Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

© Boris Zerwann

De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor onze bedrijven. Terwijl de energie-, grondstof- en loonkosten crescendo gaan, blijft de toename van de verkoopprijzen vooralsnog eerder beperkt. Dat blijkt uit een recente ondernemersbevraging van de Nationale Bank van België (NBB).

“De kosten én de lonen stijgen, maar ze worden weinig doorgerekend. Dit heeft een enorme impact op de rendabiliteit van de kmo’s.  Er heerst paniek bij de ondernemers. Zonder tempering van de kosten stevenen we af op een ramp”, zegt Danny Van Assche, de topman van Unizo dat ook aan de rondvraag heeft meegewerkt.

Als de kosten voor bedrijven stijgen, moeten economisch gezien ook de verkoopprijzen stijgen. Toch blijkt uit de bevraging van de NBB dat de exploderende inputkosten zoals energie, grondstoffen en transport zich niet vertalen in een evenredige stijging van de verkoopprijzen.  

Hiervoor zijn diverse redenen. Een aantal bedrijven kan de kost simpelweg niet doorrekenen omdat ze contractueel gebonden zijn. Ondernemers die de kosten wel kunnen doorrekenen in hun verkoop durven dit vaak niet voor de volledige som te doen.

“Als de energiekost verdubbelt en de grondstofprijzen stijgen met meer dan 50 procent, kan een ondernemer die prijs vaak niet onmiddellijk doorrekenen. Dit zet de rendabiliteit én het voortbestaan van vele bedrijven onder druk, zeker gezien de reserves de voorbije jaren door de coronacrisis zijn opgesoupeerd”, stelt Danny Van Assche.

Loonkosten

De volgende maanden en het komende jaar staat vele bedrijven nog een grote stijging van de loonkosten te wachten. In meer dan 40% procent van de private sector wordt de spilindex gevolgd en stijgen de lonen onmiddellijk.  De andere ondernemingen voelen voorlopig alleen de loonstijging van de jongste aanpassing, zij moeten de grootste doorrekening nog krijgen. Of het nu onmiddellijk of in uitgesteld relais is, de loonstijgingen zijn volgens Van Assche van een nooit geziene omvang.  

Unizo gaat dan ook niet akkoord met de vraag van de vakbonden naar nog meer loon boven de automatische indexering en vraagt een strikte toepassing van de loonwet. Die voorziet dat de loonkostenhandicap automatisch in rekening wordt gebracht bij de berekening van de maximaal beschikbare loonmarge in de periode 2023-2024.  

Oplossingen

Uit de reacties van vele kmo’s blijkt dat het niet kunnen temperen van kosten leidt tot minder productie en dienstverlening, met schaarste tot gevolg. En dat kan alweer een turbo zetten op inflatie en dus loonkostenstijging.

Om te vermijden dat kmo’s s en zelfstandigen overkop gaan door de combinatie van de coronacrisis en de stijgende energie- en grondstofprijzen zijn maatregelen nodig. Die moeten de energiefactuur verlichten, maar ook een eerlijke verdeling van de lasten van de crisis garanderen.

Gezien de beperkte juridische en commerciële mogelijkheden van kleinere bedrijven, moet volgens Unizo gekeken worden of de weigering door de grote retailspelers geen misbruik maakt van een positie van economische afhankelijkheid. Van Assche roept de Belgische Mededingingsautoriteit op om dit te onderzoeken, desnoods op bevel van de minister van Economie of de minister van Zelfstandigen, Kmo’s en Landbouw.

Accijnzen

Unizo wil de kosten voor de bedrijven op korte termijn getemperd zien. Dat kan via de verlaging van de bijzondere accijnzen op elektriciteit en aardgas, de verhoging van de energie-investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en door een samenaankoop en plafonnering van de gasprijs op Europees niveau.
“Tenslotte is het onvermijdelijk dat de sociale partners moeten samenzitten om de impact van de enorme indexering op de rendabiliteit van de kmo’s te bekijken. Geen enkele kmo kan loonstijgingen van meer dan 10% op een jaar tijd verteren”, besluit Danny Van Assche.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Uit de halfjaarlijkse jobindex van het internationale rekruteringskantoor Robert Walters blijkt dat het totaal aantal vacatures in België in het voorbije half jaar met 63% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral[…]

17/08/2022 | Sociaal
Meer starters in de bouw sinds afschaffing vestigingswet

Meer starters in de bouw sinds afschaffing vestigingswet

Daikin schoolt hvac-installateurs om tot warmtepompinstallateurs

Daikin schoolt hvac-installateurs om tot warmtepompinstallateurs

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Meer artikels