Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

© Jan Becke

Door de hoge inflatie verwachten twee op de drie Vlaamse steden en gemeenten dat ze zullen moeten ingrijpen om tegen 2025 financieel in evenwicht te blijven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bij de financiële directeurs van de lokale besturen. Er zijn vier indexaanpassingen van de lonen van het personeel, de dotaties aan de politie- en hulpverleningszones stijgen, investeringen worden duurder doordat materiaalprijzen stijgen, de prijzen voor elektriciteit en verwarming pieken, enz.

Om de financiële schok op te vangen, kijken gemeenten in de eerste plaats naar de eigen werking. Verschillende besturen willen besparen door personeel  niet meer te vervangen of aanwervingen uit te stellen. Een verhoging van de lokale belastingen is voorlopig niet aan de orde. Ongeveer de helft van de gemeenten en OCMW’s verwacht te moeten ingrijpen in de investeringsuitgaven. Dat komt dan neer op een uitstel (46%) of een schrapping (32%). Daarom roept de VVSG de Vlaamse en federale overheid op om de lokale besturen maximale zekerheid te geven over de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven waar zij een invloed op hebben.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Bij de ondernemingen die de voorbije twee jaar minstens zestig dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, zijn dubbel zoveel werknemers vertrokken als bij bedrijven die geen beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit[…]

18/11/2022 |
Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Meer artikels