Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hogere bouwopleidingen gaan in dalende lijn

Gerelateerde onderwerpen :

Hogere bouwopleidingen gaan in dalende lijn

© www.industrieblick.net

Vorig schooljaar is het aantal studenten in het hoger bouwonderwijs verder afgenomen, op de vrij nieuwe opleiding werforganisatie na. Tegelijk zien we ook een daling van het aantal inschrijvingen voor industrieel en burgerlijk ingenieurs. Op de arbeidsmarkt zijn er meer bouwarbeiders dan vorig jaar, maar vooral het aantal bedienden in de bouw blijft toenemen. In het secundair bouwonderwijs is het aantal leerlingen gestabiliseerd na jaren van sterke afname. Voor duaal leren is er sprake van een lichte toename maar dat aantal is voorlopig te gering om het tij te keren. 

In de toekomst zijn er steeds meer hoogopgeleiden nodig in de bouwsector. Beroepen zoals projectleider en calculator behoren nu reeds tot de top 10 van de knelpuntberoepenlijst van VDAB. Om meer jongeren naar het bouwonderwijs en meer professionals met werkervaring naar de bouwsector te halen wordt sterk ingezet op imagocampagnes. 
 
Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) moeten die inspanningen worden versterkt aangezien de vergrijzing de komende jaren tot steeds meer uitstroom leidt. De VCB wijst op de sectorale campagne ‘De bouw kijkt verder’ die focust op het belang van vakmensen en op de campagne WERFze die ook het belang van de hogere profielen in de verf zet. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste educatieve energieprestatiecontract voorgesteld

Eerste educatieve energieprestatiecontract voorgesteld

Hogeschool PXL en VMA, dat tot de multidisciplinaire industriële groep CFE behoort, hebben het eerste 'educatief energieprestatiecontract' in België voorgesteld. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voerde de aanbesteding. Met dit[…]

06/10/2022 | Vakopleiding
Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Bouw steeds minder aantrekkelijk voor scholieren

Bouw steeds minder aantrekkelijk voor scholieren

Circulaire leerbox voor scholen

Circulaire leerbox voor scholen

Meer artikels