschappelijke relance. Dat blijft vandaag nog steeds relevant.

Daarom pleiten de Vlaamse sociale partners ervoor dat de Vlaamse regering in 2022 en volgende jaren zo snel en efficiënt mogelijk blijft inzetten op een duurzame economische groei. De aantrekkende internationale conjunctuur, de uitvoering van het relanceprogramma Vlaamse Veerkracht en de grootschalige investeringsprogramma’s van buurlanden zijn daarbij cruciaal.

Zo komt er budgettaire ruimte vrij voor bv. investeringen in een groene en digitale transitie, ondersteuning van de concurrentiepositie en innovatiekracht, versterking van het beleid voor gezondheid en welzijn, arbeidsmarkt, onderwijs en vorming. Ten slotte vraagt de SERV dat de Vlaamse regering weer aanknoopt met houdbare Vlaamse overheidsfinanciën. Door de bijkomende inflatie-ontvangsten zou dat sneller dan eerst gedacht werkelijkheid kunnen worden.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

De datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand dat vóór 2001 werd gebouwd, een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Volgens OVAM zouden in[…]

28/04/2022 | AsbestVlaamse Regering
Informatie bij overstromingen of droogte

Informatie bij overstromingen of droogte

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Meer artikels